Hoe groeit een plant: planten produceren GEEN methaangas

Hoe groeit een plant: planten produceren GEEN methaangas(1435205905)contact form" src="/sites/tuinkrant.com/files/webmaster/tkarchief/tk/2007/images/119/hoegro1.gif" style="float:left" />Een groep wetenschappers van de Universiteit Utrecht, Plant Research International (Wageningen UR), Radboud Universiteit Nijmegen en de Wageningse bedrijven IsoLife en Plant Dynamics heeft aangetoond dat de ‘methaanuitstoot’ door levende planten verwaarloosbaar klein is. Dat blijkt uit hun publicatie van 1 mei 2007 in de New Phytologist. De onderzoekers ontzenuwen daarmee de in 2006 door andere wetenschappers geponeerde stelling dat planten door de productie van methaan een substantiële bijdrage zouden leveren aan de uitstoot van broeikasgassen.

Begin 2006 publiceerde Nature een artikel waarin gesteld werd dat planten het broeikasgas methaan uitstoten en hiermee een substantiële bijdrage leveren aan de mondiale productie van dit broeikasgas. Deze stellingname deed toen behoorlijk wat stof opwaaien. De opmerkelijke en controversiële bevindingen heeft een groep Nederlandse wetenschappers aangespoord de bevindingen te testen.

Innovatief experiment

Hoe groeit een plant: planten produceren GEEN methaangas(1435205905)contact form" height="233" src="/sites/tuinkrant.com/files/webmaster/tkarchief/tk/2007/images/119/Diatomee_Luticola_gigamutic.gif" style="float:right" width="300" />De groep Nederlandse wetenschappers bracht een unieke combinatie van expertise en faciliteiten samen. De samenwerking leidde tot een innovatief experiment. Planten werden opgekweekt in een omgeving met 13C, een niet-radioactieve isotoop van koolstof. Eventuele methaanemissies konden daardoor gemakkelijker worden gedetecteerd tegen de methaanachtergrond van de natuurlijke atmosfeer waarin 12C-methaan dominant is. De onderzoekers kweekten zes plantensoorten op waarbij de methaanuitstoot nauwkeurig en gevoelig werd gemeten met de zogenoemde fotoakoestische lasertechniek. Hoewel deze techniek een gevoeligheid heeft van één deeltje op een miljard andere, werd geen significante methaanemissie gemeten. Ook bij experimenten waarbij planten gedurende een langere tijd in een afgesloten ruimte werden opgekweekt, maten de onderzoekers geen noemenswaardige uitstoot van methaangas.

Duidelijke resultaten

Dit onderzoek is zover bekend het eerste onafhankelijke onderzoek waarin de stellingname uit 2006 is getoetst. De resultaten zijn duidelijk: planten 

Bronnen:

1. Gebruikte foto © Bart Van de Vijver, PhD - Department of Cryptogamy 
Nationale Plantentuin van België - Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38 - 1860 Meise - 

2. Gezamenlijk persbericht van Universiteit Utrecht, Wageningen UR en Radboud Universiteit Nijmegen
 

Tuininformatie