Dossier thuiscomposteren

Wat zijn de mogelijke oplossingen bij de problemen welke u tegen kunt komen bij het composteren zoals o.a. ammoniakgeur, geur van rotte eieren, te lage of te hoge temperaturen of vliegen en muggen bij de composthoop?

Het probleem De mogelijke oorzaak Wat te doen?
Ammoniakgeur
Te hoog stikstofgehalte C/N lager dan 20:1

C/N = koolstof : stikstofverhouding

Voeg koolstofrijk materiaal toe in de vorm van stro, hout e.d.
Te hoge pH (hoger dan 8.0)

pH = zuurtegraad
Zure of neutrale bestanddelen zoals oude plantaardige compost toevoegen (bladeren)
De koolstofbron is te stabiel = te veel houtachtige materialen Voeg een andere koolstofbron toe
Aanhoudende geur van rotte eieren

Gebrek aan lucht bij lage temperaturen
Te nat Droge materialen toevoegen
Te weinig structuur Houtachtige materialen of stro toevoegen
Te weinig beluchting Vaker omzetten of beluchten
Aanhoudende geur van rotte eieren

Gebrek aan lucht bij hoge temperaturen

Uw composthoop is te hoog Uw composthoop minder hoog maken
Beluchting niet gelijkmatig Omzetten of ingrediënten veranderen
Geuren ontstaan alleen na omzetting Neiging tot stank bij hoge temperaturen Regelmatig de hoop omzetten en structuurrijk materiaal toevoegen
Onvoldoende beluchting bij lage temperaturen Vaker omzetten en structuurrijk materiaal toevoegen
Grove delen in de compost Materiaal slecht gemengd Verbeter het mengen bij het starten van de composthoop of zet uw composthoop om
Te veel grove houtresten Verklein of sorteer te grote houtdelen
Luchtaanvoer is onregelmatig door te natte gedeelten Verklein de composthoop of verbeter de luchtaanvoer
Compost is nog niet klaar Verleng de composteerperiode of verbeter de omstandigheden
Temperatuur in de composthoop blijft laag Materiaal te droog, met de hand is er geen vocht uit te knijpen Voeg er water of natte ingrediënten aan toe
Materiaal te nat met een vochtgehalte hoger dan 60% Droge(re) materialen toevoegen en de composthoop omzetten
Te weinig structuur, de hoop zakt in en er zijn te weinig grove delen Voeg stro of houtig materiaal toe
Koud weer en een te lage composthoop van minder dan 1 meter Maak de composthoop hoger en voeg er gemakkelijk verteerbaar materiaal aan toe
Te weinig stikstof, C/N is hoger dan 50:1 door bijv. te veel aan houtachtige materialen Voeg stikstofrijke bestanddelen toe
pH te laag (lager dan 5.5) Voeg er kalk aan toe
Temperatuur in de composthoop daalt te snel Te weinig zuurstof Uw composthoop omzetten of beluchten
Te droog: met de hand is er geen vocht uit te knijpen Voeg er water aan toe
Sterke temperatuurswisseling in de composthoop Duidelijk zichtbare slechte vermenging van de materialen Uw composthoop omzetten
De lucht verplaatst zich niet gelijkmatig in de composthoop door plaatselijke verschillen in het vochtgehalte Ook hier uw composthoop omzetten
Temperatuur daalt geleidelijk en stijgt niet na omzetting van de hoop Uw compost is bijna klaar, de C/N is lager dan 20:1 Heb nog even geduld
Te droog en met de hand is er geen vocht uit te knijpen Voeg er water aan toe en zet uw composthoop om
Temperatuur te hoog in de hoop van boven de 65° C Te weinig mogelijkheden voor warmteafvoer Uw composthoop omzetten of krachtige beluchting toepassen
Composthoop te luchtig De composthoop minder luchtig opzetten
Composthoop te hoog Uw composthoop lager maken
Matig tot laag vochtgehalte Voeg er water aan toe en zet de composthoop om
Vliegen en muggen bij de hoop Vliegen leggen eieren in de composthoop doordat er verse mest of voedsel aan de oppervlakte ligt Uw composthoop iedere week omzetten of de composthoop afdekken met rijpe compost
Vliegen leggen eieren in het uitgangsmateriaal Starten met het composteren
Muggen leven in plassen bij de composthoop De omgeving draineren

Bron: Herman Tebbes 2004, Bewerking Rudi Van Overloop 2008

Tuininformatie