Biologische en geïntegreerde bestrijding: Teppeki, selectieve insecticide

Biologische en geïntegreerde bestrijding: Teppeki, selectieve insecticide(704699365)Nieuwe chemische gewasbeschermingsmiddelen voor glasgroenten op de Belgisch-Nederlandse markt zijn zeldzaam geworden, zeker als ze behoren tot een unieke chemische groep. Biologische bestrijding heeft de laatste jaren wel een zeer steile ontwikkeling meegemaakt, en ook het plaagconcept van insecten en mijten is drastisch veranderd. Er is een aantal plaagsoorten bijgekomen zoals bv. De tabakswittevliegen en inheemse soorten zoals de Lygus-wantsen of de boterbloemluis hebben zich aangepast aan het leven onder glas. Er is vaak niet direct een biologisch alternatief voorhanden en daarom is de komst van een selectief middel goed nieuws.

Met de recente launch in 2007 van Teppeki is er nu dus zo’n nieuweling bijgekomen. Teppeki is van Japanse origine, werd ontwikkeld door de firma ISK en wordt in Europa door Belchim verdeeld. De actieve stof bestaat uit flonicamid. Het middel behoort tot een unieke chemische groep. Daarom is het ideaal om in te zetten in anti-resistentiestrategieën, in afwisseling met bestaande middelen. Teppeki werkt op het voedingssysteem van bladluizen, waardoor ze geen plantensappen meer kunnen opzuigen en snel sterven, een beetje vergelijkbaar met pymethrozine (Chess of Plenum). Er is ook een zekere werking op witte vlieg vast te stellen. Interessant is de vaststelling dat Teppeki ook via aangieten kan werken omdat het middel systematisch is.

 

Biologische en geïntegreerde bestrijding: Teppeki, selectieve insecticide(704699365)

Biobest heeft in samenwerking met ISK, Teppeki uitgebreid getest op diverse nuttige organismen. Het middel werd in zeer hoge concentratie toegepast op hommels via rechtstreeks contact, of via orale toediening. Bij deze laatste testen werd zowel via suikerwater als via stuifmeel geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks effect vastgesteld. Er was geen toxiciteit voor de volwassen beestjes en er waren geen subletale effecten waar te nemen bij de ontwikkeling van het broed, net zomin als gedragsverandering binnen de nesten.

Het middel kan dus zonder problemen toegepast worden samen met bestuiving door hommels. Ook op diverse soorten nuttige arthropoden werd Teppeki uitgebreid getest. Voor alle roofmijtsoorten bleek het middel onschadelijk. Dit bleek ook het geval te zijn voor de natuurlijke vijanden van witte vlieg en bladluizen. Omdat er hier natuurlijk ook een zekere afdoding van de prooi is, werd eerder gekeken naar de prooi/predator-ratio dan naar directe toxiciteit. Zowel bij Encarsia, Eretmocerus, Macrolophus als Aphidius bleef de verhouding tussen prooi/parasiet zeer gunstig zeker aan de lage, erkende dosering. Momenteel test Biobest dit product nog op Aphidoletes, Dacnusa en Dicyphus

Verpakking nematoden Steinernema feltiae

Biologische en geïntegreerde bestrijding: Teppeki, selectieve insecticide(704699365) Biobest stopt met de verdeling van de 200 miljoen verpakkingen. In de plaats hiervan komt een nieuwe verpakking van 250 miljoen nematoden. Traditioneel worden deze nematoden tegen de larven van de varenrouwmug gebruikt. De laatste jaren heeft dit product er een nieuwe toepassing bijgekregen: de bestrijding van trips en mineervlieg via bladbespuitingen van deze aaltjes. Zo werden er steeds grotere oppervlakten succesvol behandeld en de vraag naar een grotere verpakking volgde al snel. Daarom hebben we nu ook een verpakking van 1,25 miljard (5 x 250 miljoen) aaltjes ontwikkeld, goed voor een curatieve behandeling van 5.000 m².

Tuininformatie