Acer - Aceraceae

esdoorn, veldesdoorn, spaanse aak

foto Acer-esdoorn, veldesdoorn, spaanse aak 
Acer - algemene snoeirichtlijnen

 

Bontbladige soorten

Bontbladige soorten kunnen groen takken hebben, de zgn. teruglopende takken, deze worden altijd tot tegen de voet weggenomenDe snoei van bomen kan men onderverdelen in verschillende periodes

Bij de opkweek van de boom, bij de kweker zal de snoei er op gericht zijn een voldoende stamdikte en wortelvorming te verkrijgen. De boom wordt zodanig gesnoeid dat de hoofdstam mooi recht is en de zijtaken klein blijven door in te snoeien. Zijtwijgen op de stam worden stelselmatig, mooi glad weggesnoeid.

Men snoeit in de jeugd een boom in een piramidale vorm, met een centrale hoofdas en de zijtakken van onderen breder en naar boven toe taps toelopend. Deze vorm snoeimethode wordt vooral toegepast bij: Acer, Castanea, Carpinus, Fagus, Alnus, Pterocarya, Platanus, Robinia, Salix, Tilia, Quercus, Ulmus en vele andere.Het insnoeien van een tak

Het insnoeien van een tak heeft een grote invloed op de verdere groei van die tak. Op welke lengte moet deze tak worden teruggesnoeid om de zwakste groei te krijgen?
Lengte en diktegroei van de takken:

1. de takverlenging (het nieuwe schot) is het grootst als wordt teruggesnoeid tot op 0,3 van de oorspronkelijke lengte, m.a.w. als 70% van het eenjarig gedeelte wordt weggesnoeid

2. de toename in hoogte van de boom of in totale lengte van de tak (oud + nieuw gedeelte) is groter naarmate er minder wordt gesnoeid. Zonder snoei verkrijgt men het maximum

3. de grootste dikte toename van de tak verkrijgt men bij het terugsnijden op 3/4 van de lengte, afhankelijk van het ras. Bij sommige rassen verkrijgt men deze bij het niet insnoeien

4. de grootste totale houtproductie = de som van de eindscheut en zijscheuten. Een verklaring hiervoor kunnen wij zoeken in het deel van de tak dat overblijft. Bij niet insnoeien blijft er veel reserve over van waaruit de nieuwe groei kan beginnen. Diep insnoeien daarentegen zorgt voor een sterke nieuwe scheut omdat er minder knoppen overblijven om de groei over te verdelen. Soorten die krom of langzaam groeien knipt men nog soms na één groeiseizoen tot bij de grond af.Jonge bomen

Bij de aankoop en het planten van een nieuwe boom worden kruin en wortels meestal gesnoeid. Beschadigde takken neem je weg, gebroken wortels snoei je terug tot op een gezond deel. Men dunt de boom kruin uit, verkeerd staande takken (kruiselings staand) worden verwijdert.

Bomen die aan het einde van hun takken een dubbele eindknop hebben (Aesculus, Fraxinus, Acer) snoeit men de zwakste knop weg, anders ontstaat er een dubbele knop in de boom. Bij zijtakken wordt het binnenoog verwijderd, omdat het buitenoog een grotere ruimte in de boom geeft bij z'n verdere ontwikkeling.Bomen van het lange dunne type

Bomen van het lange dunne type hebben een natuurlijke neiging tot kopgroei. Dit type boom groeit van nature te weinig in de dikte, maar wel snel in de lengte. Enkele voorbeelden zijn Acer, sommige populieren, Robinia, Platanus en Tilia.

De snoei richt zich hier op het bevorderen van diktegroei en het afremmen van de lengtegroei.
Dit kan gebeuren door de stam bekleed te laten met zijtakken, waardoor deze gemakkelijker dikt. Dit type leent er zich in de regel toe - en het is hier vaak noodzakelijk - om de kop in te snoeien op kroonhoogte om de diktegroei van de stam te bevorderen en de groei van de kop te beperken. Een goede diktegroei wordt bereikt door te zware zijtakken te verwijderen en de kop vrij te maken van concurrenttakken.

Bolvormige bomen

Er zijn ook bomen die van nature bolvormig gaan groeien :

Acer platanoides 'Globosum' , Fraxinus excelsior 'Nana', Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'Zuilvormen

Er zijn ook zuilvormig groeiende bomen

Ze hoeven niet zo sterk gesnoeid te worden, de snoei blijft meestal beperkt tot een licht snoei van verkeerd staande takken, zodat een natuurlijke groeiwijze behouden blijft.

