TK-Plantengids, de unieke plantenencyclopedie van de tuinkrant
 

Buxus - BuxaceaeBuxus zijn groenblijvende, zeer variabele struiken of kleine bomen. Het geslacht telt een 30-tal soorten die verspreid zijn van Europa, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika tot aan West-Indië. In Europa komen slechts 2 soorten voor: B. sempervirens en B. balearica. In het wild kan een Buxus zich ontwikkelen tot een 8 m hoge boom maar hij blijft meestal kleiner. De bladeren zijn tegenoverstaand en leerachtig, eirond tot langwerpig. Bloemen groenachtig-geel in okselstandige, meerbloemige kluwens die al in de herfst zijn aangelegd. In maart-april komen ze tot bloei. De zaden worden door mieren verspreid. Buxus stelt geen bijzondere eisen aan grondsoorten en kan goed gesnoeid worden. Hij groeit heel langzaam en kan honderden jaren oud worden. Ze zijn giftig, alle delen bevatten alkaloïde. Er bestaan verschillende rassen met verschillen in bladvorm, groeiwijze en kleur. Het overgrote deel van de ongeveer 80 Buxussoorten komen voor in Oost-Azië en Cuba. Buxus sempervirens groeit in grote getale in de landen om de Middellandse Zee, in hoofdzaak in de typische garrigue op kalkrijke gronden. Dat geeft een belang­rijke cultuuraanwijzing: als Buxus minder goed groeit of witte bladrandjes vertoont, is dat meestal te wijten aan een gebrek aan kalk. En daar ligt de voornaamste grondregel. Je kan haast niet teveel kalk aan Buxus geven. Bleke bladranden en een stagnerende groei zijn bijna altijd te wijten aan een gebrek aan kalk in de bodem. In ons land worden naar schatting 120 variëteiten van Buxus sempervirens en 40 van Buxus microphylla aangeboden. Daarbij zijn er met blad in verschillende grootten en met bont blad. De beste Buxus is en blijft de gewone Buxus sempervirens. Andere aanbevolen cultivars van Buxus sempervirens zijn Elegantissima, Haller, Hollandia en Planifolia. Van Buxus microphylla worden Faulkner en Rococo aangeraden.

 

Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Waar zijn de planten van dit geslacht verkrijgbaar?
Zie deze plantenlijst
van Plantenvinder.NET

 

Haagplanten
Buxus sempervirens (haagvorm) - palm, randpalm, boordpalm

Naam:  Buxus sempervirens (haagvorm)

Nederlandse naam: palm, randpalm, boordpalm

Andere gebruikte benamingen:

Bloeitijd: 5-6

Bloemkleur: groengeel

Hoogte min-max: 0.1-5

Bladeren: donkergroen, leerachtig

Foto van Buxus sempervirens (haagvorm), Nederlands: palm, randpalm, boordpalm, (Synoniem  ) behorende tot de plantengroep Haagplanten

Zoek FOTO op Google

Naar snoeitips in de tuinkrant snoeigids voor het snoeien van Buxus sempervirens (haagvorm) Snoeitip

 

  • deze plant bevat geurende plantendelen

Informatie, teelt:

Buxus sempervirens is inheems. Vooral in de kalkstreken van Wallonië overgroeiden ze de hellingen. Dat kun je nog horen in allerhande plaatsnamen zoals La Montagne aux Buis in de Famenne. Als tuinplant is Buxus zo oud als de straat. In de Romeinse tuinen werden ze verzorgd door een slaaf die meestal uit het Nabijë Oosten afkomstig was, waar Buxus al veel vroeger de tuinen opluisterde. Vaak snoeide de topiarus of tuinman de Buxusstruikjes in allerlei fantasierijke vormen, dieren en allerhande andere figuren. Deze snoeivorm wordt nu nog steeds topiary genoemd.

In Japan en in China, waar de bakermat van heel wat uitheemse Buxussoorten ligt, werd Buxus lang voor onze tijdrekening al in tuinen gebruikt. In de duistere Middeleeuwen verdween Buxus uit het zicht. Een nieuw hoogtepunt kende Buxus in de Italiaanse renaissancetuinen en in de Franse baroktuinen waar er vooral parterres van gemaakt werden, ingewikkelde geometrische patronen van lage haagjes. Toen de Engelse landschapstuin als een verwoestende golf over de Britse eilanden en Europa spoelde en honderden oude tuinen met de grond gelijk maakte, verdween de Buxus op het achterplan. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zou hij opnieuw tuingrond veroveren. In onze dorpstuinen werden tot de jaren tachtig Buxusstruiken vaak slechts gedoogd omdat ze op palmzondag palmtakjes leverden. Niemand zag de schoon­heid van deze struik. Het gebruik om gewijde Buxustakjes achter het kruisbeeld te steken en er wijwater­vaatjes mee te verfraaien, is eeuwenoud. Aan de gewijde takjes werd goddelijke kracht toegekend. Onheil, epidemieën, blikseminslag en misoogsten werden erdoor tegengegaan.

Van het steenharde, witte hout werd fijn houtsnijwerk gesneden: schaakstukken, mesheften, deurknoppen, damschijven, kruisbeelden, rozenkransen en de opstaande kam bij een viool. Buxus is ook in de tuin ongetwijfeld een waardevolle plant en het zou spijtig zijn wanneer Buxus opnieuw het slachtoffer zou worden van zijn succes, zoals dat in het verleden enkele keren het geval was.

Het tuingebruik

De meest gebruikte Buxus in onze tuinen is Buxus sempervirens. In mindere mate zie je Buxus microphylla, een minder winterharde soort. Buxus heeft de naam traag te groeien. Dat geldt enigszins voor Buxus sempervirens ´Suffruticosa´, een cultivar die van nature zeer traag groeit. De gewone Buxus sempervirens groeit veel sneller. Hij groeit in gunstige omstandigheden in volle grond toch wel 15 cm en meer per jaar. Met een beetje geluk heb je een stevige Buxushaag na pak weg een jaar of 10 tot 15. Dat lijkt lang, maar het meest waardevolle in een tuin heeft die tijd toch echt wel nodig. Wegens die matige groei en het gebrek aan geduld van de huidige generatie tuiniers wordt Buxus vooral voor lage hegjes en parterres gebruikt zoals dat ook het geval was in de tuinen uit de Barok. Buxus groeit prima in de zon, maar staat ook zijn mannetje in de schaduw. De struiken worden dan diepgroen. Vooral in de winter komt Buxus tot zijn recht wanneer rijm en sneeuwlaagjes de strak geschoren hegjes afranden. In de zomer, bij warm weer of bij het snoeien van Buxus, komt er een typische Buxusgeur vrij. Voor de ene neus is die aangenaam, voor een ander reukorgaan een verschrikking. Die enigszins bittere geur was er de oorzaak van dat Buxus in verschillende tijden van het toneel verdween al zeggen de Engelsen dat de Belgen die Buxusgeur de geur van God noemen. Zij weten er weer duidelijk meer van dan wij.

 

  • Standplaats lichtbehoefte: zon, halfschaduw, schaduw

  • deze plant is wintergroen (groenblijvend)

  • geschikt voor gebruik in de vasteplanten border

  • geschikt voor gebruik in de rotstuin

  • geschikt voor groepsbeplantingen

  • deze plant verlangt een kalkhoudende bodem (pH 6,5 of hoger)


© Copyright Marbo bedrijfspromotie
Niets van deze plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!