TK-Plantengids, de unieke plantenencyclopedie van de tuinkrant
 

Planten die vlinders lokken

Vlinders zijn insecten, net zoals mieren, pissebedden, muggen en bijen. De meeste insecten worden niet zo vriendelijk door mensen behandeld. Vlinders vormen hierop een uitzondering, omdat ze vaak van die mooie, bontgekleurde vleugels hebben. Toch gaat het niet zo goed met de vlinders. In de afgelopen jaren zijn er verschillende vlindersoorten uitgestorven en weer andere vlindersoorten zijn zeldzaam of zeer zeldzaam geworden.
Over de hele wereld komen meer dan 150.000 soorten vlinders voor. In Europa leven ruim 3.000 verschillende vlinders en Nederland telt iets meer dan 2.000 vlindersoorten. Vlinders worden onderverdeeld in twee groepen: dagvlinders en nachtvlinders.

Wie aanbid ze niet, vlinders in veel verschillende kleuren en  met een zeer uiteenlopende tekening op de vleugels. Ook het formaat van een vlinder is zeer uiteenlopend, van piepklein tot supergroot; en allemaal even mooi.

Als mensen hun afkeuring laten horen over beestjes in de tuin, dan komen er verhalen over de kat van de buren, mollen in het gazon, bladluizen in diverse kleuren, Leliehaantjes, wespennesten etc........ Maar over een beestje is er meestal veel lof, de vlinder. Een enkele groentetuinder zal zich ergeren aan de voorliefde van Koolwitjes voor kolen als legplaats voor hun eieren, maar daar blijft het meestal bij.

We willen dus allemaal vlinders in de tuin, maar  niet iedere tuin wordt evenveel bezocht, we moeten immers onze tuin aantrekkelijk maken voor het fladderende volkje. 

Wat maakt nu een tuin aantrekkelijk voor vlinders?

1. planten die vlinders aantrekken.

2. rust en ruimte, liefst  een tuin in de nabijheid van bos .

3. tuineigenaren die de vergifspuit laten staan, met zowel biologische als chemische spuitmiddelen.

4. tuineigenaren die vraat aan hun planten kunnen verdragen, veroorzaakt door de uit het eitje gekomen rupsen van de vlinder 
(rupsen laten uitgroeien tot een vlinder kan alleen met plantaardige voeding uit uw tuin).

 rupsen van de dagpauwoog vlinder

In deze 4 punten zit het geheim van een tuin met wel of geen vlinders. Ik geef toe je moet best moeite doen en veel kunnen verdragen van onze vlinders, maar phytoproducten in je tuin is voor ons mensenvolk ook niet gezond en als je grotere plantengroepen zet van een zelfde soort plant valt de vraat niet zo erg op.

Een tuin in een bosrijke omgeving is ideaal, maar ook zonder bos in de nabijheid kan men voor vlinders een aantrekkelijke plek creŽren. Men moet gewoon zorgen voor variatie in hoogte en dichtheid van de begroeiing. Als ook zon en schaduw en natte en drogere plaatsen  in uw tuin  aanwezig zijn, dan kunt u bij de juiste planten keuze vlinders als tuingasten verwachten.

Alle soorten vlinders naar uw tuin lokken lukt u met de beste wil van de wereld nooit, er zijn op dit moment ruim  160.000 vlinders bekend over de gehele wereld. Een groot gedeelte hiervan komt in Europa niet voor, ons klimaat zal hierbij ook wel een rol spelen, want vlinders vliegen alleen als het zonnig is bij een minimum temperatuur van 15įC. Vlinders zijn koudbloedige dieren die nectar uit bloemen nodig hebben voor energie. Dauwdruppels op planten in de vroege ochtend leveren water voor onze vlinders.

Een vlinderleven duurt meestal maar een tot twee weken, alleen vlinders die ook als vlinder overwinteren kunnen 8 tot 9 maanden oud worden. Van elke 100 rupsen die uit het ei komen, halen er maar 1 of 2 het vlinderstadium. Veel rupsen worden nl. opgegeten door vogels, kevers of padden, deze rupsen hebben in de natuur een voedselfunctie voor andere dieren. De overblijvers worden prachtige vlinders die helpen bij het bestuiven van onze bloemen.

Welke vlinders kunnen we nu vooral in onze tuin verwachten ?

Van de 10 tot 15 dagvlindersoorten die meestal in een normale tuin te zien zijn volgen er hier enkele namen: de Koolwitjes, de Dagpauwoog (zie foto onder), de Kleine vos, de Atlanta, de Distelvlinder, het Boomblauwtje, Citroenvlinder, Klein geaderd witje, gehakkelde Aurelia en het Landkaartje.

 de dagpauwoog

Welke planten lokken nu vlinders naar onze tuin?

In de eerste plaats veel soorten kruiden, deze geven een wilde begroeiing waar onze vlinders zo van houden. Een flinke bos met Brandnetels in de tuin doet ook wonderen, voor veel vlinders is dit de plant waarop ze hun eieren leggen. De Brandnetel is een van de geliefde waardplanten voor het voeden van de hongerige magen van de rupsen. Bij de een en tweejarige tuinplanten zijn erg geliefd: Oostindische kers, Kaasjeskruid, Damastbloem, Distelsoorten en Slangenkruid.

  Bij de vaste planten zijn erg geliefd: Rotsschildzaad, Margriet, Aster, Hemelsleutel, Wilde marjolein, Zeepkruid, Salie en Zenegroen. Bij de bomen en struiken gaat de voorliefde uit naar; klimop, Wilg, Liguster, Vlinderstruik en Lavendel. Als we eenmaal vlinders in onze tuin hebben en ze bestuderen, dan zien we dat ook nog een groot aantal andere planten  door vlinders druk bezocht worden.

Vlinders geven niet alleen kleur aan de tuin, maar zijn ook nog graadmeters voor de kwaliteit van onze tuin en de naaste omgeving. Waar veel vlinders voorkomen is het goed met de natuur gesteld. Heb je dus veel vlinders in de tuin , dan is het dus erg leuk om te weten dat je niet alleen een gevarieerde tuin bezit met aantrekkingskracht voor vlinders; maar ook nog een tuin met een gezond leefklimaat.

In onze eigen tuin hebben we ook nog vlinders ontdekt die niet zo alledaags zijn zoals; de Koninginnenpage (zie foto onder), het Oranje tipje, Vuurvlindertje en de Muntvlinder. Elk jaar komen er weer nieuwe soorten bij, ons gezin is daar erg blij mee. Gemiddeld hebben wij jaarlijks zoín 12 verschillende vlindersoorten in onze tuin. Het geeft ons het gevoel dat we toch bezig zijn, al is het op kleine schaal, met het verbeteren van de natuur.

 Koninginnepage

Ingrid Maas - ingridmaas@zeelandnet.nl

Nog meer over vlinders op:
http://www.tuinkrant.com/tkarchief/tk/vlindertuin_1.html

 

 

© Copyright Marbo bedrijfspromotie
Niets van deze plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!