Bij laanbomen is het vaak nodig te blijven snoeien om de omvang te beperken voor in de buurt liggend huizen, tramdraden of lantaarns. Laanbomen dienen als aankleding van straten en pleinen, meestal is hun ruimte nogal beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de gekozen boom sterk insnoeien moet kunnen verdragen, dat wil zeggen uitgedund en sterk versmald kan gehouden worden.

In aanmerking komen Acer, Aesculus, Carpinus, Platanus, Populus, Robinia, Tilia, Ulmus, Fraxinus e.a.Sapstroom

Er zijn verschillende bomen waarbij de sapstroom terug zeer snel op gang komt. Deze bomen snoei je best voor Nieuwjaar:

Betula, Acer, Juglans, Pterocarya.

Snoei je deze bomen later dan gaan ze bloeden en bij veel gemaakte wonden kan de boom zelfs geheel afsterven. Desnoods kan je beter wachten tot die bomen in blad staan omdat de worteldruk en sapstroom dan sterk verminderd. Als bij het snoeien blijkt dat de boom bloedt is het beter met snoeien te stoppen.Acer boomvormen (algemeen):

Bij het snoeien van esdoorn geldt als algemene regel hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden (1/1-1/5) bij het snoeien. Het snoeien van esdoorns in het algemeen - en dus ook van de bolesdoorn - dient te gebeuren voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Esdoorns worden wel ‘gemolken’. Door het sap in te dikken is siroop te verkrijgen: een erg gezond goedje. Een dergelijke behandeling is voor onze tuinboom echter niet aan te raden.

Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

Deze tips gelden o.a. voor volgende soorten:
Acer campestre
Acer capillipes 
Acer cappadocicum 
Acer cissifolium
Acer ginnala 
Acer japonica ´Aconitifolium´ 
Acer lobelii 
Acer negunda 
Acer pensylvanicum 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Acer rubrum 
Acer rufinerve 
Acer saccharum Mooie schorsvormen

Sommige esdoornsoorten worden aangeplant voor hun mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

Tot deze categorie behoren o.a. :

Acer griseum
Acer capillipes
Acer davidii
Acer pensylvanicum
Acer hersii 


Acer campestre
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre-veldesdoorn, spaanse aak

Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevordert.

Acer campestre hagen:

De ideale periode voor het snoeien van wintergroene hagen strekt zich uit van begin mei tot half september. Er kan nog rond half augustus gesnoeid worden, maar…..de jonge scheuten die je haag na het snoeien zal vormen, zijn dan een stuk vorstgevoeliger. Wie het in een winter voor had kan van het schadebeeld meespreken. Door de strenge vorst kan je meer van een immerbruine dan immergroene haag spreken. Bij een té sterke snoei zullen de meeste planten kaal worden en zich niet herstellen. Na half september snoeien is dus af te raden: de dan nieuwe scheutjes zijn broos en onvoldoende afgerijpt waarbij ze bij strenge vorst makkelijk kunnen invriezen.

Acer campestre struiken - bomen :

Verdragen zware snoei goed. Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Carnival´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Carnival´-veldesdoorn, spaanse aak

Verdragen zware snoei goed.

Bontbladig, teruglopende (groene) twijgen zo snel mogleijk, gedurende het ganse seizoen, verwijderen.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Elsrijk´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Elsrijk´-veldesdoorn, spaanse aak

Als boom groeit hij uit tot een decoratieve vorm van 10 m hoog in de vorm van een mooi gesloten, breedkegelvormige, later breedeivormige kroon. Het blad is donkergroen en kleiner dan bij de soort.

Verdragen zware snoei goed. Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Geessink´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Geessink´-veldesdoorn, spaanse aak

Deze middelgrote boom, 10 tot 12 m, vormt een vrijwel recht doorgaande stam met een rechtdoor groeiende koptak. Blad is iets groter dan van de ´Elsrijk´.

Verdragen zware snoei goed. Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Green Weeping´
(treurveldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Green Weeping´-treurveldesdoorn, spaanse aak

Treurvorm van de spaanse aak met afhangende takken en mooie gele herfstkleur.

De opkweek van een jonge boom:

Hou de stam vrij van zijscheuten, vooral van bomen die op stam zijn geënt, liefst door de hele scheut weg te snoeien als hij nog zacht is. Hoe prieelvormiger (meer neervallend dan treurend) de kroon, des te waarschijnlijker het is dat de groei te dicht wordt. Onderdrukte scheuten sterven af. Haal ze regelmatig weg om opeenhopíng van rottend materiaal te voorkomen.

Bij een natuurlijke vorm groeit de boom rechtop (mits bij goed wordt gesteund) en gaat vervolgens hangen op een hoogte die afhankelijk is van de boomsoort. De zijscheuten aan de stam moeten verwijderd worden als u een onvertakte en mooie opgaande centrale stam wenst.

