Aanleg gazon: In april-mei kunnen we gras zaaien mits een goede startbemesting zoals 19-26-5 van Scotts

Aanleg gazon: In april-mei kunnen we gras zaaien mits een goede startbemesting zoals 19-26-5 van Scotts(1420006745)In april-mei kunnen we gras zaaien. Belangrijk daarbij is een goed startbemesting voor het gras zoals de langzaam vrijkomende meststof 19-26-5 van Scotts. Scotts startbemesting voor gras is een langzaam vrijkomende meststof, die bestaat uit kleine en homogene granules. Door de unieke NPK-analyse met hoog fosfaatgehalte is deze meststof uitermate geschikt als startbemesting bij inzaai. Langzaam vrijkomende meststoffen zijn duurder in aankoop, maar ze werken langer. Deze startbemesting, met een aanbevalen dosering van 20 gram per m2, past men het best toe ofwel in het voorjaar, ofwel in de zomer, liefst op een pas ingezaaid gazon. Deze startbemesting kan met een rotatiestrooier uitgestrooid worden en lichtjes worden ingewerkt. Ook na de inzaai is een strooibeurt met Scotts startbemesting voor gras nog mogelijk. Een beregening na de toediening geeft een snellere aanvangswerking.

Geleidelijke vrijgave

Scotts startbemesting voor gras berust op het langzaam vrijkomende methyleenureum. Dit methyleenureum kan in verschillende vormen voorkomen, die grotendeels afhangen van de lengte van de ketens waaruit de verbinding is opgebouwd. Ketens van methyleenureum worden hoofdzakelijk door hydrolyse en bacteriële activiteit afgebroken, waarbij stikstaf vrijkomt. Lange methyleenureum ketens worden zeer langzaam afgebroken en zijn daardoor relatief moeilijk oplosbaar in water. De kortere ketens worden daarentegen sneller afgebroken. Scotts startbemesting voor gras heeft een unieke formule en bestaat voornamelijk uit korte ketens, waardoor de stikstofafgifte efficiënter wordt, de veiligheid gewaarborgd blijft en een regelmatig afgifte patroon over een periode van 8 tot 10 weken wordt verzekerd. 
 

Aanleg gazon: In april-mei kunnen we gras zaaien mits een goede startbemesting zoals 19-26-5 van Scotts(1420006745)

Het gebruiksgemak en andere voordelen

Sierraform Grasmeststof van Scotts heeft een aantal belangrijke voordelen met betrekking tot de prestaties, de efficiëntie, de veiligheid en het gebruiksgemak:

- De uitgekiende homogene NPK-analyse met regelmatige stikstofafgifte en verhoogd fosfaatgehalte verbetert zowel de kleur, de kwaliteit, de dichtheid én de opkomst van het nieuwe gras.

- Het grootste deel van de stikstof komt in de loop van de werkingsduur vrij en dit met kleine hoeveelheden, waardoor één gift een werking van 8 tot 10 weken garandeert.

- De gelijkmatige verdeling van de voedingsstoffen vormt een veiligheidsmarge voor de planten.

- Doordat in één granule alle voedingsstoffen aanwezig zijn, is er geen kans op ontmenging en krijgt elke locatie de juiste NPK-verhouding toegediend.

Dosering en gebruik

De aanbevolen dosering bedraagt 20 gram per m2.

• Toe te passen in voorjaar en zomer.
• Toepassen bij de inzaai.
• Beregening na toediening geeft een snellere aanvangswerking.

Gegarandeerde Analyse

19 % Stikstof (N)
4,8% ammonium stikstof
9,0% ureum
5,2% ureum formaldehyde
26 % Fosfaat
5 % Kalium

Ervaringen

De eerste reacties van de tuinaannemers na een toepassing van Scotts startbemesting voor gras zijn ronduit positief, vooral betreffende het gemak en de veiligheid van toepassing en de milieuvriendelijkheid.

Verkrijgbaarheid

Scotts meststoffen zijn verkrijgbaar bij de betere (vak) handelaar.

Tuininformatie