Milieu in de tuin: lessenpakket en brochures om de ecologische siertuin (anno 2004)

Reeds lange tijd groeit het besef dat ´natuur´ veel meer is dan wat zich in reservaten afspeelt. Natuur is overal, dus ook in je achtertuin (zelfs al heb je maar een kleine
stadstuin)! Een siertuin kan wel nooit de status van spontane natuur genieten. Je bent en blijft steeds zelf de schepper van wat er in je tuin gebeurt. Maar door rekening te houden met de spelregels van de ecologische siertuin, krijg je een veel natuurlijker plaatje. Daarvoor nam de Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Velt het initiatief tot deze meerjarige publiekscampagne rond "De ecologische siertuin".

Onze bedoeling? Om jou het ´wat´, het ´hoe´ en het ´waarom´ van de ecologische siertuin toe te lichten.

 

Milieu in de tuin: lessenpakket en brochures om de ecologische siertuin (anno 2004)(2087119705)

Lesgevers Ecologische siertuinen

Speciaal daartoe opgeleide gekwalificeerde lesgevers trekken de provincie rond om te informeren over de ecologische siertuin. Op vraag van alle belangstellende verenigingen, gemeentebesturen, of anderen legt de lesgever d.m.v een voordracht wat een ecologische tuin onderscheidt. Wilt U een lesgever boeken, zelf een voordracht organiseren of weten waar een voordracht in jouw buurt doorgaat, neem gerust contact op.

Brochure Ecologische siertuinen

De provincie biedt een lijvige brochure aan (80 blz.), die je meer informatie over de ecologische siertuin biedt.
Indien je daarna de smaak helemaal te pakken hebt, biedt de brochure ook voldoende verwijzingen naar literatuur over het thema. De brochure (€ 1,6 - anno 2004) is bedoeld als ondersteuning voor de voordrachten, maar kan ook aangevraagd worden op onderstaand adres:

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Natuur en Landschap
Koning Leopold-III laan 41
B-8200 BRUGGE
Tel. 050/40 32 23
Fax. 050/40 33 76
contact form">contact form

Tuininformatie