Snoeien:

Haal verticaal groeiende takken niet weg. Op den duur zullen ze op een natuurlijke wijze gaan hangen en zorgen zo voor het karakteristieke effect.

Planten:

Vaak is een hoge, sterke steunpaal nodig, omdat de kroon van een treurboom zich vaak snel en naar 1 zijde ontwikkelt en dan mogelijk te zwaar is voor de stam. Zorg voor een steunpaal tot de stam voldoende in omvang is toegenomen (diameter 10 cm).

Snoeien:

De snoei van treurvormen beperkt zich tot wat uitdunnen. Door te dichte groei gaat dood hout ontstaan. Hun takken gaan tot op de grond hangen, dit kan hinderlijk zijn in bijvoorbeeld het gazon. U kan de treurvorm makkelijk bij snoeien tot een paraplu-vormige boom. Haal scheuten die verschijnen op de stam altijd weg.

Omdat de takken allemaal in hetzelfde horizontale vlak groeien, kunnen ze uitgroeien tot een warrige massa. Zijscheuten die het hart kruisen verwijdert u in een vroeg stadium.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Nanum´
(dwergveldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Nanum´-dwergveldesdoorn, spaanse aak

Dwergvorm van Spaanse aak die zonder snoeien tot een bolvorm uitgroeit.

Oorspronkelijk een lage, dichte struik van 1,5-2 m hoog, met kleinere bladeren dan de soort.

Op hoogstam veredeld levert deze vorm een klein kroonboompje met een dicht, vrijwel rond kroontje van 1.5-2 m hoog en breed, wat breder dan hoog: hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Postelense´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Postelense´-veldesdoorn, spaanse aak

Geelbladige Spaanse aak die een zonnige standplaats wenst. Verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Pulverulentum´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Pulverulentum´-veldesdoorn, spaanse aak

Verdragen zware snoei goed.

Witbond blad. Teruglopende twijgen (met groene bladeren) worden zo snel mogleijk, gedurende het ganse seizoen, weggesnoeid.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Queen Elizabeth´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Queen Elizabeth´-veldesdoorn, spaanse aak

Groeit krachtiger dan de soort met meer opstrevende takstand, takhoek 45%. Donkergroen blad met afgeronde lobben, gele herfstkleur. Verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Red Shine´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Red Shine´-veldesdoorn, spaanse aak

Een smalpiramidale kroon. Loopt rood uit, de bladonderzijde is donkerder dan bij de soort.

Verdragen zware snoei goed. Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer campestre ´Royal Ruby´
(veldesdoorn, spaanse aak)
foto Acer campestre ´Royal Ruby´-veldesdoorn, spaanse aak

Laat zich goed snoeien.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer capillipes
(streepjesbastesdoorn, slangenschors)
foto Acer capillipes-streepjesbastesdoorn, slangenschors

Esdoornsoort die meestal wordt aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.


Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer cappadocicum
(haagbeukbladige esdoorn)
foto Acer cappadocicum-haagbeukbladige esdoorn

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer cappadocicum ´Aureum´
(gele haagbeukbladige esdoorn)
foto Acer cappadocicum ´Aureum´-gele haagbeukbladige esdoorn

Middelgrote boom van 10-15 m hoog met een vrij brede, dichte kroon. Loopt in het voorjaar geel uit, later tot groen verkleurend en in de herfst weer tot geel teruglopend.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer cappadocicum ´Lobel´
(haagbeukbladige esdoorn)
foto Acer cappadocicum ´Lobel´-haagbeukbladige esdoorn

Boom van 15-18 m hoog, met opgaande zuilvormige, later smal-vaasvormige kroon en meerdere opgaande, zware hoofdtakken.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer cappadocicum ´Rubrum´
(rode haagbeukbladige esdoorn)
foto Acer cappadocicum ´Rubrum´-rode haagbeukbladige esdoorn

Middelgrote boom van 10-15 m hoog, met een brede, dichte kroon, vrij rond, zonder harttak.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer cissifolium
(esdoorn)
foto Acer cissifolium-esdoorn

Kleine boom tot 6 m hoog, met bolronde kroon en horizontale takstand. Donkere purperrood-bruine twijgen en behaarde knoppen.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.Acer davidii
(Chinese esdoorn)
foto Acer davidii-Chinese esdoorn

Kleine boom of grote struik van 5-6 m hoog. Ronde kroon met fraaie purperen twijgen in zomer en winter. Schors witgroen, zeer decoratief.

