Biologische successen in de teelt van komkommer en tomaat van bestrijding van tripsen, mineervliegen en witte vliegen

Biologische successen in de teelt van komkommer en tomaat van bestrijding van tripsen, mineervliegen en witte vliegen(973802494)De komkommerteelt is in de loop der jaren behoorlijk veranderd en bij een groot aantal komkommertelers wordt een belangrijk deel van het teeltseizoen ingenomen door een trostomatenteelt. Deze ontwikkeling heeft de visie op de biologische gewasbescherming veranderd bij de bestrijding van o.a. tripsen en mineervliegen. Er wordt nog steeds gestart met de brede basis van biologie, maar deze wordt soms vrij snel losgelaten wanneer we tegenstand van een plaaginsect te duchten krijgen. De noodzaak om vrij van schadelijke insecten aan de nieuwe komkommer- of tomatenteelt te beginnen is voor iedere teler natuurlijk van het grootste belang. Ook zijn het aantal bestrijders en de technieken om deze plagen te bestrijden voortdurend toegenomen en door Biobest verder ontwikkeld.

De biologische tripsbestrijding

 

Biologische successen in de teelt van komkommer en tomaat van bestrijding van tripsen, mineervliegen en witte vliegen(973802494)
foto biobest

Trips wordt toch door velen gezien als het belangrijkste plaaginsect in de komkommerteelt - kan door middel van het vernieuwde ABS-kweekzakje rekenen op een goede basis. Het zakje zorgt voor een optimale vochthuishouding in het kweekmateriaal waardoor er over een periode van 5 tot 7 weken een aanvoer van Amblyseius cucumeris kan worden gegarandeerd. Er wordt steeds vaker gekozen om ter aanvulling van de eerste vol veldse inzet, op een wekelijkse of tweewekelijkse basis kleine aantallen (250-500 stuks) ´verse´ kweekzakjes in het gewas te hangen. Hierdoor zullen er zich geen lage aantallen Amblyseius cucumeris meer in de teelt kunnen voordoen.

Naast de bekendste roofmijt Phytoseiulus persimilis hebben in de afgelopen jaren een aantal nieuwe bestrijders zich bij hem aangesloten om spint in de komkommers te bestrijden: Therodiplosis persicae of Feltiella acarisuga, Stethorus punctillum en Amblyseius californicus.

Deze laatste onderscheidt zich in deze groep, doordat hij als enige spintbestrijder preventief kan worden geïntroduceerd. Deze roofmijt is niet zo temperatuur afhankelijk als Phytoseiulus en is in slaat om lang zonder voedsel te overleven. Doordat hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid hem niet lijken te deren wordt hij ingezet op de plekken waar de eerste spint verwacht wordt.
 

Biologische successen in de teelt van komkommer en tomaat van bestrijding van tripsen, mineervliegen en witte vliegen(973802494)
Komkommer gekweekt in goten

Mineervliegen

Mineervlieg lijkt zich meer en meer thuis te voelen in de moderne komkommerteelt. De schade die zij aanricht beperkt zich tot het maken van de bekende mineergangen. Economische schade zal pas optreden bij een zeer ernstige aantasting of wanneer er problemen ontstaan in de export naar b.v. Groot-Brittannië of de V.S. Omdat er in Nederland in de glasgroenteteelt geen chemische correctie toegestaan is, kan het noodzakelijk zijn om deze plaag biologisch te bestrijden door gebruik te maken van Diglyphus isaea. Deze sluipwesp parasiteert de larve van de mineervlieg waardoor deze direct stopt met vreten.

 

Biologische successen in de teelt van komkommer en tomaat van bestrijding van tripsen, mineervliegen en witte vliegen(973802494)

Witte vliegen

Door de komst van de sluipwesp Eretmoceus eremicus, is er ook op het gebied van de witte vlieg bestrijding een grote sprong vooruit gemaakt. Deze sluipwesp kent een ruimere tolerantie op de nog steeds noodzakelijke chemische behandelingen tegen echte meeldauw.
 

Tuininformatie