Bodemvertering met compost: de natuur doet het voor

Bodemvertering met compost: de natuur doet het voor(1550007688)Het is winter, een goed moment om de bodem van moestuinen en borders te verbeteren. Met compost breng je een isolatielaag aan tussen de planten en bescherm je ze beter tegen vorst. De compost verbetert de bodemstructuur en geeft voedingsstoffen af aan het bodemleven.


Kijken we rondom ons heen dan zien we hoe de natuur zelf instaat voor het instant houden en de verbetering van het bodemleven. De grond wordt bedekt met organisch afval zoals van afvallende bladeren en bovengronds afstervende planten. De bladeren beschermen de planten en bodem tegen vorst en wordt na verloop van tijd omgezet in humus. Dit proces moet je ook in uw eigen tuin nabootsen.


 


Een goed onderhouden bodem zorgt voor gezonde en goed groeiende planten. Wie jaarlijks compost aanbrengt in de border zal de bodem aanzienlijk verrijken met voedingstoffen, nog nauwelijks meststoffen moeten kopen, en dus spaar je uit !


Eigen compost?


Bodemvertering met compost: de natuur doet het voor(1550007688)Eigen gemaakt compost is zeker geschikt al moet hij wel goed verteerd zijn. De compost door een zeef halen is nuttig om tot een fijnere verwerkbare materie te komen. In den beginne onderdrukt de compostlaag de onkruidgroei. Vaak zie je daarna in borders, na het gebruiken van eigen compost, heel veel onkruiden verschijnen. Het compostmateriaal moet daarom ook goed gecomposteerd zijn geworden volgens de regels van de kunst, met de juiste temperaturen zodat onkruidzaden gedood zijn (lees op onze website de artikelen over composteren er nog eens op na). Goed compost die werd bekalkt verzuurd de bodem niet.


Een alternatief is compost aan te kopen. Adressen van ophaalplaatsen kan je terugvinden op de website van Vlaco vzw.


Een vaste planten border afgedekt met een laagje compost biedt alle seizoenen voordelen voor de planten op:


  • in de winter als isolatielaag en vorstbescherming
  • in de herfst als bescherming tegen dichtslempen bij overvloedige regen
  • in de lente komen voedingstoffen vrij-> besparing op bemesting
  • in de zomer als bescherming tegen uitdroging -> besparing van water


Werkwijze


  • Tijdens de herfst- en winterperiode brengen we een laagje van 2-3 tot 5 cm compost aan tussen de planten. Hoe fijner de compost hoe dunner de laag kan zijn. Fijne of gezeefde compost onderdrukt ook beter de onkruidgroei dan grove compost.
  • In het voorjaar meng je de compost door de bovenlaag van de bodem. Doe dit behoedzaam zodat je niet teveel wortels van de planten beschadigd. Fijne compost is makkelijker te verwerken dan grove.
  • Ook het gazon kan je tijdens de wintermaanden, of reeds vanaf de laatste maaibeurt, verrijken met compost. Gebruik hiervoor natuurlijk alleen fijne compost. Strooi de compost eerst uit over het gazon en hark het in. Verbruik 2 tot 3 kruiwagens per are (100 m²). De compost zal vanzelf verder inregenen. In het voorjaar zal de compost dan helemaal in de bodem zijn ingeregend. Achtergebleven grovere deeltjes komen later in je maaibakje terecht om uiteindelijk weer bij de compost te belanden. Strooi natuurlijk nooit compost uit over té nat, een bevroren of besneeuwd oppervlak.


Te grove compost


Bodemvertering met compost: de natuur doet het voor(1550007688)Té grove compost is moeilijk verwerkbaar en praktisch vervelend toe te passen. Je eigen compost zal meestal een mix zijn van fijne en grove delen. Wat kan je doen?


  • je kan je eigen zeef maken. De grove delen laat je nog een jaar verder composteren
  • de grove delen bij aanvang eerst door een compostmaler te gooien en dan pas het composteringsproces op te starten.

Tuininformatie