TK-Plantengids, de unieke plantenencyclopedie van de tuinkrant
 

Bomen, 
sierbomen, treurbomen, bolbomen, ..

Bomen kiezen:

Waarom een boom in je tuin planten? 

Kleine tuinen kan je groter doen lijken. Door bomen te groeperen kan je een bossfeer op roepen. Door het gebruik van bomen in de tuin zijn de seizoenen af te lezen. Bomen herbergen vogels en dragen bij tot meer evenwicht in onze natuur. Bomen kunnen functioneel zijn met hun schaduw en opbrengst. Geen andere plant is zo sfeerbepalend voor de tuin als een boom. Omdat een boom stamvormig is, neemt hij bovendien eigenlijk weinig ruimte in. Het is ook prima mogelijk met bomen een element van herhaling in een tuin aan te brengen. Niet alle bomen worden groot, of het is door snoeien goed mogelijk ze op maat te houden. Voor elke tuin is wel een passende boom te vinden.

Straatbomen:

Veel bomen die zo'n 20 tot 30 jaar geleden werden geplant in een toen al te smal straatprofiel, zijn nu als straatmeubilair te groot geworden of passen niet meer in de huidige woonsituaties. In die tijd was de keuze uit kleine straatbomen beperkt. Men kon niet altijd voorzien hoe hoog en breed zo een boom wel eens kon worden.

Nu staan er zowel bij gemeenten en andere instanties als bij particulieren te grote bomen, die misschien door een verkeerde keuze of een andere reden in de weg zijn komen te staan. Regelmatig wordt gevraagd wat men "met dit soort bomen moet aanvangen".

Ook voor de toepassingen in onze tuin, is de juiste informatie over een boom kennen bij je keuze, dus van groot belang.
In verband met het zonnen is het ook belangrijk rekening te houden met de schaduw die zal ontstaan door het planten van bomen. 

Uit het onderzoek van het vakblad Tuin- en landschap blijkt dat Pyrus calleryana 'Chantecleer' de meest gebruikte laanboom bij de gemeenten in Nederland is. De belangrijkste overwegingen bij de keuze heeft betrekking op de uiteindelijke afmetingen, de ziektegevoeligheid, de grondsoort van de standplaats, de sierwaarde, de windresistentie, het wortelgestel en de ontwikkeling ervan en de onderhoudsbehoeften.

Bolbomen:

Dit zijn bomen die beschikken over een min of meer ronde kroon. De meeste van de bolvormen zijn veredelingen. In het wild komen bolvormen eigenlijk niet voor. De tuinen worden tegenwoordig steeds kleiner door de duurdere (bouw)grond. Dit noopt tot nadenken over goede boomkeuze. Bolbomen zijn goed bruikbaar in kleine tuinen.

Bomen in de strijd tegen lawaai:

Onze omgeving wordt steeds meer en meer door lawaai vervuild. Net in onze eigen omgeving, de tuin willen we echter tot rust kunnen komen. Lawaai kan je onderdrukken door het ritselen van bladeren van bomen. Bepaalde bomen ritselen bijzonder hevig, bijv.de ratelpopulier. Het aanplanten van bomen of heesters met:

    + GROTE, relatief harde en sterke bladeren.
    + met een DICHTE bebladering.
    + met schubvormig over elkaar liggende bladeren.
    + of bladeren die loodrecht tegen de lawaai invalsrichting staan.

 

Leibomen:

Leibomen zijn zeer populair. Lindebomen zijn wellicht de meest gebruikte bomen omdat die zich gemakkelijk lenen "leiboom" te gebruiken. Ook Acer campestre 'Elsrijk', Carpinus betulus, Platanus acerifolia zijn goed te leiden. Verschillende soorten en variŽteiten uit het linden-assortiment, zoals Tilia vulgaris (zwarte linde), Tilia vulgaris 'Pallida'(koningslinde), Tilia cordata 'Rancho'(kleinbladige linde),Tilia euchiora (krimlinde) en Tilia tomentosa (zilverlinde)zijn vooral geschikt voor kleinschalige objecten. 

Het typische effect verkrijgt men door de takken van bij het begin in een horizontaal vlak te laten groeien. De nog buigzame loten worden langs een draad of tonkinstok (bamboestok) in de gewenste richting geleid. Dit gebeurt 2 tot 3 groeiseizoenen lang in de kwekerij. Dan zijn de gesteltakken voldoende stevig om de bomen voor objecten te verwerken.

Kleurrijke stammen:

Bomen met een mooie bast kunnen een extra accent geven voor de wintertuin. Er zijn wel een paar soorten te vernoemen die wel speciaal met deze eigenschappen opvallen. Voorzie voor bomen een solitaire plaats centraal in de tuin of in de border.

Over herfsttijd - planttijd en het planten van bomen:

Vanaf oktober kunnen we weer aan het planten en verplanten. Het wordt planttijd voor bladverliezende bomen en heesters. Coniferen (hagen), rozen, bosplantsoen, fruit... het kan stilaan allemaal gaan gebeuren, uitgezonderd tijdens de vorstperioden. 

