TK-Plantengids, de unieke plantenencyclopedie van de tuinkrant
 

Pisum - FabaceaeDe erwt is een klimmende eenjarige plant, die als zomergroente wordt gekweekt om de ronde, groene, onrijpe zaden, welke in peulen zitten. De planten die in hoogte variëren van 37cm tot 2 m , kunnen ronde en gekreukte zaden hebben. Ronde typen hebben een lager suikergehalte, ze kunnen beter tegen de kou dan de gekreukte typen en zijn geschikt om in het vroege voorjaar te zaaien. Erwten zijn inheems in het Midden-Oosten en is een aloude cultuurplant. Al sinds de Middeleeuwen wordt de erwt gebruikt in soepen, als groente en als groenvoer. Ook in de volksgeneeskunde werd de erwt vroeger toegepast maar ze werd nog het meest beroemd door het onderzoek naar de erfelijkheidsleer door Mendel en andere wetenschappers.

 

Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Waar zijn de planten van dit geslacht verkrijgbaar?
Zie deze plantenlijst
van Plantenvinder.NET

 

Groenten
sluimerwt, peulen, schelperwten, breekerwten - Pisum sativum ´Zuccola´ 

Nederlandse naam: sluimerwt, peulen, schelperwten, breekerwten

Naam:  Pisum sativum ´Zuccola´

Andere gebruikte benamingen:

Bloeitijd: -

Bloemkleur: wit

Hoogte min-max: 0.3-0.7

Bladeren: ovaal, spits, groen

Foto van Pisum sativum ´Zuccola´, Nederlands: sluimerwt, peulen, schelperwten, breekerwten, (Synoniem ) behorende tot de plantengroep Groenten

Bron foto
http://www.somers.be


Zoek FOTO op Google


Pisum sativum ´Zuccola´ is een ziektetolerante soort die kan gezaaid worden van april tot juli en geoogst worden van juni tot september. Is tolerant tegen meeldauw en de bodemschimmel Fusarium 1. Hoe jonger geplukt, hoe malser de peulen zijn.

TEELT sluimererwten - Pisum sativum

Sluimererwten hoef je niet te doppen! Je kan de peulen oogsten voordat ze volgroeid zijn: de jonge peulen eet je in zijn geheel,dus nog met de jonge (onvolgroeide) erwtjes erin. Je hoeft ze dan ook niet te doppen. Je kunt de peulen trouwens herkennen doordat de erwten in de vruchthuid gespannen zitten waardoor die een gegolfd uiterlijk vertonen. Ben je te laat om de jonge peulen oogsten, dan kan je nog altijd de erwten oogsten als ze volgroeid zijn, maar dan moet er wel gedopt worden zoals bij doperwten.

Sluimererwten hebben niet zo'n harde laag aan de binnenzijde van de peul als bij doperwten.

Zaaien

Erwten kiemen bij lage temperatuur en zijn tegen guur en koud weer bestand. Er mag dus reeds vroeg in het voorjaar met de teelt begonnen worden. Een eerste zaai op lichte grond kan al plaats vinden eind februari-maart als de grond in goed omstandigheden kan bewerkt worden. De laatste late zaai kan geplant worden begin mei om de kunnen oogsten tot in juli, deze zaaisels zijn wel moeilijker gezond te houden.

Om de kieming te versnellen kan je de zaden 24 uur in water leggen en daarna enkele dagen in een warm vertrek plaatsen. Voor een vroege teelt kunnen de zaden in potjes ter kieming worden uitgelegd en later uitgeplant. Ze moeten wel uitgeplant worden vooraleer de stengels te lang zijn.

Meestal worden hoge rassen geteelt.

Standplaats

Erwten zijn niet zo kieskeurig, hoofdzaak is dat de grond diep bewerkt wordt. De grond mag wel niet te nat of te stijf zijn. In natte gronden worden de bladeren geel, terwijl op zware, ondoordringbare kleigronden de teelt wel eens mislukt. Lichte grond past zeer goed voor de vroege teelt. Als de erwten een zekere hoogte bereikt hebben kan je ze eens lichtjes aanaarden. Breng op tijd rijshout aan voor de hoge variëteiten. Je kan ook werken met stevige steundraad.

