Treurbomen

Treurbomen worden een anders gesnoeid dan de klassieke laanbomen. De snoei beperkt zich tot het uitdunnen van de kruin. Bij de prieelvormen ontstaat na een tijd veel dode takken die je best verwijderd. 

Er zijn 2 soorten treurbomen: natuurlijke en geŽnte. 

Algemene snoei:

De opkweek van een jonge boom:

Hou de stam vrij van zijscheuten, vooral van bomen die op stam zijn geŽnt, liefst door de hele scheut weg te snoeien als hij nog zacht is. Hoe prieelvormiger (meer neervallend dan treurend) de kroon (zoals bij Betula 'Youngii'), des te waarschijnlijker het is dat de groei te dicht wordt. Onderdrukte scheuten sterven af. Haal ze regelmatig weg om opeenhopŪng van rottend materiaal te voorkomen.

Natuurlijke treurvormen:

Acer sacchariunum 'Laciniatum Wieri'
Alnus glutinosa 'Imperialis'
Betula pendula 'Tristis'
Salix alba 'Tristis'
Salix sepulcralis (x) 'Chrysocoma'
Fagus sylvatica 'Pendula'
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'
Ulmus carpinifolia 'Pendula'
Pyrus salicifolia 'Pendula'

Natuurlijke treurvorm Betula pendula 'Tristis'
Natuurlijke treurvorm Betula pendula 'Tristis'

Bij een natuurlijke vorm groeit de boom rechtop (mits bij goed wordt gesteund) en gaat vervolgens hangen op een hoogte die afhankelijk is van de boomsoort. De zijscheuten aan de stam moeten verwijderd  worden als u een onvertakte en mooie opgaande centrale stam wenst. 

Snoeien:

Haal verticaal groeiende takken niet weg. Op den duur zullen ze op een natuurlijke wijze gaan hangen en zorgen zo voor het karakteristieke effect.

GeŽnte treurvormen:

Een stukje treurvorm wordt geŽnt op een onbegroeide stam van de onderstam. De diverse knoppen gaan bij aangroei uitlopen. Soms wordt ook geoculeerd: twee of zelfs drie ogen worden op de stam geŽnt om een meer evenwichtige kroon te bekomen wat belangrijk is voor de stevigheid van de boom en voor zijn aanblik.

Deze groep van bomen worden ook vaak aangeduid als prieelbomen. 

Fraxinus excelsior 'Pendula'
Ulmus glabra 'Camperdownii'
Betula pendula 'Youngii' 
Betula pendula 'Purpurea'
Prunus yedoenis 'Pendula' 
Prunus serrulata 'Kiku-shidare'
Salix caprea 'Klimarnock'
Sorbus aucuparia 'Pendula'
Sophora japonica 'Pendula'
Tilia tomentosa 'Pendula'

GeŽnte treurvorm van Fraxinus excelsior 'Pendula'

GeŽnte treurvorm van Fraxinus excelsior 'Pendula'

Planten:

Vaak is een hoge, sterke steunpaal nodig, omdat de kroon van een treurboom zich vaak snel en naar 1 zijde ontwikkelt en dan mogelijk te zwaar is voor de stam. Zorg voor een steunpaal tot de stam voldoende in omvang is toegenomen (diameter 10 cm).

Snoeien:

De snoei van deze treurvormen beperkt zich tot wat uitdunnen. Door te dichte groei gaat dood hout ontstaan. Hun takken gaan tot op de grond hangen, dit kan hinderlijk zijn in bijvoorbeeld het gazon. U kan de treurvorm makkelijk bij snoeien tot een paraplu-vormige boom. Haal scheuten die verschijnen op de stam altijd weg. 

Omdat de takken allemaal in hetzelfde horizontale vlak groeien, kunnen ze uitgroeien tot een warrige massa. Zijscheuten die het hart kruisen verwijdert u in een vroeg stadium. 

Bij jonge, nog niet volgroeide prieelbomen, zijn de takken vaak ongelijk. Knip ze dan op nagenoeg gelijke lengte, zodat de boom evenwichtiger wordt.

Foto boven: kort naarmate de boom groter wordt takken, die de grond dreigen te raken, in tot op een knop of zijscheut. Bij jonge, nog niet volgroeide prieelbomen, zijn de takken vaak ongelijk. Knip ze dan op nagenoeg gelijke lengte, zodat de boom evenwichtiger wordt.

bij de meeste prieelbomen die op deze wijze zijn geŽnt, ontstaan fout groeiende twijgen met een opwaartse groei. Deze moeten worden verwijderd.

Foto boven: bij de meeste prieelbomen die op deze wijze zijn geŽnt, ontstaan fout groeiende twijgen met een opwaartse groei. Deze moeten worden verwijderd.

Coniferen:

Treurvormen hoeven niet noodzakelijk loofbomen te zijn. Ook onder de coniferen kunnen we treurvormen terugvinden zoals de Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'.

Treurvormen hoeven niet noodzakelijk loofbomen te zijn. Ook onder de coniferen kunnen we treurvormen terugvinden zoals de Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'

Zie bij snoeien van Cedrus.