mossen

Zomer(z)weetjes... tuinieren in augustus!

Ook al vergeten we het stilaan maar het is nog altijd zomer! Om je het gevoel van een ‘zomerdepressie’ eventjes te doen vergeten wil ik alvast opnieuw enkele ‘kleurrijke’ tips, weetjes en (to do) activiteiten meegeven.

Herfst in de tuin: Tuinsfeer in de herfst. De herfst is absoluut een tuintijd. Geniet ervan !

De herfst is, net als lente en zomer, absoluut tuintijd. Met verlokkende kleuren, verrukkelijke geuren en vruchtenweelde in overvloed. Herfst is de rijkste tijd van het jaar. Vier dat met een verrukkelijk kookfestijn in de tuin: de buitenkeuken is het helemaal! En anders op de barbecue: grilbakken en smoorsmullen tussen het vallende blad, met de terraskachel of vuurkorf aan. Turen in het vuur, geurend eten, een blik die toevallig doel treft, een korte aanraking: alles is fantastisch! De herfst is intimitijd. Dat kunt u ook beleven tijdens een wandeling door knisperend blad, die u laat uitlopen in een heerlijk herfstfeest met z´n allen in de tuin, met lichtjes die dansen in de wind. Wat let u? Geniet ervan!

Kruid of onkruid in de tuin? Heermoes of akkerpaardenstaart, schaafstro, tinkruid vaak oorzaak van kopzorgen

Voor veel tuinders is heermoes een lastig onkruid. Daarom wil ik in dit artikel wat aandacht besteden aan de geneeskrachtige kwaliteiten van deze plant, waardoor je er misschien wat vriendelijker tegen aan gaat aankijken. Heermoes is net als mossen en varens een oerplant. In de bossen van de oertijd waren het grote bomen. Er zijn meer dan 20 soorten bekend. De meeste groeien op drassige bodem.

Ecologisch omgaan met ziekten en plagen: No till - over geen grondbewerkingen en mulchen

Tuindokter - Plantenziekten: ziekten & plagengids: hulpmiddel om te herkennen en te bestrijden.Gooi een bom in een goed werkende fabriek. Dit is een misschien wat extreme omschrijving van wat u doet als u een tuin omspit, maar waarin wel een kern van waarheid zit. Omdat grondbewerking diep is ingeworteld in alles wat met tuinieren te maken heeft wordt tegen niet bewerken van de grond vaak vreemd aangekeken. Voordat ik echter verder ga wil ik eerst duidelijk maken dat grond bewerken in bepaalde situaties wel aan te raden is. Dit zijn situaties waarin de bodem zichzelf niet heeft gezet tot een geheel waarin het bodemleven zich in een evenwichtssituatie bevindt. Voorbeelden zijn nieuwbouw, vastgelopen of gereden grond dient diep bewerkt te worden zodat er geen water & luchtdichte lagen in de bodem bevinden die wateroverlast en droogte tot gevolg kunnen hebben.

Oorwormen zijn bijzonder nuttig in de bestrijding van vliegen, rupsen, bladluizen, bladvlooien, maden, rupsen en bromvliegen

In België en Nederland zijn er vijf inheemse soorten oorwormen van de 1300 die wereldwijd bekend zijn. In orde van algemeenheid zijn dit: Forficula auricularia, Labia minor, Apterygida media, Chelidurella acanthopygia, Labidura riparia (Willemse, 1971). De meest voorkomende oorworm in België en Nederland is de gewone oorworm (Forficula auricularia (Forficula = schaartje in het Latijn)). Deze is van Europese oorsprong en is hier wijd verspreid. De soort komt ook voor in de Verenigde Staten, waar ze zich soms tot een plaag kan ontwikkelen.

Gazon in de tuin: jaarlijks ontmossen van het gazon. Moderne tips om mos te voorkomen en te bestrijden

Als het gazon snel groeit, moet u bij warm weer een of twee maal per week maaien. Over het al dan niet bestrijden van het mos in de gazon laat ik me niet uit. Sommige tuiniers vinden de aanwezigheid van mos in het gazon geen bezwaar. In sportvelden worden mossen altijd verwijderd omdat ze hinderlijk zijn voor de sporters. Vooral fijne gazons met veel mos zijn niet aan te zien. In regel komen mossen vooral voor op minder goed onderhouden graspleinen. Mosontwikkeling kan worden voorkomen door het gras niet te diep af te snijden. Het afgesneden gras kan voor compost gebruikt worden. Onkruid moet u alleen weghalen als het echt stoort. Mos kan je verticuteren (uitkammen), al dan niet vooraf behandeld met een mosdoder. Kale plekken kunnen opnieuw ingezaaid worden. Een flinke bemesting is noodzakelijk.

Abonneren op mossen
Tuininformatie