TK-Plantengids, de unieke plantenencyclopedie van de tuinkrant
 

Wilde planten, onkruiden, (on)gewenste en/of (on) gewilde planten kennen en herkennen

Klik op een foto voor een vergrote weergave

Nederlandse naam: perzikkruid

Naam: Polygonum persicaria

Familie: Polygonaceae

Perzikkruid komt algemeen voor in tuinen, moestuinen, akkerland en langs slootkanten. Het kruid is herkenbaar aan de altijd aanwezige bruinachtige vlek in het blad. Er komen twee vormen voor. Kokertjes met tanden en kokertjes met duidelijk geen tanden.

1_052.jpg (308819 bytes)

Nederlandse naam: bereklauw, reuze-

Naam: Heracleum mantegazzianum

Familie: Apiaceae

Beschrijving: 

De tweejarige bereklauw komt algemeen voor langs dikken en wegen. Contacten van de huid met bereklauw kan irritatie en hevige huiduitslag veroorzaken. Grote forse en ruw behaarde plant met vindelige bladeren, soms maar weinig ingesneden. Bladscheden zeer groot. De bloemschermen die in juli-oktober verschijnen zijn veelstralig, wit of rozerood en soms groenachtig. 

Er komen ook gelijkende wildvormen voor van Heracleum persicum die nog hoger groeit.

bereklauwbloemstengel.jpg (161752 bytes)
Nederlandse naam: wilgeroosje

Naam: Epilobium angustifolium

Familie: Onagraceae

Beschrijving: 

Wilgeroosje komt voor op open plekken in bossen, op ruigten en op ontgonnen plekken. De bloemen van 2-3 cm groot zijn meestal paarsrood, soms wit en zijn tweezijdig symmetrisch. Ze verschijnen tussen juni en september en staan in spitse trossen langs de stengel. De bladeren staan verspreid langs de stengel en lijken op wilgenbladeren. 

Er zijn ook varianten met niet zulke spitse bloemen en met alle of soms deels kruisgewijs geplaatste bladeren.

wilgenroosje.jpg (278862 bytes)
Nederlandse naam: gewoon knoopkruid

Naam: Centaurea pratensis

Familie: Asteraceae

Gewoon knoopkruid komt vrij algemeen voor vooral op droge gronden en langs dijken. Ze bloeien in juli-augustus met meestal stralende hoofdjes (soms ook niet). De onderste omwindselbladeren zijn diep ingesneden. De bloemen hebben prikkelbare meeldraden die samentrekken als een bij ze aanraakt. Met een speld kan je dit op de bloemen uitproberen.

knoopkruid_gewoon.jpg (312206 bytes)
Nederlandse naam: vingerhoedskruid

Naam: Digitalis purpurea

Familie: Scrophulariaceae

Beschrijving: 

Vingerhoedskruid is een zeer giftig plant die ook veelvuldig in de geneeskundig wordt gebruikt. Alle plantendelen zijn giftig. 

De bloemen die verschijnen in juni-juli, zijn vingerhoedvormig waardoor een hommel er gemakkelijk in kan kruipen. De kroon is rood, van binnen met donkerder vlekken maar ook wit. Komt vrij algemeen voor. De bladeren en stengels zijn viltig behaard. Als sierplant wordt vaak een vorm gekweekt die grotere bloemen draagt.

digitialis_purp.jpg (670964 bytes)

Volgende pagina - infopagina

 

TK-WIKI: voeg je favoriete planteninformatie toe aan de TK-WIKI-PLANTENGIDS

Zoeken op de website in de TK Plantengids

Bestel de TK Plantengids op cd-romBlijf op de hoogte en volg de laatste tuinnieuwsjesContacteer


Deze TK - Plantengids is ook verkrijgbaar op cd-rom.
Niets van deze TK-plantengids kan verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur!

© Copyright 1996-2008 Rudi Van Overloop, alle rechten voorbehouden - www.tkplantengids.com - www.plantengids.ws - www.tuinkrant.com/plantengids/ 
In samenwerking met www.plantenvinder.net - www.snoeigids.com en www.tuinkrant.com

Bronnen TK - Plantengids