Biologische en geïntegreerde bestrijding met ThriPher, een nieuw tripsferomoon

Biologische en geïntegreerde bestrijding met ThriPher, een nieuw tripsferomoon(1241519009)ThriPher dispensers bevatten een seksueel aggregatie feromoon voor het aantrekken van Californische trips (Frankliniella occidentalis). Gedurende 4 tot 6 weken worden zowel mannelijke als vrouwelijke volwassen trips aangetrokken en uit hun schuilplaatsen gelokt. Dit feromoon is soortspecifi ek zodat onschadelijke trips en nuttige insecten ongemoeid worden gelaten.

Meestal is de eerste trips al enkele weken in het gewas aanwezig voordat deze op een vangplaat gedetecteerd wordt. Bijgevolg kan een tripspopulatie ongemerkt in omvang toenemen.

 

Door het inzetten van ThriPher in combinatie met een blauwe BUG-SCAN® vangplaat is het mogelijk om al in een vroeg stadium trips te detecteren. Met het feromoon worden twee tot drie keer zoveel trips naar de vangplaat gelokt als zonder. Dit leidt tot een snellere detectie. Daardoor kan de teler effi ciënter anticiperen op de ontwikkeling van de tripspopulatie met natuurlijke vijanden of met gewasbeschermingsmiddelen. Vooral bij lage tripsdruk is dit een groot voordeel.

TriPher heeft ook een toegevoegde waarde op de chemische bestrijding. Door enkele uren voor de behandeling het feromoon in de kas te introduceren zijn de volwassen trips beter bereikbaar voor chemische middelen. Plaats de ThriPher dispenser in één van de gaatjes in de vangplaat en hang de plaat 30 – 50 cm boven het gewas.

De dispenser verspreidt het feromoon over een oppervlakte van ongeveer 100m². Vangplaten vervangen zodra ze volledig bedekt raken met trips. De rubberen dispenser is eenvoudig over te zetten op een nieuwe vangplaat.

ThriPher wordt geleverd in een verzegelde aluminium verpakking van 10 dispensers en is bij bewaring op -18°C tot twee jaar houdbaar.

Nieuwe DVD ´Wittevlieg en hun natuurlijke vijanden'

Biologische en geïntegreerde bestrijding met ThriPher, een nieuw tripsferomoon(1241519009)Niet alleen een uitgekiend monitoringsysteem, de introductie van de juiste natuurlijke vijanden en een uitmuntende kwaliteit en service dragen bij tot het welslagen van een geïntegreerd of biologisch gewasbeschermingsprogramma.

Ook het beheersen van de nodige basiskennis over plagen en hun natuurlijke vijanden is een must. Op papier lijkt het allemaal vanzelfsprekend, in werkelijkheid geven beelden natuurlijk zoveel meer informatie. Daarom is Biobest een tijd geleden gestart met de verkoop van films over bladluizen, spint en hun natuurlijke vijanden. Met de nieuwe film over wittevlieg wil Biobest een duidelijk beeld schetsen van de levenscyclus van deze schadelijke insecten in de glasgroenteteelt. Daarnaast komen de predatoren en parasitoïden duidelijk aan bod en wordt door middel van gesproken commentaar in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits de levenscyclus in detail uitgelegd. De productie van deze film is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met het Instituut voor Fytopathologie van de Christian Albrechts Universiteit in Kiel (Duitsland), onder leiding van Professor Urs Wyss.

Tuininformatie