Index overzicht van aangemelde ziekten of plagen
LINK memo
Tuindokter meldingsbank: witte stippels op stammen van dennen, wollige denneluis
Tuindokter meldingsbank: bruine vlekjes op Cornus (kornoeltje) bladeren
Tuindokter meldingsbank: bruine schubben op stam en takken vijgenboom
Tuindokter meldingsbank: ingezonken plekken (Fusarium) op stam van bolacacia
Tuindokter meldingsbank: slangenden (Araucaria) met bruine twijgen
Ziekte van Lyme: er is een doorbraak in de diagnose!
Tuindokter meldingsbank:rupsen verorberen bladeren van
stekelbes

Tuindokter meldingsbank: afstervende takken in olijfwilg (Elaeagnus)
Tuindokter meldingsbank: bladeren van kamerfolie zijn wit bepoederd
Tuindokter meldingsbank:pruimenboom met gat in de stam en kurkachtige inhoud
Tuindokter: Teken, Teekweg, Tix Free en de ziekte van Lyme
Tuindokter meldingsbank: kringvormige bruinachtige plekken in de gazon Allemaal plekken in mijn gazon. Soms verdord het gras en sterft het af. Hier en daar ontstaan kale plekken

Foto ingezonden door Harold Ostijn

Het betreft hier zeker een schimmelinfectie (via bodem). in aanmerking komen verschillende soorten welke qua aantasting sterk op elkaar gelijken. Wel geldt voor zowel fusarium kringvlekken, rhizoctoniarot of voetziekte dezelfde teeltmaatregelen.
Tuindokter meldingsbank: walnoten zijn doorboord, binnenin zit rupsje Ik woon sinds een jaar in de Provence. In de tuin staat een ruim volwassen walnoot. 90% van de noten wordt tijdens de groei doorboord. De rijpe noten zijn leeg en zwart van binnen. In een aantal zit een rupsje met veel uitwerpselen. Wat te doen?

Foto ingezonden door Hans Sprangers

Het betreft hier wormstekigheid afkomstig van rupsen van okkernootmot (Laspeyresia splendana, Cydia splendana). De mot zelf doet geen schade aan de noten zelf, de rupsen des te meer. Het warme klimaat van de Provence kan mogelijks bijdragen tot de toch wel grotere aantasting (90%). Bij ons lijken ze stilzittend op vogelpoep en ontsnappen daardoor vaak aan de aandacht. De spanwijdte loopt uiteen van 16 tot 21 mm. Ze vliegen vanaf de avondschemering tot diep in de nacht. Deze mot komt in geheel Europa voor, echter minder naar het noorden toe. In België en Nederland vooral te vinden in de duinen en langs de grote rivieren.
Tuindokter meldingsbank: witte schimmel op paplaurieren Het probleem is dat mijn laurierkers is besmet met een soort schimmel: de bladeren krijgen licht groene vlekken aan de bovenkant en ze krullen. Aan de onderkant van het blad zit er een soort bruine waas over het blad en donker tot zwarte vlekken die in het blad zitten naast het bladnerf.

Foto ingezonden door Afrique

Het betreft hier vorm van meeldauw ziekte veroorzaakt door de schimmel Podosphaera oxyacantha. Momenteel zijn er nog weinig échte effectieve middelen (genezende) beschikbaar en treden we vooral preventief tegen de ziekte op.
Tuindokter meldingsbank: witte plekken in de gazon Ik heb pas nieuwe gazonmatten gelegd en nu zijn er overal witte plekken in mijn gazon te zien. Ik denk dat het een schimmel isGaat mijn gras nu afsterven?