Bemesting

Erwten hebben op lichte gronden een matige hoeveelheid compost nodig die tijdens de winter ingewerkt wordt. Verder volstaat een kali-bemesting: 50 gram per m² patentkali (rijk aan kalium en magnesium). Alhoewel de erwten zelf zorgen voor de stikstofsynthese vanuit de lucht, is een kleine stikstofgift voor de vroege teelten toch aangewezen om de plantjes in het koude voorjaar op gang te trekken. Strooi 20 gram per m² van een stikstofrijke meststof, zoals ammoniumnitraat.

Oogsten

Sluimerwten pluk je als de erwtjes in de sluimen nog heel klein zijn. Te laat geplukt zijn ze minder mals en de zaden te dik. Eénmaal in de week oogsten is een absoluut minimum.

Verse erwten moeten zo snel mogelijk verbruikt worden. Vochtverlies en smaakverlies zijn hiervan de reden. Bij 2°C kan je misschien 5 dagen bewaren.

Ziekten en plagen
 

Erwten zijn tamelijk ongevoelig voor ziekten, zeker wanneer ze vroeg geteeld worden. Later op het seizoen kunnen ze plots wel te lijden krijgen onder een plotse bladluisaantasting.

Een vervelend verschijnsel is ook dat vogels de erwten uit de grond pikken, zeker bij de vroege zaailingen. Zet daarom eventueel boogvormig gaas over de uitgezaaide erwten.

Vruchtafwisseling

Deze vlinderbloemigen hebben de eigenschap om in hun eigen stikstofbehoefte te voorzien en zelfs nog een overschot daarvan in de bodem na te laten. Plant daarom NOOIT tweemaal erwten op dezelfde plaats! Kom pas na 5-7 jaar terug voor deze teelt. Mits men zorgt voor een goede structuur in de grond, die vooral verkregen wordt door goed diep losspitten, en een goede vochthoudende eigenschap van de grond, door compost of turf door te spitten, kan men op iedere grond met succes bonen verbouwen.

Behoort tot de groep van de peulgewassen

De peulgewassen vormen een grote groep planten van de vlinderbloemenfamilie en leveren eiwitrijk voedsel op. Bovendien hebben de planten een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid : ze kunnen voedingsstoffen uit diepere grondlagen naar boven halen en stikstof die ze via wortelknobbelbacteriën uit de lucht kunnen opnemen, laten ze voor een deel in de grond achter als voedsel voor het bodemleven en de volgteelt.

Op wereldvlak is soja het belangrijkste peulgewas. Phaseolus-bonen komen op de 2e plaats, en kikker- of kekererwt op de 3e. De erwt komt als 4e.

Daarnaast zijn er, vooral in tropische streken, nog heel veel peulgewassen zoals de lablabboon (Dolichos lablab), de azukiboon (Phaseolus angularis), de limaboon (Phaseolus lunatus), de mungoboon (Phaseolus radiatus), de vierhoekige erwt of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus), de koe-erwt of cowpea (Vigna unguicuIata), de grondnoot (Voandzeia subterranea), de aardnoot (Arachis hyprogea), en nog vele andere die plaatselijk van belang zijn.

Hun betekenis voor de voeding in de derde wereld kan moeilijk overschat worden.
 


 

Teeltschema


Teeltschema van sluimerwt, peulen, schelperwten, breekerwten, Pisum sativum ´Zuccola´: zaaien, verspenen, planten, oogsten

Bronnen

  • Catalogus Somers NV, Vlaams Zaadhuis, Oranjebandzaden, e.a.

  • Velt groenten, Terra fijne en zeldzame groenten, Groenboekerij groenten, Artikelen Luc Dedeene e.a.

  • Teeltschema´s Luc Dedeene http://www.plantaardig.com, Rudi Van Overloop


© Copyright Marbo bedrijfspromotie
Niets van deze plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!