Bemesting in de tuin: de giftigheid van verschillende meststoffen: stikstof, kalium, fosfor, magnesium en andere

Bemesting in de tuin: de giftigheid van verschillende meststoffen: stikstof, kalium, fosfor, magnesium en andere(7737164)Alhoewel kunstmeststoffen over het algemeen niet zo giftig zijn als bestrijdingsmiddelen, veroorzaken ze toch vaak onaangename huid- en oogaandoeningen en sommige zelfs ernstige vergiftigingsverschijnselen. Daar dit alles vrij gemakkelijk door beveiligingsmiddelen geweerd kan worden, volgt nu een reeks algemene maatregelen, die bij het gebruik van kunstmeststoffen genomen dienen te worden.

Voor de werkzaamheden Voor het uitstrooien worden de huid van handen, armen en gezicht met vaseline ingevet.
 
Tijdens de werkzaamheden
Tijdens het werk draagt men goed sluitende kleding, schoeisel en hoofdbedekking. De handen moeten beschermd worden door goede handschoenen of rubber vingerlingen en de ogen door schutbrillen. Bij het gebruik van kalkstikstof moeten een speciaal masker worden gedragen (colloïd) en ondoordringbare kleding en schoeisel (geolied of van leer). Vermijd het inademen van de stoffen en blijf bij het uitstrooien zoveel mogelijk bovenwinds. Strooi droge kunstmeststoffen niet uit bij vochtig weer, want het stof blijft dan aan de huid plakken. Stroop de mouwen op tot boven de ellebogen, zodat deze niet voortdurend over de huid schuren. Personen met open huidwonden moeten niet met kunstmest werken.
Bemesting in de tuin: de giftigheid van verschillende meststoffen: stikstof, kalium, fosfor, magnesium en andere(7737164)
Na de werkzaamheden
Was na de werkzaamheden de huid met warm water: vooral op plaatsen waar kunstmest heeft gezeten moet men de huid goed inzepen. Ook kleding, maskers en brillen moeten goed worden gereinigd. Men bestede vooral aandacht aan de randen van maskers en brillen, waarop kunstmest zich gemakkelijk kan vastzetten.

Stikstofmeststoffen

Ammonsalpeter, ammonsulfaatsalpeter, bloedmeel, chilisalpeter, diammonsalpeter, kalkammonsalpeter kunnen huidaandoeningen veroorzaken.

Kalisalpeter, kalksalpeter en zwavelzuren veroorzaken eveneens huidaandoeningen en bovendien oogontstekingen.

Kalkstikstof veroorzaakt huidaandoeningen, oogontstekingen en benauwdheid, duizelingen en braken. Meer ernstige verschijnselen treden op bij het inademen van de stof en het gebruik van alcohol. Geen bier of alcohol nuttigen; gebruik een speciaal masker en ondoordringbare kleding.

Monoammonfosfaat, natronsalpeter, salmiak: daar is weinig van bekend.

Ureum is weinig giftig.

Fosforzuurmeststoffen

Beendermeel, diammonfosfaat, dubbelkalkfosfaat, gloeifosfaat, monoammonsulfaat en natuurlijk fosfaat geven weinig klachten; soms wat huidontsteking.

Superfosfaat kan huid- en oogontsteking veroorzaken.

Thomasslakkenmeel kan behalve huid- en oogontstekingen ook ernstige ontsteking van de luchtpijpen en zelfs longontsteking veroorzaken. Men draagt best ondoordringbare kleding, masker en een schutbril.

Kalimeststoffen

Kaïniet, kalikiezelkalk, kalisalpeter, kalizout, patentkali, zwavelzure kali kunnen nu en dan lichte huiden oogaandoeningen veroorzaken.

Kalk- en magnesiumkalkmeststoffen

Landbouwpoederkalk, hydraatkrijt, koolzure landbouwkalk, kalkmergel, kalikiezelkalk, magnesia poederkalk, magnesiahydraatkrijt, koolzure magnesiakalk, magnesiakalkmergel, magnesiakiezelkalk, schuimaarde, gedroogde schuimaarde, cacaoafvalkalk: al deze kalkhoudende meststoffen veroorzaken door haar etsende bestanddelen ontstekingen aan ogen en huid, vooral op de natte huid en bij wondjes.

Overige

Borax, koperslakkenbloem, kopersulfaat, magnesiumsulfaat, mangaansulfaat en zinksulfaat kunnen alle huid- en oogaandoeningen veroorzaken. Mangaansulfaat maakt bovendien gevoeliger voor longontsteking. Wees dus steeds voorzichtig!

Bronnen J.A.M. Lieshout, Semi-arts te Montfoort - Tuinbouwgids 1956

Tuininformatie