Foto ingezonden door Rudy Mory

Het betreft hier een schimmelinfectie van Fusarium nivale (via bodem). Deze schimmel treedt naar voor in het najaar, bij vochtig weer en bij een té hoge stikstofbemesting met een organische meststof op minder goed onderhouden gazons. Onder minder goed onderhouden wordt begrepen dat er een vorm van verstikkende viltlaag aanwezig is en de wortels weinig lucht krijgen.
Vormen aantastingen van de paardekastanjemineermotten een probleem? Zou er ergens in België of Nederland een paardekastanje zijn die niet is aangetast door larven van de paardekastanjemineermotten? Deze exotisch vlinder heeft zich epidemisch kunnen uitbreiden. Veel planteneigenaars stellen zich de vraag wat te doen. Hoe is dit te voorkomen of te bestrijden? Is mijn boom dood en moet ik mijn paardekastanje rooien? Het antwoord:
Tuindokter meldingsbank: bloemknoprot (bruine knoppen) bij Rhododendron Rhododendrons vol bloemknoppen maar geen bloei. Herkent u dit probleem? De rhododendron bloemknoppen worden bruin en komen niet open en dus heb je geen bloemen. Gezonde struiken in de buurt worden op hun beurt ook al snel aangetast. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door een schimmel die algemeen en vaak voorkomt. De laatste jaren is het probleem vergroot. Met eenvoudige technieken is deze ziekte echter in te tomen ..het kost ons alleen wat extra moeite. Op de foto: voorgrond een aangetast bloemknop, op de achtergrond een nog gezonde bloemknop.
Biologische middelen, extracten, gieren, zepen, planten (PDF)(update) Aftreksels van planten kunnen ons helpen tegen het bestrijden van enkele plagen bij onze gewassen zoals uienschilthee, akkerpaardestaartextract en brandnetelextract. Gieren versterken planten zodat ze weerbaarder worden. Neem aftreksels van goudbloemen, brandnetels, smeerwortel, uienloof edm. TKPLUS abonnees raadplegen de 23 pagina´s geillustreerde PDF-brochure.
Tuindokter meldingsbank: lindebladeren met dorre bruine plekken Onze vier jaar oude leilindes voor ons huis vertonen grote bruine plekken op een groot gedeelte van de bladeren. Soms bedekken de plekken bijna het hele blad. De bruine stukken zijn dor, als een dood blad, en verpulveren bij aanraking. Wat kan dit zijn?
Deze vraatschade is afkomstig van de glazige bastaardrupsen afkomstig van bladwespen. Zowel groene als zwarte rupsen komen voor
Tuindokter meldingsbank: appelaar (Malus domestica) draagt geen vruchten Onze appelbomen dragen geen fruit, een boom heeft eenmaal een kleine oogst gegeven, de bladeren zijn al vrij vlug aangetast. Ze bloeien wel redelijk. De laatste 4 a 5 jaar is dit een probleem en geen enkele appel is meer verschenen. Het blad verdroogt langs de randen en wordt bruin. Het blad blijft wel zitten en valt niet af. Wat kan dit zijn?
Tuindokter meldingsbank: witte platte dopluizen bij Taxus baccata Mijn gehele taxushaag wordt na verloop van tijd bruin (naalden), welke dan massaal afvallen. Op sommige plaatsen is mijn haag reeds kaal. Aan de onderzijde van de naalden zit een wit poederachtige aanslag. Zou dit een schimmel zijn? De witte, platte wollige diertjes zijn onvolwassen nymfen van dopluizen zoals die ook vaak bij hortensia aangetroffen worden. Maar ook komen Lecaniae dopluizen op je haag voor. Beiden zijn samen te behandelen en komen ook meestal samen op Taxus voor.
Tuindokter meldingsbank: waterziekte Taxus sterft af
echte meeldauw
Waterziekte Taxus sterft af. Taxus baccata houdt, zoals zovele planten, absoluut niet van te natte voeten. Vrij vaak ontvang ik vragen of wegkwijnende (bruin worden) Taxus baccata. Delen van hagen sterven af. De naalden verkleuren donkerbruin tot paars. Tenslotte verwelkt de plant, wordt helemaal bruin en sterft af. Er een nieuwe plant inboeten zal tenslotte tot hetzelfde resultaat leiden.