Esdoornsoort die meestal wordt aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer davidii ´Ernest Wilson´
(Chinese esdoorn)
foto Acer davidii ´Ernest Wilson´-Chinese esdoorn

Esdoornsoort die meestal wordt aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer davidii subsp. grosseri
(Chinese esdoorn)
foto Acer davidii subsp. grosseri-Chinese esdoorn

In het wild vaak een veelstammige struik. De bast van de twijgen en jongere takken is grijziggroen tot geelachtig en gestreept als de esdoorns met streepjesbast , zoals de nauwverwante soort Acer davidii.

Esdoornsoort die meestal wordt aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer ginnala
(Chinese esdoorn)
foto Acer ginnala-Chinese esdoorn

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer griseum
(papieresdoorn)
foto Acer griseum-papieresdoorn

Kleine tot zéér kleine boom en als dusdanig geschikt voor kleiner tuinen. De bast van de stam en van oudere takken schilferen af. Kaneelbruine schors.

Esdoornsoort die meestal wordt aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer hersii
(esdoorn)
foto Acer hersii-esdoorn

Esdoornsoort die meestal wordt aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer japonicum
(japanse esdoorn)
foto Acer japonicum-japanse esdoorn

Hij groeit uit tot een mooie struik of kleine boom met een vertakte, enigszins warrige kroon. De grote bladeren verkleuren in de herfst prachtig karmijnrood tot knalrood.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer japonicum ´Aconitifolium´
(japanse esdoorn)
foto Acer japonicum ´Aconitifolium´-japanse esdoorn

Meer varenachtige en fijnere bladeren dan de soort. De heldergroene bladeren met 9 tot 13-lobbige bladeren zijn diep ingesneden. Hij groeit uit tot een mooie opgaande heester of veelstammige kleine boom met een vertakte, enigszins warrige kroon.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer lobelii
(esdoorn)
foto Acer lobelii-esdoorn

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer negundo
(Californische vederesdoorn)
foto Acer negundo-Californische vederesdoorn

Snel groeiende, middelgrote struik tot hoge boom, 10-20 m hoog, met een bochtige, laag in de kroon vergaffelende stam.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer negundo ´Auratum´
(vederesdoorn)
foto Acer negundo ´Auratum´-vederesdoorn

Groei als de soort, maar veel lager blijvend. Bladeren zeer mooi goudgeel, met vaak rode bladstelen. In het hart van de kroon is het blad meer groen.

Bontbladige soorten kunnen teruglopen. Deze volledig groene twijgen of takken zo snel mogelijk verwijderen, gedurende het ganse seizoen door.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer negundo ´Aureomarginatum´
(vederesdoorn, geelbonte)
foto Acer negundo ´Aureomarginatum´-vederesdoorn, geelbonte

Kale boom of struik met glanzend groene tot bruine of berijpte twijgen

Bontbladige soorten kunnen teruglopen. Deze groene twijgen of takken zo snel mogelijk verwijderen, gedurende het ganse seizoen door.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer negundo ´Elegans´
(vederesdoorn)
foto Acer negundo ´Elegans´-vederesdoorn

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer negundo ´Flamingo´
(vederesdoorn)
foto Acer negundo ´Flamingo´-vederesdoorn

Kale boom met glanzend groene tot bruine of berijpte twijgen.

Bontbladige soorten kunnen teruglopen. Deze groene twijgen of takken zo snel mogelijk verwijderen, gedurende het ganse seizoen door.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer negundo ´Globosa´
(Dwergvederesdoorn)
foto Acer negundo ´Globosa´-Dwergvederesdoorn

Bolvorm, snoeien als bolvormige bomenAcer negundo ´Variegatum´
(vederesdoorn)
foto Acer negundo ´Variegatum´-vederesdoorn

Heeft een opvallend zilverbont blad met roomwitte randen en roomwitte vlekken, bij het uitlopen iets roze getint. Groeit als de soort, maar is lager blijvend. Niet geschikt voor volle wind en zeewind.

Bontbladige soorten kunnen teruglopen. Deze groene twijgen of takken zo snel mogelijk verwijderen, gedurende het ganse seizoen door.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ‘bloeden’, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum-japanse esdoorn

De planten groeien struikachtig uit tot 4-5 meter hoogte en vormen als het ware een kleine vertakkende bomen. Zijn takken zijn dun.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Atropurpureum´
(japanse esdoorn, zwarte edsoorn)
foto Acer palmatum ´Atropurpureum´-japanse esdoorn, zwarte edsoorn

Prachtige decoratieve vorm die toe te passen valt in de border met andere heesters en vaste planten. Of een een meer schaduwrijk plekje in de heidetuin.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Bloodgood´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Bloodgood´-japanse esdoorn

