Belg eet te weinig groenten: verwerkte groenten zijn een goede bron van vitaminen!

Belg eet te weinig groenten: verwerkte groenten zijn een goede bron van vitaminen!(1044348731)De Belg eet nog altijd veel te weinig groenten. Volgens de laatste Belgische Voedselconsumptiepeiling is de groenteconsumptie in België nog altijd ondermaats. Slechts 1 op 1000 Belgen haalt de aanbeveling van 300 g groenten per dag. Het gemiddelde groenteverbruik bedraagt 138 g per dag. Brengen we ook de groentesoepen en -sappen in rekening, dan verorbert de gemiddelde Belg 232 g groenten. Vooral oudere mensen eten regelmatig soep, waardoor ze de beste score halen inzake groenteverbruik.

Verdere analyse brengt nog enkele interessante dingen aan het licht. Vrouwen scoren iets beter dan mannen en hoger opgeleiden eten ook meer groenten. In de zomer ligt het groenteverbruik hoger dan in de winter.

De lage groenteconsumptie is geen gevolg van een gebrekkige kennis over de troeven van groenten. Consumenten zijn er zich wel degelijk van bewust dat groenten gezond zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan een evenwichtige en gevarieerde voeding. Alleen zetten ze dat bewustzijn nog te weinig om in daden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn tijdsgebrek, de beschikbaarheid (voorraad) en onvoldoende keukenvaardigheden.

Verwerkte groenten, t.t.z. diepvriesgroenten en groenten in blik of glas, kunnen in dit kader soelaas bieden. Het aandeel van verwerkte groenten in de totale groenteconsumptie is met 14,6 % eerder bescheiden te noemen . De vooroordelen tegenover verwerkte groenten zijn nog groot. Ze worden beschouwd als minder waardevol dan verse groenten en men denkt dat ze toevoegingen bevatten. Meer kennis over de troeven van verwerkte groenten kan hun imago verbeteren en het totale groenteverbruik doen stijgen.

Conclusies wetenschappelijk onderzoek: verwerkte groenten zijn een goede bron van vitaminen

Onderzoek uitgevoerd door het VLAG , verbonden aan de Universiteit Gent, heeft aangetoond dat vriesverse groenten en groenteconserven een aanzienlijke hoeveelheid vitaminen bevatten. Daarom kunnen ook zij, net als verse groenten, in belangrijke mate bijdragen in de opname van essentiële voedingsstoffen in onze dagelijkse voeding.

Processen zoals blancheren, invriezen, inblikken, ontdooien en bereiden kunnen tot verlies van vitaminen leiden. Dankzij een snelle en hoogtechnologische verwerking na de oogst blijft het verlies aan vitaminen in industrieel verwerkte groenten echter zeer beperkt. Vandaar ook de benaming vriesverse groenten. In vergelijking met het verse, onverwerkte product dat de consument vaak pas na 3 tot 7 dagen gekoelde opslag bereikt, bevatten industrieel verwerkte groenten nog altijd een hoog vitaminegehalte. Het feit dat er ook tijdens de gekoelde of ongekoelde opslag van verse, onverwerkte groenten vitaminen verloren gaan wordt nog al te vaak over het hoofd gezien. Geen onbelangrijk gegeven gezien steeds meer mensen nog maar één keer per week boodschappen doen.

Vriesverse groenten of groenteconserven behouden bovendien lang hun vitaminegehalte tijdens stockage. Diepgevroren opslag bij -18°C of bewaring van een blik bij kamertemperatuur gedurende 2 jaar in de distributieketen of thuis leidt tot slechts beperkte vitamineverliezen bij een groot deel van de onderzochte groenten.

Groenten bevatten naast vitaminen ook belangrijke hoeveelheden mineralen, vezels en andere bioactieve stoffen zoals antioxidanten. Ook zij blijken weinig invloed te hebben van de verwerkingsprocedés. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd aan buitenlandse onderzoekscentra.

Wat betekent dit in de praktijk ?

Verwerkte groenten zijn makkelijk te gebruiken en komen tegemoet aan het tijdsprobleem van de gejaagde consument zonder dat aan gezondheid wordt ingeboet. Ze zijn gemakkelijk in voorraad te houden en hebben een korte bereidingstijd. Meer verwerkte groenten gebruiken naast de bestaande hoeveelheid verse groenten kan het totale groenteverbruik doen stijgen.

Nog enkele tips

Geef de voorkeur aan bereidingsprocessen die slechts een minimum aan water vragen, bv. in de microgolfoven, stomen en kort roerbakken. Zo blijven wateroplosbare vitaminen maximaal behouden.

Bereidingswijzen waarin sterk verhit wordt gedurende langere tijd zoals stoven leiden tot de grootste verliezen aan zowel water- als vetoplosbare vitamines.

Ontdooi ingevroren groenten niet vooraf. Start de bereiding met nog bevroren ingrediënten voor een maximaal behoud van voedingsstoffen.

Volg de instructies op de verpakking. De producent beveelt de bereidingswijze aan met het grootste nutriëntenbehoud.

Het nutriëntenverlies is zeer verschillend per voedingsstof, per groentesoort en zelfs per variëteit. Net zoals voor verse groenten geldt dat variëren aangewezen is.

Bron: Website VLAM

Tuininformatie