Ecologische bestrijdingen: Feltiella acarisuga, de ´getunede´ spintbestrijder

Ecologische bestrijdingen: Feltiella acarisuga, de ´getunede´ spintbestrijder(1431425023)Naast onderzoek en ontwikkeling van nieuwe nuttige insecten, besteden wij ook veel aandacht aan het verder optimaliseren van het bestaande productengamma en de productiemethodes. Een goed voorbeeld hiervan is de spintbestrijder Feltiella acarisuga. Dit product is op een aantal belangrijke punten aangepast om tot een nog beter bestrijdingsresultaat te komen en om een nog hoger rendement uit uw introducties te halen.

Feltiella acarisuga is net zoals de bladluispredator Aphidoletes, een galmug. De volwassen Feltiella legt geelkleurige eitjes van ongeveer een kwart millimeter in spintkolonies. Uit dit eitje komt na ongeveer twee dagen een oranjegele larve, die per dag zo´n 30 spintmijten of 75 spinteieren vreet. Na ongeveer een week verpoppen de larven.

De poppen van Feltiella acarisuga zijn net witte pluisjes, die zich meestal nabij de hoofdnerf van het blad bevinden. Zij zijn 1-1,5 mm lang. De totale levenscyclus is afhankelijk van de temperatuur, maar neemt gemiddeld 2-3 weken in beslag. Feltiella is in ons land een zgn. inheems insect en kan in de nazomer vaak spontaan in de kas worden waargenomen.

Ecologische bestrijdingen: Feltiella acarisuga, de ´getunede´ spintbestrijder(1431425023)De galmuggen worden door Biobest geleverd in de vorm van poppen. Deze poppen werden tot voor kort op blad geleverd. De nieuwe draagstof voor de poppen is papier. Het gebruik van papier biedt een aantal voordelen ten opzichte van het bladmateriaal waarop de poppen voorheen geleverd werden. Het product is zuiver, mogelijke vervuiling in het product door andere plaaginsecten of mijten is onmogelijk. Daarnaast is er een zeer gelijkmatige uitkomst van de poppen waar te nemen. Dit is van groot belang voor de mogelijkheid tot paren van de vrouwelijke en mannelijke insecten. Paring is noodzakelijk om de populatie galmuggen in stand te houden. De vrouwelijke galmug, die te herkennen is aan haar antennen, gaat na de paring direct op zoek naar spinthaarden, waarin ze in totaal zo´n 100 eieren zal afzetten.

Feltiella acarisuga (Feltiella-System) is inzetbaar in alle teelten waar spint (Tetranychlls spp.) een probleem kan zijn. Plaats de verpakking altijd op een schaduwrijke plek onder het gewas, bij voorkeur op de plek die door spint is aangetast. Hierna wordt de papieren afsluiting van het deksel gehaald. De poppen zullen uitkomen en de meeste adulten paren reeds in de verpakking, waarna de vrouwelijke insecten de verpakking verlaten en op zoek gaan naar spinthaarden. Het gebruik van zwavelverdampers verstoort het zoekgedrag van met name de vrouwelijke volwassen galmuggen.

In de praktijk blijkt, dat wanneer er niet of beperkt gebruik gemaakt wordt van de verdampers, de resultaten met Feltiella beter zijn. Toch neemt meeldauwbestrijding een belangrijke plaats in de totale gewasbescherming in en het is zeker niet aan te bevelen deze bestrijdingsmethode niet meer te gebruiken. Wel is het verstandig na de introductie van het Feltiella-System de zwavelverdampers zeer beperkt te gebruiken. Nadat de galmuggen zich in het gewas hebben gevestigd kunnen de zwavelverdampers weer gewoon gebruikt worden.

Toepassingsgebied

Feltiella acarisuga heeft zich al in uitgebreide praktijkproeven in komkommer, tomaat, paprika en aubergine bewezen. Vooral in de tomatenteelt, waar de biologische spintbestrijding tot nu toe erg moeilijk was, betekent Feltiella acarisuga een welkome verbetering.

Belangrijkheid

Feltiella acarisuga zal een belangrijk onderdeel worden van de biologische spintbestrijding omwille van de volgende voordelen:

- De volwassen Feltiella acarisuga zijn al vliegend in staat om spinthaarden op te sporen. Het goede zoekvermogen van Feltiella acarisuga is een belangrijk voordeel ten opzichte van Phytoseiulus persimilis, die zich alleen lopend kan verspreiden. Vooral in gewassen waar waarnemen erg omslachtig is, betekent dit een belangrijke vooruitgang.

- Feltiella acarisuga-larven eten zowel eieren, nimfen als adulten van spint. Feltiella acarisuga eet minimaal 5 keer zoveel spint per dag als Phytoseiulus persimilis. Veldproeven tonen aan dat Feltiella acarisuga ook in het voor- en najaar bij koud en donker weer actief is. Dit is eveneens een belangrijk voordeel bij aardbeien en zacht fruit onder glas en op stekbedrijven.

- Feltiella acarisuga geeft een goede biologische spintbestrijding in tomaten.

- Bij zware spintaantastingen kan men Feltiella acarisuga inzetten als aanvulling op Phytoseiulus persimilis. Bij tomaat zet men haar het het best in gecombineerd met de speciale tomaten-Phytoseiulus (Phytoseiulus-T-System).
Feltiella acarisuga bestrijdt eveneens overwinterende "rode" spint, wat belangrijk kan zijn in het voor- en najaar.

- De "toxische" anjerspint (Tetranychus cinnabarinus), die zware schade kan aanrichten in o.a. anjers en tomaten, kan effectief worden bestreden door middel van Feltiella acarisuga.

- Vanwege zijn goed vlieg- en zoekvermogen vraagt het uitzetten van Feltiella acarisuga weinig werk.

- Feltiella acarisuga kan gemakkelijk worden teruggevonden in het gewas. Zowel de larven als de poppen zijn gemakkelijk waarneembaar.

Bronnen: biobest.nv

Tuininformatie