Biobest Biological Systems of kortweg Biobest

Biobest Biological Systems of kortweg Biobest(25033788)Wie is BioBest? De ontwikkeling door Dr. Roland De Jonghe van technieken voor de massakweek van hommels, en hun gebruik voor de bestuiving van groenten en fruit in serres, leidde tot de oprichting van Biobest in 1987. Het gebruik van hommels betekende een grote werktijdbesparing, een verbetering van de kwaliteit en een belangrijke verhoging van de opbrengsten in kasteelten op internationaal gebied. Het gebruik van hommels is een standaardtechniek geworden in de groententeelt in kassen.

Actueel

 

Biobest kweekt en levert momenteel meer dan 20 soorten nuttige insecten en mijten voor de biologische controle van alle belangrijke soorten plagen in kaskweken. Verdeelt een reeks vangplaten (BUG-SCAN®) en feromoonvallen (ATTRACT®) om plagen in gewassen op te volgen, in kassen en in open lucht.

Biobest kan een reeks diensten aanbieden aan firma's die biologische en chemische pesticiden ontwikkelen. Deze diensten omvatten effectiviteitproeven, residuproeven en neveneffectenproeven op natuurlijke vijanden en bestuivers (hommels), zowel onder laboratoriumomstandigheden als in semi-veldproeven en veldproeven.

Voortdurend wordt er in verscheidene laboratoria onderzoek gedaan naar nieuwe producten, of worden bestaande producten verbeterd.

Biobest Biological Systems of kortweg Biobest(25033788) Biobest Biological Systems of kortweg Biobest(25033788)

Neveneffectenlijst 

Deze gids is het meest volledige en accurate overzicht van de directe nevenwerking van gewasbeschermingsmiddelen op aardhommels en nuttige organismen die als antagonist gebruikt worden in de tuinbouw.

Deze is voor het overgrote deel gestoeld op eigen proeven onder praktijkomstandigheden. Een ander belangrijk deel is afkomstig uit de intense samenwerking met diverse binnen- en buitenlandse onderzoeksinstellingen en universiteiten. Verder is hij aangevuld met betrouwbare informatie uit verschillende bronnen, waarvan de 'Joint Testing Programs' van de IOBC werkgroep 'Side-effects of Pesticides on Beneficial Organisms' één van de voornaamste is. Ook de inbreng van de fytofarmaceutische industrie is door de toename van het belang van geïntegreerde bestrijding gevoelig toegenomen en er werden dan ook verschillende gegevens gebruikt die in onderlinge samenwerking werden bekomen.

De gegevens in deze gids zijn hoofdzakelijk gebaseerd op soorten en stammen van nuttige organismen zoals ze door BIOBEST N.V. en haar distributeurs wereldwijd geleverd worden. Natuurlijke vijanden van een andere oorsprong kunnen dus eventueel anders reageren op de vermelde actieve stoffen, zelfs als zij tot dezelfde soort behoren.

 

Tuininformatie