beregening

Water geven in de tuin (beregening): water is een kostbaar bezit

Water geven in de tuin (beregening): water is een kostbaar bezit(1593503768)In dit dossier belicht ik de noodzakelijkheid van water geven in de particuliere tuinen. Water is een kostbaar bezit waar we zuinig mee moeten omspringen. Hoe kun je water geven zonder het milieu extra te belasten? Hoe een torenhoge waterfactuur vermijden? Welke methodes en hulpmiddelen staan ons ter beschikking? Een antwoord probeer ik te vinden in dit dossier ´Water geven in de tuin´.

Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond

Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond(1442172063)Nieuw is Nidagrassplus. Wat is Nidragrassplus? Het zijn groene polyproyleenplaten van 1.2 op 0.8 meter met een dikte van 40 mm. Ze zijn aan de onderzijde bekleed met een poreus geotextieldoek. Een professionele graskweker zaait de platen in en kweekt ze op tot een volgroeide grasplaat die overal makkelijk is toe te passen als GROENE verharding om rijdende lasten te dragen.

Afhankelijk van de te verwachten belasting en de bodemgesteldheid zal een steenslagfundering aangebracht worden. De bodem wordt uitgegraven tot op een diepte in overeenstemming met het latere gebruik. Voor personenwagens kan dit bijvoorbeeld een diepte van 25 tot 40 cm zijn. Belangrijk is dat er steenpuin gebruikt wordt met zo weinig mogelijk fijne deeltjes om dichtslibben te voorkomen. De laag steenpuin wordt geëgaliseerd en achtereenvolgens verdicht.

Zelf groenten kweken: augurkenteelt in open lucht is nog steeds interessant voor de groentenliefhebber

Zelf groenten kweken: augurkenteelt in open lucht is nog steeds interessant voor de groentenliefhebber(1526083466)De augurkenteelt heeft ondertussen aan belang verloren voor de beroepstuinder, vooral door de te hoge loonkosten bij het plukken. Een groot gedeelte van de augurkenproductie is ondertussen verschoven naar de voormalige Oostbloklanden. Maar voor de liefhebber is de augurkenteelt natuurlijk nog altijd interessant. De augurk behoort, samen met de komkommer, meloen en pompoen, tot de familie van de komkommerachtigen of Cucurbitacea. Augurken zijn afkomstig uit warme gebieden en de stamvorm wordt aangetroffen in VoorIndië. Het gewas is éénjarig en heeft een ondiepe doch sterk verspreide beworteling. Boven de grond worden tot 3 m lange vierkante stengels gevormd. Alhoewel de augurk klimranken bezit, is het geen echte klimplant; de stengeltoppen groeien telkens weer horizontaal. Bij de teelt onder glas of in plastiekwarenhuizen moet men de stengels daarom rond de koorden draaien.

Kiwi in de tuin: wat kunnen we in april in de kiwituin doen?

Kiwi in de tuin: wat kunnen we in april in de kiwituin doen?(1506666674)In april houdt iedere kiwikweker zijn hart vast. Enkele warme dagen in maart en april zijn voldoende om de kiwiplanten terug in groei te brengen. Spoedig zullen de eerste groene plantendelen verschijnen. Deze weke scheutjes zijn zeer
gevoelig voor lentenachtvorst die nog tot het einde van de maand bij ons kan voorkomen. Enkele uren vorst kunnen onze oogst van één jaar gedeeltelijk of zelfs volledig vernietigen. Wat doen we in onze kiwituin in de maand april?

Kiwi in de tuin: hoe vorstgevoelig zijn onze kiwiplanten?

Kiwi in de tuin: hoe vorstgevoelig zijn onze kiwiplanten?(1753129768)De kiwiplant, afkomstig uit het subtropische China, is via Nieuw-Zeeland ook in onze streken terechtgekomen. Niet tegenstaande de kiwiplant ook in ons klimaat goed kan gedijen, moeten we toch rekening houden met het probleem van de vorst.Kiwiplanten hebben al regelmatig temperaturen van -30 °C overleefd. Is de plant in rust en kent men een langzame daling van de temperatuur dan is de kiwiplant beter bestand tegen de koude dan bij een plotse vorst na en zachte herfst. Jonge planten zijn gevoeliger, vooral aan het stamgedeelte juist boven de grond.

Dossier gazon

Dossier gazon(1224299430)Om gras mooi en gezond te houden is een regelmatige bemesting noodzakelijk. Met de langzaam vrijkomende meststof 27-4-6 van Scotts volstaat het éénmaal per jaar het gazon te bemesten. Zeker in het vroege voorjaar, wanneer de groei maar juist op gang komt. Daarom moet Scotts onderhoudsbemesting voor gras vroeg worden ingestrooid. Door de lange werkingsduur profiteert het gras dan optimaal van de afgegeven voedingsstoffen.

Aanleg gazon: In april-mei kunnen we gras zaaien mits een goede startbemesting zoals 19-26-5 van Scotts

Aanleg gazon: In april-mei kunnen we gras zaaien mits een goede startbemesting zoals 19-26-5 van Scotts(1979209850)In april-mei kunnen we gras zaaien. Belangrijk daarbij is een goed startbemesting voor het gras zoals de langzaam vrijkomende meststof 19-26-5 van Scotts. Scotts startbemesting voor gras is een langzaam vrijkomende meststof, die bestaat uit kleine en homogene granules. Door de unieke NPK-analyse met hoog fosfaatgehalte is deze meststof uitermate geschikt als startbemesting bij inzaai. Langzaam vrijkomende meststoffen zijn duurder in aankoop, maar ze werken langer. Deze startbemesting, met een aanbevalen dosering van 20 gram per m2, past men het best toe ofwel in het voorjaar, ofwel in de zomer, liefst op een pas ingezaaid gazon. Deze startbemesting kan met een rotatiestrooier uitgestrooid worden en lichtjes worden ingewerkt. Ook na de inzaai is een strooibeurt met Scotts startbemesting voor gras nog mogelijk. Een beregening na de toediening geeft een snellere aanvangswerking.

Onderhoudszorgen in de fruittuin: hoe bloesemschade door lentenachtvorst voorkomen?

Onderhoudszorgen in de fruittuin: hoe bloesemschade door lentenachtvorst voorkomen?(953354764)In dit artikel behandel ik: waarom bloesemschade voorkomen? Algemeenheden bij lentenachtvorst. Hoe vorstschade voorkomen. Rechtstreekse lentenachtvorstbestrijding. Invloed van teeltmaatregelen. Tijdens de bloei zijn diverse fruitsoorten heel gevoelig voor koude. Vroeg bloeiende fruitsoorten hebben meer kans op vorstschade dan laatbloeiende fruitsoorten.

Abonneren op beregening