Fruit in de tuin: zonnebrand bij appel en druiven - tips bij het watergeven

Fruit in de tuin: zonnebrand bij appel en druiven - tips bij het watergeven(1209327093)Vruchten van appel, peer, kleinfruit en druiven die teveel in de volle zon hangen kunnen bij extreme hitte verbranden. Tijdens abnormaal zonnig weer (+30°C.) kan zomersnoei beter niet uitgevoerd worden. Het gevaar voor zonnebrand op de vruchten is dan te groot. De zon mag niet rechtstreeks schijnen op vruchten, bessen en druiven. Ook het gebruik van spuitzwavel (schimmelwerend product) bij te hoge temperatuur kan verbranding veroorzaken.

Kruisbessen of stekelbessen (Ribes uva-crispa)

Normaal wordt hier geen zomersnoei toegepast. Toch hangen hier dikwijls bessen in de volle zon. De hoeveelheid bladeren is meestal te klein om de rijpende vruchten te beschermen.
Bessen die teveel verhit worden door de zon zijn waardeloos.
Probeer met schaduwnetten de planten met bessen te beschermen tegen de hevige zon.
Door de afscherming met schaduwdoeken wordt de oogstperiode tevens verlengd.

 

 

Fruit in de tuin: zonnebrand bij appel en druiven - tips bij het watergeven(1209327093)
Vogelschade en zonnebrand op appel ´Rubinola´

Druiven (Vitis vinifera)

Probeer niet te veel zomersnoei ineens te doen. De zon mag niet rechtstreeks op de trossen schijnen. Indien de zon rechtstreeks op de druiventrossen schijnt kunnen de bessen verbranden. Vooral bij teelt in kas/ serre kan de schade door zonnebrand groot zijn. Probeer de druiventrossen zoveel mogelijk in de schaduw van de bladeren te houden.
Vanaf begin juli kan de zuidenkant en bovenzijde van een kas of serre best bedekt worden met een afschermproduct zoals bijv. Met TEMPERZON, dat de planten beschermd tegen overtollig licht en te hoge temperatuur voorkomt. In het najaar kan het schermmiddel best opnieuw verwijderd worden. Eventueel kan ook krantenpapier gebruikt worden om af te schermen tegen te hevige zon. Bij beginnende schade dringend het glas afwitten of afplakken met krantenpapier en de beschadigde bessen uitknippen.

Fruit in de tuin: zonnebrand bij appel en druiven - tips bij het watergeven(1209327093)

Grond beschermen tegen uitdrogen en water geven

Een onbedekte, gesloten boomspiegel of zwarte strook onder fruitbomen, houtig kleinfruit en druiven kan erg uitdrogen. Een te droge grond is nadelig voor het normaal uitgroeien van de vruchten. Een te zwakke groei is ook nadelig voor de bloemknopvorming van volgend jaar. In het voorjaar geplante fruitbomen, houtig kleinfruit en druiven zijn dikwijls nog niet voldoende doorworteld, lopen kans op uitdrogen en afsterven.
Grond die regelmatig oppervlakkig gehakt of geschoffeld wordt droogt minder uit en neemt bij regen gemakkelijker water op.

Maatregelen om het uitdrogen van de grond tegen te gaan

- Grond regelmatig oppervlakkig (ondiep) hakken of schoffelen.

- Vermijd te diepe grondbewerkingen. Grond die te diep losgemaakt wordt en los blijft liggen droogt volledig uit.

- Dek de grond af met een flinke mulchlaag. Bruikbaar is grove compost, hakselhout, grasmaaisel, bladeren van groenten (sla, tomaten, …). Indien te weinig plantenafval beschikbaar is, dan kan ook karton op de grond gelegd worden en nadien afgedekt worden met grasmaaisel. In sommige containerparken kan gratis hakselhout bekomen worden. Probeer de stam zoveel mogelijk vrij te houden van de mulch.

Fruit in de tuin: zonnebrand bij appel en druiven - tips bij het watergeven(1209327093)

- Zwarte potten nemen meer warmte op dan witte potten. Probeer zwarte potten tijdelijk in een witte emmer te plaatsen zodat een te hoge grondtemperatuur voorkomen wordt. Ook een bloembak geplaatst voor zwarte potten helpt het voorkomen van een te hoge grondtemperatuur.

Extra water geven bij droogte

- Probeer 1 x per week ´s avonds een flinke hoeveelheid water te geven. Dagelijks water geven is dikwijls nadelig omdat dan nieuwe oppervlakkige wortels aangemaakt worden die sneller afsterven bij droogte. Grond die bedekt is met mulch laat het water minder weglopen en blijft na een gietbeurt langer vochtig. Probeer indien mogelijk de bladeren en vruchten niet nat te maken bij het gieten. Sommige bladschimmels ontwikkelen beter bij vochtigheid en hoge temperatuur!

Na een watergifte ´s avonds probeer je ´s morgens de grond oppervlakkig (ondiep) te hakken. De grond blijft dan langer vochtig en droogt minder uit.

- Planten in pot moeten indien nodig ´s morgens en ´s avonds gegoten worden. Planten die teveel uitgedroogd zijn kunnen beter een tijdje in een emmer water gedompeld worden. Plaats een onderschaal onder de potten zodat er niet teveel water verloren loopt. Net zoals tomaten en paprika kunnen ook herfstframbozen en taybessen in pot gekweekt worden, mits de watergifte gepast gebeurd. Gebruik geen te koud water voor potplanten.

- Blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) krijgen beter geen leidingwater of stadswater maar regenwater. Het zijn zuurminnende planten en ze houden niet van het kalkrijke leidingwater!

Tuininformatie