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Butterfly´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Butterfly´-japanse esdoorn

valt op door zijn diepe nerven en witgerande bladeren met een roos tintje. Deze 3-kleurige tinten is zijn handelsmerk. Verder lijkt hij qua groeiwijze sterk op ´Bloodgood´.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Crimson Queen´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Crimson Queen´-japanse esdoorn

Hij wordt een grote struik tot kleine boom met een sierlijke groei en een mooie herfstkleur. De bloemen zijn klein in tuilen, bruinrood.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Dissectum Atropurpureum´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Dissectum Atropurpureum´-japanse esdoorn

Zeer fijne roodbruine blaadjes aan fijne twijgjes. Mooie karmijnrode herfstkleur. Zeer decoratief als solitair en in potten.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Dissectum Nigrum´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Dissectum Nigrum´-japanse esdoorn

Lijkt sterk op ´Garnet´ maar de bladeren zijn eerder donker purperbruin.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Dissectum´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Dissectum´-japanse esdoorn

Een grote struik tot kleine boom met een sierlijke groei van afhangende twijgen met fijne groene bladeren en mooie herfstkleur.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Garnet´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Garnet´-japanse esdoorn

Lijkt in alle opzichten op Acer palmatum ´Dissectum´ maar heeft bruinrode bladeren die gans de zomer mooi blijven.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Inaba-shidare´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Inaba-shidare´-japanse esdoorn

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Kamagata´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Kamagata´-japanse esdoorn

Opvallend diep ingesneden bladeren. Nieuwe uitlopende jonge bladeren zijn ietwat bruin aangelopen. Vooral opvallend en erg aantrekkelijk is zijn prachtige herfstverkleuring.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Mikawa-Yatsubusa´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Mikawa-Yatsubusa´-japanse esdoorn

Deze klein blijvende esdoorn met zijn beperkte hoogte tot 75 cm verdiend een plaatsje in ieders tuin. Opvallend zijn de overlappende bladeren waardoor ze bijna een mat van bladeren gaan vormen. De bladknoppen staan erg kort bij elkaar geplaatst.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Ornatum´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Ornatum´-japanse esdoorn

De hele struik heeft een decoratieve vorm. Houdt van een koele, maar beschutte plaats. Hou hem weg uit de koudste winden.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Osakazuki´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Osakazuki´-japanse esdoorn

Een grote struik tot kleine boom met eerst groene en later sierlijke rood gekleurde bladeren die opvallen door hun ver vooruitstekende middenlob.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Shishigashira´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Shishigashira´-japanse esdoorn

Deze cultivar wordt ook veel toegepast voor bonsai. Prachtige rode herfsttinten overladen is. Traaggroeiende cultivar.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer palmatum ´Tsumagaki´
(japanse esdoorn)
foto Acer palmatum ´Tsumagaki´-japanse esdoorn

Middelgroot groeiend. In het Engels wel eens aangeduid als de Finger Painted Lady esdoorn.

Verlangen weinig of geen snoei, meestal wordt een verkeerd staande tak weggehaald. Dorre takken zorgvuldig wegsnoeien tot op het gezonde hout. Japanse esdoorns zijn gevoelig voor het meniezwammetje.

Ze kunnen slecht tegen droge, koude (voorjaars)winden. Vooral jonge planten zijn gevoeliger. Plant ze op een beschutte plaats en/of bescherm ze tegen de winterse winden. De bladtoppen vertonen bruine, verschrompelde randen. In het slechtste geval kunnen de bladeren geheel verschrompelen en afvallen. Vaak zijn ook de toppen van scheuten verdroogd. Wacht in dit geval tot de plant nieuwe bladeren vormt. Kijk dan na welke scheuten geen blad meer vormen en ze deze terug tot op het levende hout.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pensylvanicum
(pennsylvanische esdoorn, slangenhuidesdoorn)
foto Acer pensylvanicum-pennsylvanische esdoorn, slangenhuidesdoorn

Witgroen gestreepte bast, zeer decoratief. Esdoornsoort die meestal worden aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pensylvanicum ´Erythrocladum´
(pennsylvanische esdoorn, slangenhuidesdoorn)
foto Acer pensylvanicum ´Erythrocladum´-pennsylvanische esdoorn, slangenhuidesdoorn

Esdoornsoort die meestal worden aangeplant voor zijn mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.Acer platanoides
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides-noorse esdoorn

Deze imposante tot 20 meter hoge boom heeft een brede kroon. Heeft een mooie gele herfstkleur. Heeft een plataanachtig, lichtgroen blad, handlobbig met scherp- en lang-getande bladlobben. Acer platanoides is een pioniersgewas voor windsingels.
Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Autumn Blaze´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Autumn Blaze´-noorse esdoorn

Een boom met een kaarsrechte stam en opgaande kroon. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Cleveland´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Cleveland´-noorse esdoorn

Matig grote boom van 10-12 m hoog, met een min of meer doorgaande stam. Opvallend opgaande, compacte en ovaal ronde kroon, 4-5 m breed.

Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Columnare´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Columnare´-noorse esdoorn

Geschikt voor smallere straten en tevens als solitairboom, waar men in de beplanting een zuilvormig accent wil brengen.

Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Crimson King´
(rode noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Crimson King´-rode noorse esdoorn

Wordt vaak vervangen door Acer platanoides ´Royal Red´. Hoogte 8-15 m. Snel groeiende, kegelvormige kroon.

Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Crimson Sentry´
(rode noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Crimson Sentry´-rode noorse esdoorn

Als jonge boom een zeer smalle kroon, maar op oudere leeftijd breder wordend. Dicht opeengehoopt, rood blad.

Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Deborah´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Deborah´-noorse esdoorn

Vormt een goede, rechte stam en een breedpyramidale, regelmatig vertakte kroon. Goede laanboom. Het jonge blad is helderrood. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Drummondii´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Drummondii´-noorse esdoorn

Matige grootte van 8 tot 15 meter. Prachtig zijn de esdoornvormige bladeren die groen zijn met een brede, regelmatige witgele randen. Gevoelig voor bladverbranding. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Emerald Lustre´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Emerald Lustre´-noorse esdoorn

Krachtige groeier, hoogte van 16 tot 19 m, met opgaand spreidende, ronde kroon. Vooral in de jeugd opvallend door de excellente vertakking. Zeer krachtige beworteling die schade aan de verharding kan veroorzaken: daarom bij voorkeur op bredere groenstroken gebruiken. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Emerald Queen´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Emerald Queen´-noorse esdoorn

Opgaande groeiwijze dan de soort, 12-15 m hoog en 8-10 m breed. Snelle groeier. Blad is bij het uitlopen lichtrose getint, aan roserode topscheuten, later glanzend groen. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Faassen´s Black´
(rode noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Faassen´s Black´-rode noorse esdoorn

Matig groeiende boom met een ongelijke, kegelvormige kroon tot 8-15 m hoogte. De bladeren zijn in het voorjaar bruinrood, later verkleuren ze meer naar donkerbruin met een glanzende bovenkant. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Fairview´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Fairview´-noorse esdoorn

Opgaand-ovale kroon van ca. 13,5 m hoog en 10 m breed, echter wat smaller en meer opgaand dan ´Schwedleri´ en ´Deborah´. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Farlake´s Green´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Farlake´s Green´-noorse esdoorn

Stevige groeier met typisch olijfgroene bastkleur. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.Acer platanoides ´Globosum´
(noorse bolesdoorn)
foto Acer platanoides ´Globosum´-noorse bolesdoorn

Kijk of er nog duidelijke knoppen zitten op de te snoeien tak die nog uit kunnen lopen na het snoeien. Als je boven die knoppen snoeit zal er geen probleem te verwachten zijn. Licht snoeien kan het hele jaar door (bijwerken), maar echt terugsnoeien in januari/februari (voor het uitlopen en na de strenge vorstperiode). Aan het eind van de eerste groei, zo rondom de langste dag, staat de natuur zo’n veertien dagen stil. Ook dan is het een geschikte tijd de bolesdoorn bij te snoeien. Het knotten van een bolesdoorn - zoals bij de bolacacia - zou moeten gebeuren voor de kortste dag. Volgt dan een strenge winter, dan kan er schade ontstaan aan de knot. Reden om bij de esdoorn een voorzichtige snoei te hanteren.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Meyering´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Meyering´-noorse esdoorn

Opgaande boom, tot 15 m hoog. Loopt lichtbruin uit, in de zomer teruglopend naar groen. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Olmsted´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Olmsted´-noorse esdoorn

Zuilvormig tot smalkegelvormig, 10-12 m hoog en 3-3,5 m breed. Langzame groeier. Heeft een kaarsrechte harttak. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Palmatifidum´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Palmatifidum´-noorse esdoorn

Parkboom van 10-15 m hoogte, met dicht-vertakte, ronde kroon. Fraai, diep ingesneden, lichtgroen blad. Zwakke groeier. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Parkway´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Parkway´-noorse esdoorn

Hoogte tot 12 m, breedte 7,5 m. Breed piramidale tot ovale boom, met doorgaande stam en topspil en schuin opgaande takstand. Snelle groeier, breder dan de zuilvormige ´Columnare´. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Prigo´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Prigo´-noorse esdoorn

Kleine boom met ronde kroon van 9-10 m hoog. Prachtig goudgeel loof dat bestand is tegen zonnebrand in hete zomers. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Royal Red´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Royal Red´-noorse esdoorn

