Groenten in de tuin: tuin- en zaaitips voor april voor kolen, witloof, rode biet en warmoes

Alle gewassen die je in maart kan planten of zaaien, kan je ook nu nog kwijt, sommige zelfs voor een tweede keer. Wortelen uiterlijk begin april, omdat de wortelvlieg weer actief wordt vanaf half april. Voor een volgende zaai wacht je best tot eind mei, begin juni. Hak dus vanaf midden april niet meer tussen gewassen die kunnen aangetast worden door de prei- of wortelvlieg.

KolenKolen worden vanaf midden april op een wachtbed gezaaid, op een bladdag. Zaai ze in een frisse, voedzame bodem op een diepte van 1/2 cm. 40 tot 50 dagen later - dan zijn weondertussen begin juni - kan je de sterkste plantjes verplanten. Het zijn bladgewassen en vragen dus een voedselrijke bodem. De enige uitzondering hierop vormt de spruitkool, die het liever met iets minder voedsel doet. Let goed op voor een knolvoet aantasting! Een zesjaarlijkse rotatie is aangewezen op gevoelige zandgronden. Afdoende middelen tegen de koolvlieg zijn het gebruik van koolkragen en/of tuingaas. De koolkragen kan je makkelijk maken uit bijvoorbeeld lege melk- of fruitsapdozen.Bij het uitplanten plaats je de jonge kolen in het midden van de schijf. De sneden laten de stam toe om te verdikken.WitlofBehoort tot de familie der samengesteldbloemigen. Vroege soorten (o.a. zonder dekgrond) kan je zaaien vanaf eind april op een worteldag. Witlof vraagt een dieplosse bodem. Latere soorten zaai je in het midden van mei in rijen met tussenafstand van 30 cm. Extra bemesting laat je maar achterwege: zelfs kaliumbemesting is niet nodig.  Rode bietKan reeds worden gezaaid vanaf midden april. Kies een worteldag uit. Exemplaren die je wil gebruiken in de winter, kan je beter eind april zaaien.Rode biet houdt van een voedzame, verluchte bodem. Zaaien op 1 cm diepte. In de rij respecteer je een afstand van 20 cm, tussen de rijen 30 cm. Te dicht gezaaid? Op een verkeerde plaats? Geen nood: rode biet laat zich makkelijk verplanten. Warmoes  Snijbiet is misschien niet direct een bekende plant, maar wel een droom van een teelt. Je kan het zaaien op een bladdag, vanaf midden april, op een diepte van 1 cm. Tussen de rij laat je ongeveer 35 cm en in de rij 30 cm. Warmoes vraagt een rijke, frisse grond.Warmoes is een prima vervanger voor spinazie tijdens de zomerperiode. Enkele planten volstaan voor een huisgezin. Warmoes is verder een prima buur voor rode biet.Nog een laatste tip uit eerste hand: warmoes uit biologisch zaad (Velt Nationaal), is minder gevoelig voor doorschieten dan de ´gangbare´ soort die we tot voor kort bij Enza kochten.

Tuininformatie