TK-Plantengids, de unieke plantenencyclopedie van de tuinkrant
 

Glycine - Fabaceae 

Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Waar zijn de planten van dit geslacht verkrijgbaar?
Zie deze plantenlijst
van Plantenvinder.NET

 

Groenten
soja, soyaboon, soyabonen - Glycine max 

Nederlandse naam: soja, soyaboon, soyabonen

Naam:  Glycine max

Andere gebruikte benamingen: Glycine hispida

Bloeitijd: -

Bloemkleur: purper

Hoogte min-max: 0.5-0.75

Bladeren: groen, opvallende nerven

Foto van Glycine max, Nederlands: soja, soyaboon, soyabonen, (Synoniem Glycine hispida) behorende tot de plantengroep Groenten

Bron foto
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gallery/pictures/glymax.htm


Zoek FOTO op Google


Glycine max, de sojaboon stamt uit China en behoort tot de oudste cultuurgewassen. Vanuit Oost-Azië is de sojaboon verder verspreid geraakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in sommige West-Europese landen op grote schaal sojabonen geteeld. In de hedendaagse moestuin is het een nog vrij onbekend gewas.

Zaaien

Lange tijd heeft men geadviseerd om sojabonen half mei te zaaien maar sojabonen zijn minder kougevoelig dan algemeen wordt aangenomen. Je kunt daarom reeds eind april in de vollegrond zaaien. Voor een versnelling van de kieming worden de zaden een nacht in lauw water voorgeweekt.

Vroeg zaaien geeft een hogere opbrengst. Het afdekken met plasticfolie, of vliesdoek bevordert de kieming. Men kan daartoe ook op mulchfolie planten. De rijenafstand bedraagt 40 à 50 cm, in de rij worden de zaden op 5 tot 8 cm gelegd.

Een andere mogelijkheid is het opkweken in potjes. Half april worden er twee à drie zaden per pot gelegd, de kiemtemperatuur bedraagt 18 °C.

In de eerste helft van mei wordt er geplant op een afstand van bijvoorbeeld 40 x 25 cm en 2 à 3 planten bij elkaar.

Standplaats

Sojabonen houden van een humusrijke, warme grond en een zonnige plaats met betrekkelijk weinig mest. Vóór het zaaien of planten wordt er 60 gram/m² 12+10+18 gestrooid, later bijmesten is niet noodzakelijk. Bij een gewashoogte van 15 cm kunnen de planten iets worden aangeaard.

Oogsten

De peulen kunnen in een jong stadium worden geplukt en als peultjes worden gegeten. Na het plukken moeten de jonge peultjes direct worden gekookt. Wilt u droge bonen oogsten, dan blijven de planten tot het afrijpen op de tuin staan. Daarna worden de planten uit de grond getrokken, aan bosjes gebonden, nagedroogd en gedorst.

Sojabonen worden voornamelijk in de Chinese keuken gebruikt, maar kunnen ook als andere bonensoorten worden bereid. Deze peulvrucht heeft een hoog eiwit- en vetgehalte. Jonge peulen, met kleine zaadkernen kunt u in de schil koken of stoven. Zijn de zaden volgroeid en de peulen nog groen, dan kunnen ze worden gedopt. De peulen worden daartoe enkele minuten in zout water gekookt en daarna gedopt.

Soja wordt echter hoofdzakelijk als droge boon bereid. In de vegetarische- en Chinese keuken worden de kiemen van de sojaboon gebruikt. De zaden kunnen op een droge, matig warme plaats worden bewaard. Groene sojabonen kunnen worden ingevroren.

Ziekten en plagen

Bladluizen zijn de belangrijkste belagers.

Teeltschema


Teeltschema van soja, soyaboon, soyabonen, Glycine max: zaaien, verspenen, planten, oogsten

Behoort tot de groep van de peulgewassen

De peulgewassen vormen een grote groep planten van de vlinderbloemenfamilie en leveren eiwitrijk voedsel op. Bovendien hebben de planten een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid : ze kunnen voedingsstoffen uit diepere grondlagen naar boven halen en stikstof die ze via wortelknobbelbacteriŽn uit de lucht kunnen opnemen, laten ze voor een deel in de grond achter als voedsel voor het bodemleven en de volgteelt.

Op wereldvlak is soja het belangrijkste peulgewas. Phaseolus-bonen komen op de 2e plaats, en kikker- of kekererwt op de 3e. De erwt komt als 4e.

Daarnaast zijn er, vooral in tropische streken, nog heel veel peulgewassen zoals de lablabboon (Dolichos lablab), de azukiboon (Phaseolus angularis), de limaboon (Phaseolus lunatus), de mungoboon (Phaseolus radiatus), de vierhoekige erwt of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus), de koe-erwt of cowpea (Vigna unguicuIata), de grondnoot (Voandzeia subterranea), de aardnoot (Arachis hyprogea), en nog vele andere die plaatselijk van belang zijn.

Hun betekenis voor de voeding in de derde wereld kan moeilijk overschat worden.
 


© Copyright Marbo bedrijfspromotie
Niets van deze plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!