Een Amerikaanse selectie die erg veel wordt gebruikt in plaats van de Nederlandse vormen ´Faassen´s Black´ en ´Crimson King´. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Schwedleri´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Schwedleri´-noorse esdoorn

Breed-pyramidale, later meer afgeronde kroon. Rechte stam. Loopt in het voorjaar bruinrood uit, waartegen de okergele bloemtuilen fraai afsteken. Later donkergroen blad, glanzend, iets roodachtig getint langs de hoofdnerf. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Summershade´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Summershade´-noorse esdoorn

Ovaalopgaande vorm, tot 15 m hoogte. Donkergroen, bijna lederachtig blad, dat goed bestand is tegen hitte. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer platanoides ´Superform´
(noorse esdoorn)
foto Acer platanoides ´Superform´-noorse esdoorn

Breedovale tot afgeronde kroon met wijd opgaande takstand. Hoogte 13 m, breedte 12 m. Snelle groeier. Vormt uniforme, symmetrische kroon. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus-gewone esdoorn, bergesdoorn

Een opgaande boom tot 25 m hoog, met een brede, regelmatige, dichte kroon, die nogal variabel is. Het wortelstelsel is diepgaand, goed vertakt met een stevige verankering. In de jeugd schaduw verdragend, later licht minnend. Maakt vaak dubbele koppen en zwaar vergaffelde stammen. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Amry´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Amry´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Vormt een breedovale tot ronde kroon met grove, afstaande takken. Kaarsrechte stam. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Atropurpureum´
(esdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Atropurpureum´-esdoorn

Sterk groeiende boom tot 20 m hoog. Kroon breedkegelvormig. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Bob´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Bob´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Gevoelig voor inktvlekkenziekte. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´-gewone esdoorn, bergesdoorn

meestal als half- of hoogstam gekweekt, met een bijna bolvormig kroontje. Zwak groeiende parkboom, die door de felle middagzon aan bladverbranding kan lijden.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Bruchem´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Bruchem´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Compacte, smal piramidale kroon en goed doorgaande kop. Aanvankelijk in de eerste jeugdjaren smalzuilvormig opgroeiend. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Constant P´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Constant P´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Mooie, kaarsrechte stam die zich naar de top toe vaak vergaffelt. Heeft een vrij piramidale tot ovale kroon, meer open dan bij de selectie ´Bruchem´ door een min of meer afstaande takstand. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.Acer pseudoplatanus ´Corstorphinense´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Corstorphinense´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Goed groeiende, 12-15 m hoge boom, met breed piramidale kroon. Groeit sterker dan de vorm ´Worley´. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Erectum´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Erectum´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Forse boom van 16-20 m hoog, met in de jeugd breedzuilvormige, later breedopgaande kroon en in een schuine hoek opgaande gesteltakken. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Groeit goed met een vrij brede, piramidale kroon, soms los rond. Aan het jonge schot rose aangelopen blad, overgaand in geelbont, later lichtgeel gevlekt en gestippeld. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Negenia´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Negenia´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Sterk groeiende boom, tot 20 m hoog. Regelmatig gevormde kroon, breed piramidaal. Windvast. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Rotterdam´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Rotterdam´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Grote boom, tot 20 m hoog. In de jeugd breedzuilvormig, later breedopgaand met min of meer opgaande takken. Goede diktegroei. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer pseudoplatanus ´Worley´
(gewone esdoorn, bergesdoorn)
foto Acer pseudoplatanus ´Worley´-gewone esdoorn, bergesdoorn

Matig groeiende boom, 10-12 m hoog. Onregelmatige kroon. Loopt éénkleurig goudgeel uit, later geel, in de schaduw tot geelgroen en lichtgroen verlopend. Rode bladsteel. Het blad is wat zonnebrandgevoelig. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum-rode esdoorn

De kroon is min of meer kegelvormig en ongeveer 6 m breed. De groeiwijze is opgaand, bij ons 15 tot 20 m hoog. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Autumn Flame´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Autumn Flame´-rode esdoorn

Tamelijk lage, dichte en ronde tot breedeivormige boom vormt met een spreidende takstand. De boom groeit uit tot 10 m hoog en breed. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Franksred´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Franksred´-rode esdoorn

Forse boom met opgaande, breedeivormige tot ovale kroon met eeb afgeronde top. De boom is goed en regelmatig verta met een doorgaande stam. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Gerling´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Gerling´-rode esdoorn

Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Karpick´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Karpick´-rode esdoorn

Zeer smalle groeivorm met roodachtige twijgen. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Morgan´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Morgan´-rode esdoorn

Heeft een opgaande kroon die breder is dan bij de cultivars Karpick en Scanlon. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Northwood´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Northwood´-rode esdoorn

