TK-Plantengids, de unieke plantenencyclopedie van de tuinkrant
 

Daucus - ApiaceaeAls wilde plant is de peen in heel Europa en Azië inheems. Peen is ook in Nederland een inheems gewas. Wilde witte peen komt voor langs wegen en sloten. De tegenwoordig gekweekte oranjekleurige cultivars, zijn ontstaan uit de kruising van de wilde peen (ssp. carota) en de in het Middellandse Zeegebied inheemse reuzenpeen (ssp. maxima). In cultuur een niet geheel winterharde, tweejarige groente die als eenjarige wordt gekweekt om zijn wortels. De oranjerode kleur is te wijten aan het gehalte aan caroteen. De kleur is afhankelijk van het ras en het klimaat. Caroteen is een voorstadium van vitamine A. Het is alleen werkzaam als het in combinatie met vet wordt verbruikt. Daarom is het aan te raden wortelen met olie, room en dergelijke klaar te maken. Er zijn verschillende cultuurpenen: bospeen, waspeen, winterpeen en Parijse wortels.

 

Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Waar zijn de planten van dit geslacht verkrijgbaar?
Zie deze plantenlijst
van Plantenvinder.NET

 

Groenten
wortelen, bospeen, vroege - Daucus carota ´Amsterdamse Bak 2´ 

Nederlandse naam: wortelen, bospeen, vroege

Naam:  Daucus carota ´Amsterdamse Bak 2´

Andere gebruikte benamingen:

Bloeitijd: -

Bloemkleur:

Hoogte min-max: 0.25-0.3

Bladeren: groen, fijn ingesneden

Foto van Daucus carota ´Amsterdamse Bak 2´, Nederlands: wortelen, bospeen, vroege, (Synoniem ) behorende tot de plantengroep Groenten

Bron foto
http://www.vlaamszaadhuis.com


Zoek FOTO op Google


Daucus carota ´Amsterdamse Bak 2´  is door bijzonder goed geslaagd selectiewerk, een sterk verbeterd Amsterdamse bak type. Het is een vroege voorjaarswortel met fijne lange cilindrische wortels die zowel onder glas als voor vollegrond geschikt is voor extra vroege uitzaai. Een zaadvast ras.

Teeltschema


Teeltschema van wortelen, bospeen, vroege, Daucus carota ´Amsterdamse Bak 2´: zaaien, verspenen, planten, oogsten

TEELT Wortelen - Daucus

Busselwortelen of bospeen zijn de eerste verse wortelen die we in het voorjaar kunnen oogsten. Ze kunnen ook onder glas of plastiek gekweekt worden. De losse wortelen of waspeen zijn iets grover en ook langer. Ze worden vooral gebruikt voor de zomerteelt van wortelen. De winterwortelen of breekpeen zijn grove tot zeer grove wortels die in het najaar geoogst worden en eventueel kunnen gebruikt worden voor de lange bewaring.

De laatste jaren hebben de hybriden ook in de wortelteelt hun intrede gedaan. Toch kunnen we deze hybriden meestal wel onderbrengen bij één van de bovenstaande types. Hybriden hebben het voordeel dat ze groeikrachtiger zijn en uniformere wortelen geven bij de oogst. Nadeel is natuurlijk, zoals steeds, de kostprijs van het zaad dat veel hoger ligt.

Zaaien

Om gezonde wortels te telen zonder veel problemen met de wortelvlieg is het advies hoe vroeger, hoe liever: de kiemplantjes van wortelen zijn ongevoelig voor vriestemperaturen tot -8 °C. Het is wel goed te weten dat de bijna oogstklare wortelen niet tegen dergelijke vriestemperaturen kunnen, waardoor we onze wortelen gedurende de winter niet op het veld kunnen laten, althans niet zonder afdekking. Natuurlijk zal de grondsoort die we ter beschikking hebben voor het grootste deel bepalend zijn of we al dan niet vroeg kunnen uitzaaien. Maar voor diegenen die een lichte grond ter beschikking hebben kan het wortelseizoen al starten begin januari of zelfs eind december.

Op een zonnige droge dag in die periode, vorstvrij natuurlijk, kunnen we starten met de teelt van busselwortelen onder kleine plastiektunnels. Dat wil zeggen dat we na het zaaien een kleine tunnel over het zaaibed aanbrengen, maar in de tunnel wordt op de grond van het zaaibed nog eens een plastiekfolie gelegd. Als we onze zaailingen aanvatten eind januari of in februari hoeven we geen gebruik meer te maken van kleine plastiekkoepeltjes, maar is het toch best om een dubbele afdekking van het zaaibed te voorzien. Dit betekent eerst een laag agryldoek en daarover een plastiekflodderfolie (geperforeerde folie). De tweede folie wordt dan vanaf half maart verwijderd.

In de maand maart kunnen we met een gerust hart wortelen gaan uitzaaien zonder afdekking. Als we onze wortelen voor begin april kunnen zaaien en ze niet al te lang laten staan als ze oogstbaar zijn, hoeven we geen problemen met de wortelvlieg te vrezen.

Om regelmatig wortelen te oogsten kunnen we zo iedere maand wat zaaien, de uiterste zaaidatum van wortelen is wel degelijk half augustus. Indien we later zaaien dan valt de oogstperiode na half november en is de groei van de wortelen minimaal waardoor we geen voldoende productie zullen bekomen.

De wortelen die we gezaaid hebben in januari zullen al oogstbaar zijn in juni en dan kunnen we regelmatig gaan oogsten tot half november en zelfs langer, tenminste als we regelmatig wat uitgezaaid hebben. De zaaiafstanden zullen kleiner zijn voor de vroege teelten en veel ruimer voor de teelt van winterwortelen.

