P

 Platanus
gewone plataan, westerse plataan, oosterse plataan

Platanus acerifolia: 

Algemeen:

Platanen reageren er goed op snoeien met erg veel nieuwe jonge scheuten en worden daarom toegepast als leiboom, schaduwboom (dakplatanen) of als knotvorm. Snoeien kan van de herfst tot het voorjaar.

Natuurlijke boomvormen

Platanen zijn sterk groeiende bomen met een sterke harttak en kortere zijscheuten. Algemeen reageren ze goed op sterke snoei. Eenmaal geplant hoeft je deze boomvorm in regel niet meer te snoeien. Volgens hun natuurlijke vormontwikkeling groeien ze dan uit tot bomen met laag hangende takken.
Snoei jaarlijks in juni zijscheuten aan de stammen weg.

Leiplatanen

Platanen zijn net zoals lindebomen geschikt voor toepassingen als leiboom.
Voor snoei zie bij het snoeien van linde (de techniek en het principe is exact dezelfde)

Geknotte vormen

Vaak toegepast als straatbomen waarbij de afhangende takken hinderlijk zijn. Daarom worden platanen langs straatkanten en lanen vaak geknot om de omvang te beperken.
Jaarlijks kort snoeien (knotten) tussen oktober en maart. In juni zijscheuten aan de stammen wegnemen.

Platanen kunnen, ook als men ze jaarlijks snoeit, enorm sterk groeien.
In steden en beperkte ruimten kan dit hinderlijk zijn.
Het jaarlijks knotten kan gebeuren tussen oktober en maart.
Algemeen geldt:

- hoe vroeger men snoeit (voor de winter) - hoe meer (lengte) groei men kan verwachten
- hoe later men snoeit (febr.- maart)- hoe minder sterk de groei zal zijn (lengte van de nieuwe scheuten)
Foto hoe het moet .. netjes en correct gesnoeide en onderhouden knotvorm


Zie meer details onder "Bomen kandelaberen" , snoei_bomen2.htm

Platanen reageren op de snoei met erg veel nieuwe jonge scheuten

-> Zie ook algemene snoei bomen, snoei_bomen.htm

Dakplatanen

Zelf opleiden: Het dakgestel wordt meestal op 2.5 m hoogte gemaakt

Kies een mooie boom uit de kwekerij. Maak op 2.5 m hoogte een dak door de 5 best geplaatste takken te behouden en een breed gestel te maken met bamboestokken. De breedte van een dakplataan is variabel en kan je zelf bepalen, meestal tussen 1.5 en 3 meter breed. Zodra de draagtakken (1 van de 5) het uiteinde van het dakgestel heeft bereikt wordt deze ingetopt.

Onderhoud dakplatanen

Snoei jaarlijks alle opgaande scheuten (scheuten die bovenaan het dak ophoog groeien) kort terug, tot op 3-5 cm boven de draagtakken.
Ervaren snoeiers snoeien terug op 1 of 3 ogen, naargelang de ontwikkeling die gewenst wordt. Snoei tussen oktober en februari.
De draagtakken die buiten het uiteinde van het dakgestel zijn gegroeid worden telkens ingetopt.
Door de jaren heen zullen knotsen en knoesten ontstaan die de dakplataan een bijzonder decoratief uiterlijk bezorgen.
Draag er zorg voor de dakplataan jaarlijks door deze snoei te onderhouden.

Zomersnoei dakplatanen

In juni zijscheuten aan de stammen wegnemen. Ook kunnen, indien gewenst en wanneer de uitgelopen twijgen te lang zijn geworden, in juni de opstaande twijgen eens voor de helft worden ingekort. Deze snoei kan de dakplataan beter behoeden voor aankomende najaarsstormen doordat ze door de zomersnoei minder wind zullen nemen.

 

Voor meer plantengegevens zie de TK plantengids

Meer gegevens opzoeken over deze plant(en) kan in de TK plantengids