Gazon en onkruiden: hoe effectief straatgras, tuintjesgras of Poa annua in de gazon bestrijden

Gazon en onkruiden: hoe effectief straatgras, tuintjesgras of Poa annua in de gazon bestrijden(818958614)Vochtige en goed bemeste gazons en sportvelden hebben nogal eens te lijden van straatgras, ook wel tuintjesgras of Poa annua genoemd. Omdat het gras de stabiliteit van de toplaag kan schaden, moet het bestreden worden. Een juiste mengselkeuze is een begin. Een goed beheer kan wonderen doen. Ongewenst éénjarig grassoort dat overal groeit en bloeit. Een lastig onkruid. Chemische bestrijding in het gazon is onmogelijk. Bestrijding is wel mogelijk door bemesting en cultuurmaatregelen.

Straatgras liever kwijt dan rijk

Beheeders van gazons en sportvelden beschouwen straatgras als een onkruid. Zijn bleekgroene kleur is nu niet bepaald een lust voor het oog, het doet afbraak aan het uiterlijk van het grasveld. Bovendien heeft het een groot deel van het jaar de onhebbelijke neiging stengels en zaad te vormen. Omdat straatgras van naturen uit ondiep wortelt, schaadt het de stabiliteit van de toplaag. Een mat die veel straatgras bevat, heeft een verminderende tolerantie tegen betreding en kan over relatief grote oppervlakten worden afgeschoven.

Bestrijden met adequaat beheer

Gazon en onkruiden: hoe effectief straatgras, tuintjesgras of Poa annua in de gazon bestrijden(818958614)

Straatgras in een bestaande grasmat bestrijden is niet echt gemakkelijk. Het meest is nog te bewerkstelligen met een adequaat grasveldbeheer, want het gebruik van een goed selectief werkend chemisch middel is niet toegestaan:

- Creëer en handhaaf een grassenbestand dat goed kan concurreren met het ongewenste straatgras.
- Voorkom open plekken!
- Beregen minimaal, alleen in dringende gevallen, want het droogtegevoelige straatgras tiert welig bij een rijkelijke bevloeiing. Ook herhaaldelijk kleine watergiften bevorderen de ontwikkeling van straatgras.

Op greens van golfbanen kan het bemesten met zwavelzure ammoniak het overwegen waard zijn. Je schept dan tijdelijk een wat zuurder milieu (pH-waarde lager dan 5) waarin gewoon struisgras en roodzwenkgras zich beter kunnen ontwikkelen dan straatgras, dat voor een optimale groei een basisch milieu nodig heeft.

Een enkele keer wordt wel geadviseerd om bij een teveel aan straatgras het gras lang te laten uitgroeien en vervolgens kort te maaien.
Wordt een grasveld doorgezaaid of (opnieuw) ingezaaid, kies dan ook gelijk voor een grasmengsel dat maar weinig ongewenste zaden bevat.

Tuininformatie