Tuindokter meldingsbank: kamperfolie bladvlekkenziekte Kamperfolie bladvlekkenziekte. Diverse schimmels veroorzaken op de bladeren bruine tot zwarte vlekken. Bij een zware aantasting, de vlekken vloeien dan als het ware samen, valt ook het blad af. Meestal zijn deze bladvlekken niet echt schadelijk. Soms zijn ze een teken dat
de plant niet goed staat of aan een ander probleem lijdt (te nat, te weinig zon)
Tuindokter meldingsbank: Leylandii haag en kankers Leylandii haag met kankerproblemen: Steeds meer ontvang ik vragen of het bruin en kaal worden van Cupressocyparis Leylandii hagen. Deze ziekteverschijnselen komen ook meer en meer voor, wellicht mede door het massaal gebruiken en aanplanten van deze hagen. Het bruin worden (en zelfs afsterven) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 3 soorten schimmels. Hun symptomen lijken erg sterk op elkaar zodat het moeilijk is de juiste diagnose te stellen. Ook de groeiomstandigheden spelen een voorname rol. Het meest voorkomend zijn cipressenkanker, Kabatina kanker en botryosphaeria
kanker. In natte tuinen komt ook vaak nog wortelrot voor, veroorzaakt door Phytophthora cinnamomi. De vraag moet dan gesteld worden of de aangeplante haag wel geschikt is voor uw type tuinbodem. In de rand wil ik ook nog vermelden dat Leylandii hagen ook vaak dorre, grijsbruine plekken vertonen na een te drastische (en te diepe) snoei. Dit komt vooral voor bij hagen die niet jaarlijks goed onderhouden worden en daarna (té) sterk gesnoeid werden.
Tuindokter meldingsbank: schurftziekte op lijsterbes Schurftziekte op lijsterbes. Deze schurftziekte wordt veroorzaakt door Venturia aucupariae. Op zieke bladeren zijn aan de bovenzijde olijfgroen tot donkerbruine vlekken waar te nemen die daarna ietwat viltig worden. Het blad kan op den duur helemaal zwart worden, verschrompelen en afvallen.
Tuindokter meldingsbank: Pachysandra verwelkingsziekte Pachysandra verwelkingsziekte. Deze bodembedekker houdt van een half-schaduwrijke plaats maar kan ook in de volle zon gedijen mits voldoende vocht. Een te droge standplaats lijdt automatisch tot problemen en verdroging. Zo'n te droge standplaats kan ook voorkomen in de halfschaduw (rondom, nabij bomen).
Tuindokter meldingsbank: Phlox, vlambloem met witziekte
echte meeldauw
Phlox, vlambloem met witziekte. Het betreft de vaak voorkomende plaag witziekte of echte meeldauw veroorzaakt door de Sphaerotheca fuliginea schimmel.
Grote kans op aantasting door de aardappelplaag  Voor wie de voorkeur geeft aan een chemische behandeling van de aardappelplaag is het moment aangebroken om te behandelen. Op 18 mei is al de eerste Phytophthora gevonden in het Noorden van Nederland (op een afvalhoop). Toch worden tot nu toe zeer weinig haarden van aardappelplaag opgemerkt.
Stokrozen (Alcea) met oranjerode puistjes en vlekken Stokrozen (Alcea) met oranjerode puistjes en vlekken. Dit is de algemeen voorkomende stokrozen roestziekte - Puccinia malvacearum. Op de bladeren zijn oranjerode sporenvlekken of puistjes terug te vinden. Jaarlijks terugkerend en vaak voorkomend probleem. Op de bladeren verschijnen eerst gele, later roestbruine schimmelsporen. Aan de onderzijde zijn talrijke gezwollen oranjekleurige sporenhoopjes te vinden.
Tuindokter meldingsbank: platanenbladeren met wit-bruine vlekken Platanenbladeren met wit-bruine vlekken. Dit is de algemeen voorkomende platanen bladvlekkenziekte - Gnomonia platani - Gnomonia errabunda. Het blad heeft bruine vlekjes en het blad krult iets. De eerste symptomen zijn terug te vinden langs de hoofd- of zijnerven welke dan verder (kunnen) uitgroeien naar de bladstelen.
