Kempisch Vormingscentrum

Het project duurzame Landbouw: Onkruidwerende technieken in de boomkwekerij

Dit project informeert over de natuurlijke vijanden, zowel de biologie als het biotoop en het nuttig zijn binnen bepaalde teelten wordt besproken. De invloed van chemische middelen op deze natuurlijke vijanden worden ook beschreven. Het project "Duurzame Landbouw: Onkruidwerende technieken in de boomkwekerij" is vorig jaar (2001) afgesloten. De bespreking van de verschillende technieken en de opgedane ervaringen zijn samengevat in een brochure. Deze brochure is rijkelijk voorzien van adviezen, prijzen, grafieken en vele kleurenfoto's die de beschreven methoden aanvullen. Hij is verkrijgbaar door storting van 8 Euro (anno 2002)(incl. verzendingskosten) op rekeningnummer 733-3094682-24 met de mededeling "onkruidwerende technieken".

Abonneren op Kempisch Vormingscentrum
Tuininformatie