Bomen in de tuin: er is wel een geschikte leiboom voor elke tuin

Bomen in de tuin: er is wel een geschikte leiboom voor elke tuin(422454672)Leibomen zijn niet alleen mooi maar ook zeer geschikt om op een kleine ruimte toch bomen te kunnen planten, om inkijk uit de hoogte (bv. een nabijgelegen appartementsgebouw) te voorkomen of om een lelijk uitzicht te verbergen. Dicht bij het huis geplant zorgen ze ook voor schaduw tijdens de zomer terwijl men toch onder de laagste horizontale takken door naar buiten kan kijken. Fruitbomen worden traditioneel geleid om op een kleine oppervlakte een zo groot mogelijk aantal verschillende soorten te kunnen planten en een zo groot mogelijke opbrengst te realiseren.

Men kan twee grote vormen van leiden onderscheiden. Meestal worden enkele takken op gelijke afstand van elkaar horizontaal geleid in één lijn met de stam waardoor op termijn een smalle kroon in de vorm van een haag ontstaat. Deze leivorm vergt wel heel wat geduld, werk en vakmanschap om een goed resultaat te bereiken.

 

Bomen in de tuin: er is wel een geschikte leiboom voor elke tuin(422454672)

Een gemakkelijke variant hierop is de haagvorm waarbij men niet de individuele takken snoeit en leidt, maar de kruin elk jaar snoeit zoals een haag. Men krijgt dus als het ware een haag in de lucht. Deze snoeivorm wordt vooral bij haagbeuk toegepast.

Een tweede vorm die de laatste jaren aan populariteit wint is de ´dakvorm´ waarbij de takken niet horizontaal in één lijn met de stam worden geleid, maar bovenaan de stam als een soort paraplu worden geleid. Op die manier ontstaat als het ware een dak waar men onder kan lopen en zitten. Dat maakt deze snoeivorm, die vooral wordt toegepast met platanen, ideaal om op een terras te planten waar een normale boom misschien te groot zou worden.

Vraag meer informatie op het gespecialiseerd verkooppunt of aan uw tuinaannemer.

Bomen die geschikt zijn om te leiden

  • Linde (zoals de Tilia platyphyllos, Tilia cordata of kleinbladige linde, de Tilia tomentosa of Zilverlinde, de Tilia europea ´Pallida´ de Koningslinde)
  • Paardekastanje of Aesculus hippocastanum
  • Esdoorn of Acer
  • Plataan (ook voor dakvorm) of Platanus acerifolia
  • Haagbeuk (voor snoei in haagvorm) of Carpinus betulus
  • Diverse fruitbomen (vooral appel en peer, ook sommige krieken)

Koop best een door de kweker voorgevormde leiboom, hou wel rekening met het te bouwen staketsel. Bij fruitbomen kan het perfect indien men bomen van eenzelfde variëteit aanplant, zo niet wordt dit een kluwen van onderling verschillende takafstanden, dit laatste gebeurd ook bij uitbreiding of afsterving.

Bomen in de tuin: er is wel een geschikte leiboom voor elke tuin(422454672)

Leibomen worden wettelijk gezien niet beschouwd als hoogstam maar als haag en mogen dus op 0.5 m van de perceelsgrens worden geplant. Plaats tegelijk met de bomen een raamwerk van horizontale latten aan palen naast de boom. De horizontale latten hebben de afstand van de toekomstige takken. Het raamwerk kan, behalve bij fruitbomen, worden verwijderd zodra de leivorm volgroeid is (meestal 5 à 6 jaar). Leibomen moeten elk jaar worden gesnoeid en geleid. Dat gebeurt best tijdens de winter als ze hun blad kwijt zijn. Leifruit moet ook in de zomer worden gesnoeid.

Bronnen: Vlam 

Tuininformatie