Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten

Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672)Nieuw is Nidagrassplus. Wat is nidragrassplus? Het zijn groene polyproyleenplaten van 1.2 op 0.8 meter met een dikte van 40 mm. Ze zijn aan de onderzijde bekleed met een poreus geotextieldoek. Een professionele graskweker zaait de platen in en kweekt ze op tot een volgroeide grasplaat die overal makkelijk is toe te passen als GROENE verharding om rijdende lasten te dragen.

Voor een grasveld of de inzaai van de nidagrassplaat komen verschillende grassoorten in aanmerking. De keuze is afhankelijk van de gebruiks-en bodemomstandigheden, en natuurlijk, van de voorkeur van de gebruiker. Door selectie en veredeling is een enorme variatie gecreëerd in rassen. Daarbij is vooral gelet op bladfijnheid, zodevormend karakter, persistentie, ziekteresistentie, wintervastheid, betredingstolerantie, traag- of snelheid van de groei, kleur en esthetische aspecten.

 

Welke zaadmengsel is geschikt voor nidagrassplus?

Het blijkt dus een utopie te zijn om één grassoort te vinden die zich perfect leent voor de toepassingen die we voor ogen hebben. Elke grassoort heeft zijn goede en minder goede eigenschappen. Daarom zal in de praktijk overgegaan worden tot een zaadmengsel op basis van verschillende grassoorten dat presteert onder uiteenlopende omstandigheden.

Rekening houdend met de te verwachten lasten en de frequentie van het belopen of berijden, werd een mengsel samengesteld door vakspecialisten met jarenlange ervaring dat het meest geschikt is voor dit type toepassingen.

Het mengsel bevat grassoorten die

  • sterk zijn (veelvuldig belopen of berijden toelaten)
  • heel diep wortelen
  • een sterk herstellend vermogen bezitten

Bij Nidagrass werden grassoorten geselecteerd die wortelen tot 50 cm diep!!!! Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke troef is tijdens droge periodes daar deze soorten wortelen tot onder de sterk waterdrainerende funderingslaag.

Een korte beschrijving van de voornaamste soorten en hun belangrijkste eigenschappen:

    Schaduw Droogte
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Engels raaigras heeft een vlotte aanslag en opkomst en is goed bestand tegen betreding. Het is een vrij snelgroeiende soort en vormt een dichte zode. Deze eigenschappen maken Engels raaigras geschikt voor toepassing in sportvelden. Regelmatig en niet te kort maaien wordt goed verdragen. Onder natte omstandigheden kan Engels raaigras zich moeilijk handhaven. Dit komt door de concurrentie van straatgras en ruwbeemdgras en door meer kans op vorstschade en het optreden van voetrot. Het vraagt voor een mooie dichte zode een geregelde stikstofbemesting en behoudt dan tijdens droogte veelal lang een groene kleur.

De rassen van het Engels raaigras die voor sportvelden worden aanbevolen zijn goed bestand tegen bespeling en zijn goed wintervast. Het optreden van ziekten kan de zodedichtheid nadelig beïnvloeden. Door het beperken van de stikstofbemesting zal er meer kroonroest en rooddraad optreden. Voetrot zal in dit geval minder voorkomen. Rooddraad geeft op sportvelden doorgaans weinig problemen.

   
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Hardzwenkgras is een zeer droogtolerante soort. Door veredeling zijn rassen ontstaan die zeer geschikt zijn voor bermen en vooral op drogere grond ook voor gazons in aanmerking kunnen komen. De rassen van hardzwenkgras kunnen goed concurreren onder droge omstandigheden bij een matige stikstofvoorziening .

Op goed vochthoudende grond met een goede stikstofbemesting is het concurrentievermogen slechts matig. De rassen zijn over het algemeen vrij weinig vatbaar voor rooddraad.
 

   
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Festuca arundinaceae ´Schreb´, het rietzwenkgras, is een meerjarige, zeer productieve grassoort die beter tegen natte omstandigheden en ook beter tegen droogte kan dan Engels raaigras.

Deze veredelde soort wortelt tot maar liefst 50 cm diep!!! Dit feit maakt deze soort uiterst geschikt om te gebruiken bij toepassingen met funderingen. Rietzwenkgras wortelt tot onder de fundering (daktuinen).

