pomologisch

Groenten in de tuin: Discussienamiddag agrobiodiversitieit (planten en dieren) en het opbouwen van genenbanken

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) (wur.nl) voert voor de Nederlandse overheid wettelijke onderzoekstaken in verband met biodiversiteit (planten en dieren) uit. Deze instantie is een onafhankelijke eenheid verbonden aan de Universiteit te Wageningen. Dit gebeurt ondermeer door het opbouwen en onderhouden van genenbanken. Daarnaast ontplooit zij andere activiteiten, bijvoorbeeld deze bijeenkomst.

Abonneren op pomologisch
Tuininformatie