Euphorbia - EuphorbiaceaeMet zijn 300 geslachten en bijna 2000 soorten is de wolfsmelkfamilie de op 3 na grootste plantenfamilie. Het voornaamste verspreidingsgebied ligt in tropisch Amerika en Zuid-Afrika. Ze komen ook nog voor in tropische en subtropische gebieden van andere werelddelen. Slechts een paar geslachten zijn inheems in de gematigde zones van het noordelijk en zuidelijk halfrond. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat ze allen een melksap bevatten, vandaar ook hun naam wolfsmelk. Op grond van hun levensvorm kunnen we het wolfsmelk geslacht in verschillende groepen onderverdelen: eenjarige soorten, overblijvende vaste planten soorten, succulente kamerplanten, e.a. In Nederland en België komen enkele soorten in het wild voor zoals Euphorbia helioscopia. Het is een uiteenlopende groep maar allen vormen aantrekkelijke schutbladeren. Enkele tuinrassen zijn bij ons wintergroen. Sommige soorten prefereren een vochtige, andere dan weer een droge standplaats.

 

Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Waar zijn de planten van dit geslacht verkrijgbaar?
Zie deze plantenlijst
van Plantenvinder.NET

 

Vaste Planten
Euphorbia cyparissias - cipreswolfsmelk
 

Naam: Euphorbia cyparissias

Nederlandse naam: cipreswolfsmelk

Familie: Euphorbiaceae

Andere gebruikte benamingen:

Bloeitijd: 4-7

Bloemkleur: geelgroen

Hoogte min-max: 0.3-0.4

Bladeren: blauwgroen

 

Planten vinden op Plantenvinder.net, de brug tussen het aanbod en de zoekende particulier
Waar is deze plant
verkrijgbaar?
Zoek het op
Plantenvinder.NET

Euphorbia cyparissias - cipreswolfsmelk

 Snoeitip


 

Informatie, teelt:

Euphorbia cyparissias of de cipreswolfsmelk is inheems in heel Europa en bij ons te vinden op rivierduinen en langs spoordijken. Hij staat vooral op losse, lichte, doorlatende grond. Het is een stevige, zodevormende soort, die zich sterk verbreid door middel van uitlopers en daardoor wat woekerend kan worden. Het blad is langwerpig smal, naaldvormig en blauwgroen. De bloemschermen met kleine bloemen zijn groengeel, vaak rood aangelopen en worden graag door vlinders bezocht. Met hun geringe hoogte zijn ze geschikt om te planten in grote vlakken, in natuurtuinen en op lichte, schrale grond.

Er zijn enkele mooie cultivars beschikbaar zoals ´Bettem´, ´Fens Ruby´, ´Orange Man´en ´Clarice Howard´.

Giftigheid

De naam wolfsmelk heeft betrekking op het witte melksap. Op de huid van gevoelige mensen kan het lichte irritatie geven.

Vermeerdering door delen, stekken en via uitlopers.

Euphorbia cyparissias - cipreswolfsmelk - foto Jo Bogaerts

Standplaats lichtbehoefte

zon, halfschaduw

deze plant bevat giftige plantendelen

- deze plant is wintergroen (groenblijvend)

- geschikt voor gebruik in de vasteplanten border

- goed bruikbaar voor bodembedekking

- geschikt voor groepsbeplantingen

- geschikt voor gebruik in wilde tuinen of natuurtuinen

- deze plant is aantrekkelijk voor vlinders (lokt vlinders)

- deze plant is zijn onaantrekkelijk voor konijnen, zijn min of meer veilig voor konijnenvraat

- deze plant verlangt een kalkhoudende bodem (pH 6,5 of hoger)

- deze plant vraagt of gedijt goed op droge gronden

Aantal planten per m2: 7-12

 

© Copyright Marbo bedrijfspromotie
Niets van deze plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!