Doorschijnende bobbels op doornloze braambessen blad Doorschijnende bobbels op doornloze braambessen blad. Het betreft schade door larven van bramen mineervliegen. Kleine glazige larven afkomstig van bladmineervliegen boren in de bladeren vlekvormige mijnen of smalle slingervormige gangen, afhankelijk van de soort. De mineervliegen brengen tot enkele generaties larven per seizoen voort.
Tuindokter meldingsbank: bloedluis op appel en vuurdoorn Bloedluis op appel (Malus) en vuurdoorn (Pyracantha). Op de schors en takken van zowel consumptieappelen als sierappelsoorten, vuurdoorns en cotoneaster ontstaan in het voorjaar vanaf april en in de zomer, een pluizige, witte wasachtige en kleverige substantie. Deze was wordt uitgescheiden door de rozigbruine bladluis Eriosoma. Ze zitten aanvankelijk voornamelijk rond oude snoeiwonden, beschadigde plantendelen, kankergezwellen of in spleten in de schors. Later op het groeiseizoen verspreiden de jongeren zich over de jonge takken.
Tuindokter meldingsbank: perzikbladeren met rood-purperen bobbeltjes Perzikbladeren met rood-purperen bobbeltjes. Dit is de zeer vaak voorkomende perziken krulziekte, Taphrina deformans. Komt vooral in het voorjaar voor en alleen met perziken buiten. De aangetaste bladeren vallen vroegtijdig af waardoor groeiremming of vruchtval kan ontstaan. Meestal verschijnt later in het seizoen nog eens een jong blad dat gezonder blijft.
Tuindokter meldingsbank: iepenbladeren met groen-gele bobbeltjes Iepenbladeren (Ulmus) met groen-gele bobbeltjes. Het betreft schade door de iepengalmijt Eriophyes. Deze microscopisch kleine mijten leven verscholen onderaan het blad. Bij hogere temperaturen in de zomer komen ze ook bovenaan het blad voor.
Tuindokter meldingsbank: bobbels op druiven door druivengalmijten Bobbels op druiven (Vitis) door druivengalmijten. Bij druiven, meestal onder glas: talrijke donkergroene bobbels op de bladschijf. Bladonderzijde witte viltige plekken. Aangetaste scheuten blijven gedrongen en dragen misvormde kleine blaadjes. Een groeiremming kan mogelijk zijn hierdoor maar de ernst is afhankelijk van hoe sterk de mijten aanwezig zijn. Geringe aantallen kunnen getolereerd worden.
Tuindokter meldingsbank: lindebladeren met stekelachtige rood-bruine uitsteksel Lindebladeren (Tilia) met stekelachtige rood-bruine uitsteksel. Het betreft schade door de linde galmijt Eriophyes tiliae. Op lindebomen komen 4 verschillende soorten mijten voor. Deze microscopisch kleine mijten leven verscholen onderaan het blad. Bij hogere temperaturen in de zomer komen ze ook bovenaan het blad voor.
Tuindokter meldingsbank: pruimenboom besmet door bacterievuur? Pruimenboom besmet door bacterievuur? De boom is aangetast door tal van plagen zoals luizen, dopluizen en Monilia laxa maar van bacterievuur kan geen sprake zijn. Bacterievuur komt niet voor bij pruimen, t.t.z. bij steenfruit in het algemeen.
Plataan heeft verschrompelde bladeren en bruine topjes Plataan heeft verschrompelde bladeren en bruine topjes. Dit betreft de regelmatig voorkomende platanen bladvlekkenziekte veroorzaakt door de schimmel Gnomonia platani. Recentelijk zijn ook aantastingen van Gnomonia errabunda waargenomen. De symptomen komen meestal meer voor na een koud en nat voorjaar.
Kaalgevreten kardinaalshoed door spinselmotrupsen Een week of 3 geleden werd mijn kardinaalshoedboompje (Euonymus) als het ware ingepakt door een soort spinrag. Nu blijkt dat het vol zit met rupsen. Ze kruipen ook naar de omringende planten waar ze ook al beginnen te eten aan de blaadjes. Wat kan dit zijn en wat kan ik doen?
Bladval bij hulst (ilex) met gele en zwart bepoederde bladeren Algen of groenwieren beletten een goede functie van het blad (bedekte huidmondjes). Ze komen vooral voor op schaduwrijke plaatsen. Het blad van de planten is geheel of gedeeltelijk bedekt met een dofgroene laag.