Herfsttijd, planttijd Plantgat:

Maak een plantgat dat groot genoeg is. De grootste mislukkingen zijn vaak te wijten aan een te klein plantgat. Je plantgat moet zo groot zijn, dat je steeds rond om rond de kluit of wortels, de aarde met je voet kan aandrukken, zonder de kluit (coniferen bijv.) of de wortels (fruitbomen bijv.) te raken.

Het plantgat wordt onder voortdurende schudden van de boom (lichtjes op en neer bewegen) met kruimelige grond gevuld en vervolgens RONDOM de wortels stevig aangetrapt. Vooraf is de bodem bemest zoals je verder in dit artikel kan lezen.

Herfsttijd, planttijd Bodem verbeteren:

Plantgat bij het planten van bomen: aanbrengen van bemesting.Je gebruikt best nooit verse stalmest of compost. Beter is goed verteerde compost door de ondergrond te mengen. Kan je alleen of vers materiaal beschikken brengt de stalmest dan helemaal onderaan het plantgat aan. Strooi een laag van 10-15 cm teelaarde over de verse mest. Daarboven pas komen de wortels van de aan te planten boom/struik.

Niet elke mest is gewenst: kippenmest is zeer branderig voor de wortels. Meest aangewezen is o.a. mest van vee (koeien). Champignonmest, afkomstig van paardenmest kan ook nog. Doch de meeste en beste voedingstoffen zijn daaruit verdwenen door de oorspronkelijke teelt (van champignons).

Mogelijks op natte gronden "zand" doormengen met de aanwezige grond om de water-luchthuishouding te verbeteren.

Op gronden met een tť lage ph-waarde (zuurtegraad <5 ph) wat zeewierkalk door de grond mengen. Opgelet, dat geldt niet voor alle planten. Nooit kalk gebruiken bij het aanplanten van zuurminnende planten: azalea, pieris, rhododendron, camellia enzoverder.

Is de grond bij het planten droog dan is water geven aan te bevelen.

Herfsttijd, planttijd Boompaal plaatsen:

Boompalen goed /fout plaatsen bij het aanplanten van bomen.Wanneer je een boom aanplant ga je die steeds voorzien van een boompaal. 

Die paal is voor een hoogstam 2.50 tot 3 m lang, diameter 8 ŗ 10 cm. Plaats hem 60-80 cm diep. 

De boompaal plaats je aan de overheersende windzijde van de aan te planten boom, of met andere woorden, aan de westenzijde. Bij het aanplanten rondom gebouwen kan de overheersende wind uiteraard wel verschillen.

Plaatst u de boompaal aan de verkeerde zijde, dan wordt je uitverkoren exemplaar continue tegen de paal aangeblazen, waardoor hij beschadigd wordt, de wortels los kunnen komen te zitten om, misschien wel volledig af te sterven. 

Ook de opgelopen wonden kunnen aanleiding geven tot ziekten als bijv. boomkanker.

Planten van bomen: boombanden foto 1

 

 

 

 

 

Herfsttijd, planttijd Boombinders :

Boombanden zijn er alom :

- uit gerecycleerde rubber
- uit plastiband met zgn. rattestaartsluiting
- uit rubber/canvas
- uit groen gaasband weefsel
- om jonge bomen te steunen
- voor heesters
- met een gesp, met schakels, met en blokkring
- in een 8-vorm
- dient al dan niet genageld te worden : spijkerboomband, zelfhechtende boombinders,..

Om het even welk boombindsels breng je steeds best aan in een 8-vorm rondom de boompaal geslagen en eventueel genageld.

Bij grote, solitaire boomexemplaren (3.5 m en hoger) worden meestal 3 steunpalen aangebracht in  driehoeksvorm en ook als dusdanig bevestigd.

 

Planten van bomen: boombanden foto 2

Planten van bomen: boombanden foto 3

Herfsttijd, planttijd Gewassen die moeilijk aanslaan:

Niet alle planten laten zich even makkelijk en met succes verplanten. 

Gewassen die moeilijker aanslaan zijn o.a. de beuk (Fagus) en de eik (Quercus). Plant een beuk tegen het tijdstip dat de knoppen gaan breken (uitlopen): rond eind maart-begin april. Kies bij het aanplanten van grotere exemplaren Fagus (beuk) (2.00 m/+) voor een kluit: zo neem je kwekerijgrond mee teneinde je plantgat met nuttige wortelbacteriŽn te 'enten'.

Bomen met een vlezige wortel, zoals bijvoorbeeld de mooie Liriodendron (tulpenboom) planten we best met een kluit om het succes op hergroei te verhogen. Tot dezelfde categorie behoren ook de Magnolia en de Juglans.

Keuzes maken?

 

© Copyright Marbo bedrijfspromotie
Niets van deze plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!