Voor de vroege teelt gebruiken we een zaaiafstand van 15 cm tussen de rijen en plantafstanden van 3 cm in de rij. Later schakelen we over naar rijafstanden van 20 cm en plantafstanden van 4 cm. Om aan deze plantafstand te komen moeten we in feite iets dikker gaan zaaien en dan later uitdunnen. Alhoewel het uitdunnen natuurlijk een ideaal middel is om de wortelvlieg aan te trekken. De geur die vrijkomt bij het uitdunnen van de jonge plantjes kan door de wortelvlieg gemakkelijk waargenomen worden waardoor de kans op aantasting aanzienlijk groter wordt.

De zaaiperiode voor winterwortelen is beperkt: van half april tot einde mei, met oogst in oktober, november. Als we winterwortelen te vroeg zaaien hebben we veel meer last van opschieters, dwz dat de plant vroegtijdig een bloemstengel gaat aanmaken. Winterwortelen zaaien we natuurlijk ruimer, op 30 x 6cm is een goede plantafstand.

Standplaats

De zwaarte van de grond speelt bij de teelt van wortelen speelt een grote rol. Goed geschikte gronden zijn in het algemeen gronden die diep bewortelbaar zijn en een zanderige, liefst iets humeuze bovengrond hebben. Een grond met een regelmatige vochtvoorziening is daarbij ook belangrijk. Zwaardere gronden zijn niet geschikt voor de teelt van bospeen. Voor de teelt van waspeen of breekpeen is een iets zwaardere structuur mogelijk.

Bemesting

De bemesting is voor wortelen toch wel een gegeven om goed te verzorgen. Wortelen kunnen er niet tegen kunnen om plots in contact te komen met hoge meststofconcentraties. Vooral de kiemplantjes zijn hiervoor gevoelig. Vandaar dat we absoluut geen kunstmeststoffen mogen gebruiken vlak voor het zaaien van de wortelen. Deze kunstmeststoffen dienen we beter een maand vooraf toe. Als dit niet mogelijk is en een bemesting dringt zich toch op dan kiezen we beter voor een gedroogde organische meststof. Deze meststoffen geven hun voedingselementen niet allemaal in één keer vrij, waardoor we geen problemen zullen hebben met verbranding van de worteltjes van de jonge kiemplantjes.

Om een mooie kleur en een goede, kwalitatieve wortel te bekomen is de kaliumbemesting belangrijk. We kiezen een meststof met een relatief grote hoeveelheid kalium er in verwerkt, of indien dit niet kan dan zullen we extra kalium toedienen onder de vorm van de meststof Patentkali, maar opgepast, ook deze meststof niet direct voor het zaaien toedienen.

Gebruik geen verse stalmest bij de teelt van wortelen, want dan ontstaan er vertakte wortelen.

Oogsten

De busselwortelen die we gezaaid hebben in januari zullen al oogstbaar zijn in juni en dan kunnen we regelmatig gaan oogsten tot half november en zelfs langer, tenminste als we regelmatig wat uitgezaaid hebben.

De winterwortelen kunnen eventueel overwinterd worden op het veld door bij vorst af te dekken met 1 of 2 lagen plastiekfolie en daarover stro aan te brengen. Anders kunnen we de wortelen oogsten en in een kuil bewaren.

Ziekten en plagen

De belangrijkste belager is de wortelvlieg. De vlieg let in mei eieren aan de wortelhals of kort daarbij. Daaruit ontstaan glanzende, witgele maden. De buitenste bladeren verkleuren en sterven af. Aan de uiteinden van de wortelen, vooral naar de punt toe, vreten maden roestbruine gangen. De wortelvlieg overwintert in de grond, onder de vorm van een bruine pop. Hieruit ontstaat in het voorjaar een vlieg. Er zijn drie generaties van de wortelvlieg, waarbij de kans op eiafzet dus het grootst is mei, juli en oktober. De vlieg vliegt maximaal 80 cm boven de grond, pas na vier uur 's namiddags gebeurt er eiafzetting (belangrijk bij de keuze van het tijdstip van wieden of dunnen), en ze vliegen weinig bij regenachtig en winderig weer.

Voor meer info zie http://www.tuinkrant.com/tuindokter/

Vruchtafwisseling

Een vruchtwisselingeis van 1 op 4 is aan te raden voor de teelt van wortelen. Ook de voorteelten zijn belangrijk. Voorteelten die een hoge stikstofbemesting verlangen zijn uit den bozen. Denken we daarbij aan koolgewassen of spinazie. Als we wortelen willen telen moeten we vertrekken van een stukje grond met weinig stikstofvoorraad. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat op het uitgezochte stukje grond vooraf geen peterselie of selder of andere schermbloemigen gestaan hebben.

Behoort tot de groep van de wortelgroenten

Wortelgewassen verdragen geen verse mest. Aangezien hun stikstofbehoefte laag is, hebben zij voldoende aan de stikstof die vrijkomt uit de humus (mineralisatie). Tot deze groep behoren:

· wortelgewassen, waarvan we de wortel opeten: wortel, pastinaak, schorseneer, witloof, rode biet.

· bolgewassen, waarvan de eetbare bol bestaat uit
bladeren die in lagen op elkaar gestapeld liggen zoals bij de ui en knoflook.

· knolgewassen, waarvan we de verdikte stengels of
knollen opeten: Japanse andoorn.

Typisch voor deze gewassen is dat je ze niet voorkweekt maar ter plaatse zaait of poot. De meeste bewaren ook gemakkelijk lang.

Wortel- en koolgewassen, die wel goed bemest moeten worden, komen niet op het perceel van de wortelgewassen: dit zijn o.a. knolselder, koolrabi, koolraap, raap en aardappel.


 


© Copyright Marbo bedrijfspromotie
Niets van deze plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!