Mosachtig groeisel op botanische rozen door galwespen zijn bedeguargallen Dit zijn rozengalwespen, ook wel mosgallen genoemd. Galwespen komen voornamelijk voor op botanische rozen of op wilde scheuten van rozen. Op de twijgen ontstaan dan geelrode sponsachtige gallen (bedeguargallen).
Perenpokkenziekte slaat toe: bobbels en lichtgele tot roodgekleurde vlekken Het blad van onze perenbomen op school zien er bobbelachtig uit. Het lijkt wel zuigschade: lichte misvorming van het blad met typische paarse kleur van de pukkels op het blad. Ook geelverkleuring van het blad in een later stadium Elk jaar in het voorjaar rond deze periode komt dit terug. Zou dit schade van de perenbladvlo kunnen zijn? Nee, dit is duidelijke zuigschade van Phytoptus piri mijten. Door hun zuigacties gaat het blad deze kenmerkende misvormde bobbels vormen, vandaar ook de benaming pokkenziekte.
Plotseling verwelken bladeren bij Perzik door bacteriekanker Het gaat om de perziken bacteriekanker. Het gommen kan er de oorzaak van zijn, doch soms zijn er bomen die van nature uit meer gommen dan andere. Deze ziekte is moeilijk te bestrijden ...ttz. Je moet o.a. alle zieke delen wegsnoeien en kalken. Het duurt echter enige jaren (min. 2) vooraleer je zo´n boom terug oké krijgt. Andere bomen lijken oké maar nogal magertjes qua bladvorming ..nog een beetje afwachten..het kan nog beteren.
Buxus vergeeld na het verplanten en heeft dorre blaadjes De buxus vergeling ..kan als vrij normaal beschouwd worden door het verplanten en door het aanbrengen van een schorslaag. Voor de vertering van de schors wordt in de beginperiode veel stikstof aan de bodem onttrokken. Dit is een van de redenen waarom boomschors best in de maanden jan.-febr. wordt aangebracht. Buxus is wat gevoelig voor N-tekorten en laat dit blijken door een (te) bleekgroene kleur.
Kersenboom met gaten in de bladeren? Hagelschotziekte ! Kersenboom met gaten in de bladeren? Hagelschotziekte ! De schimmel veroorzaakt bladeren met bruine necrotische (afstervende) vlekken. Meestal treedt het ziektebeeld op door verschillende verwekkers waaronder ook de bacterie Pseudomonas syringae.
Roestzwammen bij Juniperus (jeneverbes) tasten perenbomen aan Roestzwammen bij Juniperus (jeneverbes) tasten perenbomen aan. Op de bladeren verrijzen in de voorzomer (mei-juni) ronde tot ovale geeloranje tot roodbruine plekjes die aan de onderzijde van het blad een bruin bultje vormen. Bij ernstige aantasting komen diverse plekjes op een blad voor. Zieke bladeren vallen uiteindelijk af.
Teken en de ziekte van Lyme Natuurliefhebbers, wandelaars en tuinliefhebbers wees op uw hoede voor teken. De ziekte van Lyme is een ernstige aandoening veroorzaakt door een beet van een teek die besmet is met de Borrelia-bacterie.
Wat is een teek?
Tekenmelk Tix Free
Hoe een teek verwijderen?
Preventie voor tekenbeten
Wat kan een teek zowat aanrichten?
Het leven van de teek
Waar is TixFree verkrijgbaar?
Plantenaftreksels bij de biologische ziektebestrijding Plantenaftreksels van brandnetel, smeerwortel, de werkwijze, het gebruik, de bemestingswaarde. Mogelijkheden om toe te passen in siertuin, groentetuin edm. Als ziektebestrijding, meststof edm.Om lichte aantastingen in toom te houden, worden herhaalde bespuitingen met plantenaftreksels aanbevolen. Brandnetelaftreksel is het klassiek gekende middel, dat slechts een matige werking heeft. Door toevoegen van zeep kan je het resultaat iets verbeteren. Rabarber- en knoflookthee gebruikt men tegen zwarte bonenluis en andere insecten.

 

Je bent de bezoeker


© Copyright 1996-2007 Rudi Van Overloop, alle rechten voorbehouden, http://www.tuinkrant.com/tuindokter/
Tuindokter.com, publiceert onafhankelijke tuininformatie
- licentievoorwaarden