Dossier NIDAGRASSplus - deel 3: de keuze van het gebruikte substraat

Dossier NIDAGRASSplus - deel 3: de keuze van het gebruikte substraat(405646121)Nieuw is Nidagrassplus. Wat is Nidragrassplus? Het zijn groene polyproyleenplaten van 1.2 op 0.8 meter met een dikte van 40 mm. Ze zijn aan de onderzijde bekleed met een poreus geotextieldoek. Een professionele graskweker zaait de platen in en kweekt ze op tot een volgroeide grasplaat die overal makkelijk is toe te passen als GROENE verharding om rijdende lasten te dragen.

Voorbeschouwing

 

Gras haalt zijn voedingsstoffen uit de bodem op die plaats waar het éénvoudigweg beschikbaar is. Indien het substraat in de honingraten voldoende voedingstoffen en water bevat, dan zullen de wortels van het gras niet voldoende diep doorgroeien in de ondergrond wat serieuze gevolgen kan hebben tijdens droge periodes zonder besproeien. De toplaag van de bodem droogt al snel uit en de wortels hebben geen tijd meer om op zoek te gaan naar water dieper in de bodem. Het afsterven van het gras is niet meer te vermijden. Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag werd voor de ontwikkeling van het substraat een beroep gedaan op de know-how van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO).

Onderzoek naar het meest geschikte substraat

Dossier NIDAGRASSplus - deel 3: de keuze van het gebruikte substraat(405646121)Een belangrijk ingrediënt van het substraat in de honingraatstructuur is compost. Kwaliteitscompost bevat niet alleen voedingsstoffen maar dient ook een voor de grassen aangepaste microbiologie aan te brengen. Ook met toepassing van compostthee zal het teeltsubstraat op het vlak van biologie bijgestuurd kunnen worden met het oog op het gewenste teeltresultaat.

De grassen mogen niet enkel afhankelijk gesteld worden van de in het substraat van de honingraten aanwezige voedingsstoffen en water. Het gras moet doorheen de grasplaat wortelen en ook in de onderlaag een wortelgestel ontwikkelen. Zo dit niet gebeurt, zal het gras in droge periodes zonder besproeiing onvoldoende water kunnen opnemen en is een verdroging van de grasmat niet af te wenden.

De grassen moeten uitgelokt worden om op zoek te gaan naar water. Een actieve wortelbiomassa in de onderlaag (de fundering) zal tevens de daar aanwezige minerale voedingsstoffen opvangen of ontsluiten.

Via een compostthee toepassing zal de gewenste microbiologie ook in de onderlaag aangebracht worden. De bedoeling is te evolueren naar een gebufferd systeem waarbij de behoefte aan kunstmatige input beperkt is.

Substraten worden samengesteld rekening houdend met:

- de maximale kostprijs en het maximale volumegewicht
- gewenste microbiologie en voedingstoffenbalans op grond van de samenstellende componenten

Op basis van de resultaten van het onderzoek werd een substraat gekozen dat het meest geschikt is rekening houdend met volgende criteria:

- ontkieming van het graszaad
- doorgroei
- watervasthoudend vermogen
- gepaste bodembiologie

Bron Folder NIDAPLAST - NIDAGRASSPLUS
 

Tuininformatie