Boom van 12-15 m hoog met een afgeronde, ovale kroon. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´October Glory´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´October Glory´-rode esdoorn

Groeit breed piramidaal tot breed ovaal met een min of meer ronde, gelijkmatig vertakte kroon. De onderste takken groeien breed en vrijwel horizontaal uit, naar boven toe meer schuine takstand, tot aan de stomp toegepunte kroontop. Hoogte tot 15-18 m, breedte tot 8-10 m. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Scanlon´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Scanlon´-rode esdoorn

Dicht vertakkende boom tot 8-12 m hoog en 3-4 m breed. Vandaar dat hij onder de zuilvormige sierbomen wordt gerekend. Hij vormt een dicht vertakte, kegelvormige kroon. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rubrum ´Tilford´
(rode esdoorn)
foto Acer rubrum ´Tilford´-rode esdoorn

Ronde kroon, 11-13 m hoog en 8-10 m breed. De stam is glad, recht en grijs van kleur. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer rufinerve
(esdoorn)
foto Acer rufinerve-esdoorn

Parkboom met grijsgestreepte stam. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed. Worden aangeplant voor hun mooie schors. Het doel van de snoei bestaat erin een zo recht mogelijke en zichtbare, gladde stam te kweken, zonder zijscheuten. Het verwijderen van de scheuten aan de stambasis gebeurd al bij de jonge bomen.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum-zilveresdoorn, suikerahorn

Hoge boom tot 25 m hoog, met bijna ronde kroon. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum ´Arrowhead´
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum ´Arrowhead´-zilveresdoorn, suikerahorn

Tot 18 m hoog en max. 10 m breed, met smal toelopende kroontop. In de jeugd lange tijd vrijwel zuilvormig opgroeiend. Kroon dicht vertakt en gelijkmatig van bouw, met een sterke, doorgaande stam en rechte kopspil. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum ´Fairview´
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum ´Fairview´-zilveresdoorn, suikerahorn

Middelhoge boom van 15 m met een breed-ovale kroon van 12 m. Zeer krachtige groeier met schuin opgaande takstand en afgeronde kroontop. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum ´Green Mountain´
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum ´Green Mountain´-zilveresdoorn, suikerahorn

Opgaande kroonbouw . Hoogte 14-15 m, breedte 11-12 m. Breed-ovale tot breed-eivormige kroon met gebogen opgaande takstand en ronde kroontop. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum ´Greencolumn´
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum ´Greencolumn´-zilveresdoorn, suikerahorn

Grote boom van 15 m hoog en 6-9 m breed met opgaande, tamelijk smalle habitus. Indien jong meer zuilvormig, later matig eivormig met tamelijk fijne kroonbouw en opgaande hoofdtakken. Vrij langzaam groeiend. Uniforme, smalle kroonvorm. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum ´Legacy´
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum ´Legacy´-zilveresdoorn, suikerahorn

Vormt een forse boom van 15-18 m hoog en 9-10 m breed. Kroon kegelvormig tot smal-ovaal. Regelmatige vertakking van schuin afstaande takken onderin in de kroon tot meer opgaand naar de kegelvormig afgeronde top toe. Snelle groeier. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum ´Louisa Lad´
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum ´Louisa Lad´-zilveresdoorn, suikerahorn

9-10 m Hoge boom met een ovale, half open kroon met zeegroenblad dat in de herfst oranjerood kleurt. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Acer saccharum ´Seneca Chief´
(zilveresdoorn, suikerahorn)
foto Acer saccharum ´Seneca Chief´-zilveresdoorn, suikerahorn

Smal-kegelvormige tot smal-eivormige en compacte kroon habitus. In de jeugd lange tijd vrijwel zuilvormig opgroeiend. Hoogte 18 m, grootste breedte bij de kroonbasis 9 m, naar boven toe gelijkmatig smaller wordend tot een conisch afgeronde kroontop. Krachtige groei. Hebben geen regelmatige snoei nodig maar verdragen zware snoei goed.

Hoe eerder gesnoeid, hoe zwaarder de vertakking. Opletten voor bloeden bij het snoeien. Snoei voor de kortste dag! Al heel vroeg in het voorjaar komt van deze bomen de sapstroom op gang. Vooral bij zachte winters. Snoeit men in het voorjaar, dan gaan de bomen ´bloeden´, soms overstelpend. Van Acer is bekend dat snoeien in de periode dat de knoppen nog dicht tegen het hout aanliggen, het rechtdoor groeien van de scheut bevorderd.

jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                       Voor meer plantengegevens zie de TK plantengids

Meer gegevens opzoeken over deze plant(en) kan in de TK plantengids