Een minpunt van rietzwenkgras is dat het bij de inzaai moeilijk aanslaat. Inzaaien vóór 1 september is daarom aan te bevelen. Vanwege zijn tragere start mag rietzwenkgras niet worden gemengd met Engels raaigras.

   
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Gewoon fakkelgras komt van nature voor op drogere, kalkhoudende gronden. De soort heeft een trage beginontwikkeling. Gewoon fakkelgras is geschikt voor extensief onderhouden grasvelden en bermen. Het groeit traag en is goed bestand tegen kort maaien. Het kan onder extensieve omstandigheden een dichte zode vormen.
 
   
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Veldbeemdgras vormt ondergrondse uitlopers en is droogtetolerant en goed wintervast. Ook wordt bespeling en frequent en niet te kort maaien meestal goed verdragen. Veldbeemdgras kan vrij vatbaar zijn voor bladvlekkenziekte. Bij vatbare rassen kan door aantasting het aandeel veldbeemdgras in het grasbestand teruglopen, vooral bij bespeling.

Veldbeemdgras wordt gebruikt voor de inzaai van sportvelden, speelgazons, recreatieterreinen en boomgaarden. Voor sportvelden zijn in de eerste plaats de sespelingstolerantie en de standvastigheid van belang. Verder is een goede resistentie tegen bladvlekkenziekte gewenst.

Voor speelgazons zijn standvastigheid, een groene winterkleur en fijnheid van blad belangrijk. De opkomst en de eerste ontwikkeling van veldbeemdgras zijn zeer traag en het kan daarom in het begin moeilijk concurreren met ongewenste grassen als straatgras en onkruiden.

   
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Ruwe smele vormt een zeer dichte zode in het bijzonder onder extensief gebruik. Zeer goed bestand tegen beschaduwing en heeft een zeer goede bespelingstolerantie.    
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Het rassenassortiment van roodzwenkgras is ingedeeld in drie groepen : gewoon roodzwenkgras (festuca rubra commutata), roodzwenkgras met fijne uitlopers (festuca rubra trichophylla) en roodzwenkgras met forse uitlopers (festuca rubra genuina). Roodzwenkgras groeit zeer goed op kleigrond en kan bij een matige stikstofvoorziening struisgras in een mengsel verdringen. Ook op een droge, arme zandgrond kan roodzwenkgras overheersen.

Verdraagt schaduw vrij goed. Bij droogte loopt de kleur terug, maar het herstel is meestal vlot. Bij langdurige droogte kan aantasting door voetrot ontstaan. De rassen zijn in verschillende mate vatbaar voor rooddraad en voetrot. De rassen van gewoon roodzwenkgras en roodzwenkgras met fijne uitlopers zijn zeer geschikt voor toepassing in siergazons en op golfgreens. Roodzwenkgras met forse uitlopers is zeer geschikt voor de inzaai van extensief beheerde grasvelden zoals bermen.

   
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Fijnbladig schapegras is een kortblijvende soort. De soort is geschikt voor bermen op droge, arme zandgrond en onder bomen. Kan onder minder vruchtbare omstandigheden een vrij dichte zode vormen. Wordt op goede grond en bij een goede stikstofvoorziening spoedig verdrongen. Is meestal donkergroen van kleur, waardoor onkruid gemakkelijk opvalt. De ontwikkeling in het voorjaar is traag en het gras houdt lang een wat bruine kleur.    
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Gewoon struisgras vormt zowel bovengrondse als ondergrondse uitlopers. De rassen zijn uitstekend geschikt voor de aanleg van siergazons, omdat ze te kort maaien zeer goed verdragen, een zeer dichte zode vormen en een groot herstellingsvermogen hebben. Struisgras is geschikt voor golfgreens. Bij een goede stikstofvoorziening zal gewoon struisgras andere soorten in een mengsel verdringen. Gewoon struisgras is gevoelig voor winterbetreding. De rassen zijn in verschillende mate vatbaar voor voetrot.    
Dossier NIDAGRASSplus deel 1: de veel gebruikte grassoorten(780358672) Wit struisgras vormt lange bovengrondse uitlopers (stolonen), waardoor een dichte, soms wat viltige zode kan ontstaan. De soort kan onder gazonomstandigheden droogte goed verdragen. De soort wordt vrijwel uitsluitend in golfgreens gebruikt. Wit struisgras kan vrij gevoelig zijn voor voetrot.    

 

Bron Folder NIDAPLAST - NIDAGRASSPLUS

Tuininformatie