E-Trade, moderne handel: kopen op afstand blijft groeien

E-Trade, moderne handel: kopen op afstand blijft groeien(2056869023)Via E-trade kunnen bloemenkwekers onder begeleiding van de veiling hun dagelijkse standaardaanbod in de klokbuffer zetten. Realtime kan er gedurende de gehele dag en avond uit deze digitale aanbodsbank van bloemen gekocht worden. Binnenkort kan het aanbod van kwekers zelfs via een directe onlinekoppeling met webshops van kopers ontsloten worden voor eindklanten. Eind 2008 wordt het assortiment dat via E-trade beschikbaar is, uitgebreid van vijf naar tien productgroepen.

Steeds meer transacties op de Nederlandse bloemenveilingen lopen via het elektronische handelssysteem E-trade. Begin september is de grens van een miljard euro doorbroken. Ten opzichte van de eerste acht maanden van 2007 is sprake van een stijging met bijna 8%.

De groei van E-trade past in de tendens dat Kopen op Afstand terrein wint ten opzichte van de traditionele klokverkoop. Kopen Op Afstand (KOA) biedt handelaren de mogelijkheid online sierteeltproducten in te kopen. De groei van digitaal veilen brengt markten dichterbij. Klanten zijn live aanwezig bij de lopende veiling en zien de veilingklok op hun scherm.

E-Trade, moderne handel: kopen op afstand blijft groeien(2056869023)

KOA wordt gebruikt door groothandelaren en exporteurs die gevestigd zijn op de veilinglocaties, maar wordt ook vaak door exporteurs bij hun eigen klanten in het buitenland geplaatst. De nieuwe exportgroei in Zuid- en Oost-Europa en met name Rusland is onder andere het gevolg van systemen als Kopen Op Afstand. Zo’n 40% van alle bloemen wordt inmiddels op basis van informatie verkocht, zonder dat men het echte product op de verkoopplek ziet. Aan dat laatste aspect wordt nu ook gewerkt. Er loopt een proef waarbij kwekers die bloemen of planten aanleveren bij de veiling, meteen een foto bijleveren van de desbetreffende partij. De proef moet leiden tot een uniforme – en daarmee betrouwbare – manier om het actuele aanbod in beeld te brengen.

Momenteel vindt een derde van de transacties digitaal plaats. De verwachting is dat het aandeel de komende tien jaar zal groeien tot maar liefst 80%. KOA creëert een win-winsituatie. Aan de ene kant kunnen aanbieders en kopers op afstand handelen, aan de andere kant hebben zij altijd de garantie dat de strenge kwaliteitscontroles van de veilingen gelden voor alle geveilde bloemen.

Bron: Bloemenbureau Holland,

Tuininformatie