Boeket van seringen: informatie over trekheesters nu ook virtueel te bekijken

Boeket van seringen: informatie over trekheesters nu ook virtueel te bekijken(485248420)Op www.syringa.nl is niet alleen belangrijke informatie over seringen te vinden, maar ook over andere Nederlandse trekheesters. De sering is één van de oudste bloemisterijproducten van Nederland. Maar nog altijd wordt er door kopers over de hele wereld grif geld betaald voor de elegante en fris geurende bloemtrossen. Hoewel de veilingaanvoer jaarlijks daalt, neemt de vraag niet af, gezien de meegestegen veilingprijzen. Vorig jaar werden op de Nederlandse bloemenveilingen 6,4 miljoen takken verhandeld voor een gemiddelde prijs van 1,56 gulden. In 1997 waren dit nog 8,2 miljoen stuks voor gemiddeld 1,30 gulden.

Om de kopers van seringen van de juiste informatie te voorzien is op het internet een nieuwe site aan dit product gewijd. Foto´s van de belangrijkste cultivars, arrangementen met verschillende trekheesters en tips voor winkeliers en consumenten vormen de hoofdmoot. De site is vooralsnog tweetalig: Nederlands en Engels. De site is een initiatief van de Nederlandse kwekers van trekheesters.

De teelt vindt plaats op kleine familiebedrijven in en rond Aalsmeer. Om van oktober tot en met mei bloemen van topkwaliteit te kunnen leveren is veel vakkennis nodig. De struiken staan hoofdzakelijk buiten in de volle grond. Om ze in bloei te trekken worden ze uitgestoken en naar de kas getransporteerd. In circa drie weken worden ze in bloei getrokken. Na de oogst gaan de planten weer naar buiten. In proeven wordt bekeken of de teelt in containers perspectief biedt, mede om zo hergebruik van water en meststoffen mogelijk te maken.

Nieuwe rassen worden slechts mondjesmaat op de markt gebracht, omdat de vermeerdering veel geduld vraagt. Ook is de teelt te kleinschalig voor intensieve veredeling. De laatste noviteiten dateren van 1998. In dat jaar zijn de witte ´Engler Weissen Traum´ en de paarse ´Marechal Foch´ geïntroduceerd. Deze seringen zijn al ontwikkeld in de jaren ´50 en ´60, maar zijn pas in 1998 geregistreerd. Ook de paarswitte ´Sensation´ stamt uit 1998, de enige tweekleurige sering tot nu toe.

Wel is recent een assortimentsonderzoek gestart, waarbij 50 cultivars uit Canada zullen worden getest voor de snijbloementeelt. Dit moet binnen vijf jaar tot een nieuwe assortimentsuitbreiding leiden. Op dit moment is het grootste deel van het assortiment wit (80 procent), de rest is paars (19 procent) of paarswit (1 procent).
 

Boeket van seringen: informatie over trekheesters nu ook virtueel te bekijken(485248420)

Let bij de aankoop van seringen vooral op de rijpheid. De takken moeten een goed ontwikkelde bloemtros van minimaal 12 centimeter lengte hebben. Te rauwe bloemen komen wel open, maar ontwikkelen zich minder uitbundig. Dit verkort de levensduur. Bewaar de takken op water met heestervoedsel. De transport- en bewaartemperatuur is idealiter 2 tot 5°C. Verpak de bloemen goed om beschadigingen te voorkomen. Na transport is het raadzaam de stelen met een scherp mes of snoeischaar met 5 centimeter schuin in te korten. Pletten met een hamer is beslist uit den boze. Als de takken droog hebben gelegen, is het beter om ze eerst in de verpakking circa vier uur vol te laten zuigen met schoon, lauw leidingwater. Worden de bloemen in de winkel gepresenteerd, dan is het verstandig heestervoedsel toe te voegen. Denk hier ook aan als u het waterpeil opnieuw moet bijvullen.

Vermijd zinken emmers, omdat heestervoedsel het metaal aantast en het water sterk vervuilt. Wilt u seringen in een bloemstuk verwerken, dan is het beter om ze niet in steekschuim, maar in een grote steekbuis met water en heestervoedsel te zetten. Zet de vaas of het arrangement in ieder geval uit de tocht en niet in de zon.

Meng seringen in een boeket bij voorkeur met soortgenoten als Viburnum, Forsythia, Prunus, amandel of rozen met houtige stelen. Kruidachtige gewassen met zachte stelen kunnen namelijk overgevoelig reageren op heestervoedsel. Dit kan zich uiten in verdroging en vergeling van het blad. Vraag of neem heestervoedsel mee, omdat dit de uitbloei en houdbaarheid van seringen sterk verbetert. Een schone vaas en schoon water zijn even belangrijk. Een bos heestertakken kan wel een halve liter water per dag drinken. Een glazen vaas verdient daarom de voorkeur, om zo het waterniveau goed in de gaten te kunnen houden. Als de bloemen droog hebben gestaan en slap zijn, moet eerst een stuk van de stelen worden afgesneden. Zet de bloemen daarna op water met heestervoedsel en laat ze op een koele plek herstellen.

Seringen worden van oktober tot en met mei op de Nederlandse bloemenveilingen verhandeld in bossen van tien stuks. De aanvoerpiek valt van december tot en met maart. De takken worden gesorteerd op lengte, rijpheid en het aantal bloemtrossen. Elke bos wordt voorzien van een zakje heestervoedsel. Met het ´trekken´ van seringen werd al in de 18e eeuw in Parijs begonnen. Het gebruik van langstelige seringen kwam eind 19e eeuw in de mode. De veengrond rond Aalsmeer bleek hiervoor erg geschikt. Deze traditie heeft zich tot op vandaag voortgezet.

 

Bronnen Geert Devriese

Tuininformatie