Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond

Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond(1829570823)Nieuw is Nidagrassplus. Wat is Nidragrassplus? Het zijn groene polyproyleenplaten van 1.2 op 0.8 meter met een dikte van 40 mm. Ze zijn aan de onderzijde bekleed met een poreus geotextieldoek. Een professionele graskweker zaait de platen in en kweekt ze op tot een volgroeide grasplaat die overal makkelijk is toe te passen als GROENE verharding om rijdende lasten te dragen.

Afhankelijk van de te verwachten belasting en de bodemgesteldheid zal een steenslagfundering aangebracht worden. De bodem wordt uitgegraven tot op een diepte in overeenstemming met het latere gebruik. Voor personenwagens kan dit bijvoorbeeld een diepte van 25 tot 40 cm zijn. Belangrijk is dat er steenpuin gebruikt wordt met zo weinig mogelijk fijne deeltjes om dichtslibben te voorkomen. De laag steenpuin wordt geëgaliseerd en achtereenvolgens verdicht.

Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond(1829570823)Te gebruiken materiaal

 

1. Steenslagfundering met gebroken baksteenslag (vb 20 cm voor parkings,...)

Door de poreuze materiaalstructuur zal water in deze laag beter vastgehouden worden en daarbij tijdens droge periodes de wortels van het gras helpen aan de nodige hoeveelheid water te komen. Bij frequente belasting kan baksteenslag vergruizen , wat aanleiding kan geven tot verzakkingen.

2. Steenslagfundering met gebroken betonpuin, kalk- of profiersteenslag. (vb 15-20 cm 0-30 mm voor parkings,... )

Deze weinig poreuze funderingsmaterialen zullen de wortels van het gras niet helpen tijdens droge periodes zonder beregening. Bij frequente zware belasting zal de fundering niet verzakken. In de funderingslaag kunnen eventueel 0.5 tot 1 kg/m3 hydro-absorberende polymeren (Terracottem) gemengd worden voor een betere doorworteling. Te veel hydroabsorberende polymeren wordt sterk ontraden.

Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond(1829570823)3. Fundering met lava: vb 15-20 cm 0-16 mm voor parkings...

Een iets duurdere oplossing dan de steenslagfundering met gebroken baksteenslag, is het werken met lava. Voordelen van lava ten opzichte van een klassieke steenslagfundering :

- verhoogd waterbufferend vermogen
- verbeterde bacteriële huishouding wat wortelgroei van het gras bevordert.
- lava verbetert ook de luchthuishouding in de bodem.

Uitvoering

Het funderingsmateriaal wordt mechanisch verdicht tijdens plaatsing.

De egalisatielaag (4 tot 5 cm zowel parkings, fietspad, wandelpad,...)

Verschillende materiaalkeuzes zijn mogelijk.
Gerangschikt volgens geschiktheid om toe te passen :

1. geschikt: 2/3 rivierzand + 1/3 compost (gecontroleerd gecomposteerd)
2. meest geschikt: lava (vb 0-3 mm)

OPGELET

Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond(1829570823)Dossier NIDAGRASSplus deel 4: de voorbereiding van de ondergrond(1829570823)Neem geen zeefzand of breefzand. Het bevat veel fijne deeltjes die de waterdoorlaatbaarheid sterk bemoeilijken. Bovendien vormen deze producten een heel harde dichte laag wat de inworteling van het gras sterk vertraagt.

Het gebruik van hydroabsorberende polymeren

Aangezien wij grassoorten selecteren die tot 50 cm diep wortelen dienen wij het gras te verplichten zijn water (en voedingstoffen) diep in de bodem te gaan zoeken. Hydroabsoberende polymeren mengen in de toplaag onder de Nidagrassplusplaten zou het gras lui kunnen maken (geen doorgroei) wat problemen levert tijdens droge periodes. WEL dienen wij tijdens de eerste weken na plaatsing het gras te helpen overleven door beregening tijdens droge periodes.
 

Bron Folder NIDAPLAST - NIDAGRASSPLUS

Tuininformatie