Dossier gazon

Dossier gazon(520542029)Om gras mooi en gezond te houden is een regelmatige bemesting noodzakelijk. Met de langzaam vrijkomende meststof 27-4-6 van Scotts volstaat het éénmaal per jaar het gazon te bemesten. Zeker in het vroege voorjaar, wanneer de groei maar juist op gang komt. Daarom moet Scotts onderhoudsbemesting voor gras vroeg worden ingestrooid. Door de lange werkingsduur profiteert het gras dan optimaal van de afgegeven voedingsstoffen.

De langzame werking

Scotts onderhoudsbemesting voor gras is een bemesting van het type gecontroleerd vrijkomende meststof. De omhulling van de N en de NPK-korrel zorgt ervoor dat de voedingsstoffen geleidelijk beschikbaar komen voor de grasplanten.

Daaraan zijn twee belangrijke voordelen verbonden:

- Deze geleidelijke vrijgave houdt enerzijds in dat er in het begin toch voldoende meststof vrijkomt voor een snelle kleurreactie op het gras, maar anderzijds dat door de langere werkingsduur het gehele groeiseizoen wordt afgedekt. Met andere woorden, deze gift in het voorjaar is een uitgekiende analyse met een hoog N-gehalte met daarnaast P en K, bevat voldoende voeding voor heel het seizoen en voorkomt een tekort aan voeding, waardoor de kans op geelverkleuring en ziektegevoeligheid afneemt.

- Deze geleidelijke vrijgave zorgt er tevens voor dat deze vorm van bemesting milieubewust is, omdat de omhulling overschotten aan meststof voorkomt en op die manier niet alleen uitspoeling tot een mini mum herleidt, maar ook groei-explosie tegenwerkt, zodat men een stevige, mooi groene grasmat krijgt, met het gehele seizoen een constante kleur.
 

Dossier gazon(520542029)

Scotts onderhoudsbemesting voor gras kan het beste toegepast worden in het vroege voorjaar en bij alle weersomstandigheden, zonder gevaar voor verbranding. Om te voorkomen dat de korrel wordt beschadigd, verdient het aanbeveling om de meststof in te strooien direct na het maaien of eventueel direct na het verticuteren.

Een beregening na de toediening geeft daarbij een snellere penetratie in het gazon.

Scotts onderhoudsbemesting voor gras plakt niet aan de strooier en is met elke rotatiestrooier te verspreiden. De meststof bevat geen stofdeeltjes, is reukloos en veroorzaakt geen stankoverlast.

Dosering en gebruik

Aaanbevolen dosering 40-60 gram per m2.

Opmerking: het middel niet gebruiken op betonvlakken of bestratingen om roestvlekken te voorkomen.

Gebruik

• Toe te passen in het voorjaar.
• Toepassen op droog gras.
• Beregening na toediening geeft een snellere penetratie en aanvangswerking.
• Toepassen vlak na het maaien voor komt eventuele beschadiging van de korrel.
 

Dossier gazon(520542029)

Gegarandeerde analyse - werkingsduur 8-9 maanden

27 % Stikstof (N)
5,1 % ammonium stikstof
4,4% nitraat stikstof
17,5 % ureum stikstof
4 % fosfaat (P205)
6 % kali (K20)
0,5 IJzer (Fe)

Ervaringen

De eerste reacties van de tuinaannemers na een toepassing van Scotts onderhoudsbemesting voor gras zijn ronduit positief, vooral betreffende het gemak en de veiligheid van toepassing en de milieuvriendelijkheid.

Verkrijgbaarheid

Scotts meststoffen zijn verkrijgbaar bij de betere (vak) handelaar.

Tuininformatie