In de groentetuin: wat kunnen we zaaien of planten in de moestuin in juli en augustus? Groenbemesters, prei, raap, veldsla, aardbei, ajuin

De vakantiemaanden betekenen voor de tuinwerkzaamheden eveneens een periode van relatieve rust. Zeer weinig dient er nog geplant of gezaaid. Met de groenten en vruchten lijkt het echter anders, zij zijn nu juist in volle bloei en groei. Ieder kruimeltje aarde wordt overgroeid door onze gewassen. Zo ziet u dat de natuur meehelpt te beletten dat de aarde uitdroogt. Vandaar dat het zeer belangrijk is vanaf juni bodembedekking toe te passen. Wanneer we het over bodembedekking hebben dan bedoelen we:

• bedekking tussen de planten.
• bedekking van de vrijgekomen percelen door het zaaien van niet voor consumptie bestemde gewassen.

In de groentetuin: wat kunnen we zaaien of planten in de moestuin in juli en augustus? Groenbemesters, prei, raap, veldsla, aardbei, ajuin(151480203)Phacelia lijkt ons de beste bodembedekker die men kan zaaien tot midden augustus. Wil men later zaaien dan kiest men best haver. Wil men een bodembedekker zaaien die men zelfs na een lange vorstperiode wil behouden tot einde mei dan kiest men voor rogge. Einde juni - begin juli is het de hoogste tijd om onze asperges van de nodige compost te voorzien.

WAT ZAAIEN OF PLANTEN IN JULI ?

Planten van winterprei

Deze groente wordt bij de meeste tuiniers geplant na het rooien van vroege aardappelen. Deze gulzige groente vraagt veel compost, daarom planten wij deze in een ronde plantput gemaakt in gleuven, gevuld met compost. De afstand van de putten nemen we op ongeveer 15 cm. In de rij respecteren we een afstand van +- 35 cm. Het plantgat maken we 15 à 20 cm. diep.

Bij het planten letten we erop dat per rij de bladstand van de prei dezelfde richting aanneemt zodat deze bij de groei elkaar niet hinderen en waardoor de wind vrij spel krijgt en opdrogen vergemakkelijkt. De plantput laten we op een natuurlijke wijze dichtslibben. Inkorten van de wortels lijkt mij overbodig, toch kort ik de bladeren in. Wanneer de plant flink begint te groeien kunnen we deze aanaarden, dit ten gunste van het witte gedeelte van de prei.

Gedurende de groei is het belangrijk de bodem onkruidvrij en luchtig te houden. De grootste belager van prei is de preimot. Dit klein motje +- 16 mm. groot met bruin, witgevlekte vleugels legt zijn eitjes op de bovenste bladeren van de plant. De rupsen vreten zich via het blad een weg naar beneden. De beste maatregel tegen deze preimot is de prei opkweken onder tuingaas. Doet men dit niet dan is men aangewezen op het spuiten met Pyrethrum of beter nog met thuricide (Dipel, Agbac) en dit nadat men aantasting vaststelt.

Keukenraap

Worden gezaaid vanaf eind juni op een worteldag (24 juni, 3 juli en 12 juli). Rapen worden zeer dun gezaaid op een voedselrijke bodem. Mag zeker niet gezaaid worden op een perceel waarop vroeger kolen werden geteeld omdat deze groente gevoelig is voor knolvoet. Omgekeerd zet men het volgend jaar geen kolen op dit perceel.

Veldsla

Deze wintergroente zaaien we op een bladdag vanaf eind juli (26 juli) tot eind augustus. Deze zaai kan je reeds plukken vanaf eind september tot eind november. Zaaien we pas in september dan is deze groente prima te gebruiken vanaf februari tot eind maart. Veldsla vraagt een droge plaats en benut het voedsel dat overbleef van een vorige teelt. Zaai deze groente zeer dun en vergeet niet het perceel onkruidvrij te houden.

Aardbei

De aardbei is zeker het eerste klein fruit in onze tuin. Afhankelijk van het weder kunnen we deze vollegronds plukken rond eind mei. Deze plant kunnen we zeer eenvoudig zelf vernieuwen door de stevige uitlopers vanaf eind juli tot midden augustus te planten op een voedselrijke, iets hoger gelegen perceel. Na uitplanten de jonge plant geruime tijd van water voorzien.

Winterajuin

Deze zaaien we vanaf midden juli op een bladdag (18 juli en 26 juli). Deze ajuin overleeft een niet al te strenge vorst en geeft ons in april - mei verse witte ajuin.

WAT ZAAIEN OF PLANTEN IN AUGUSTUS?

Vanaf midden augustus kunnen we opnieuw spinazie, kervel of peterselie zaaien. Let er vooral op dat de bodem vast aangedrukt wordt na het zaaien en vergeet vooral niet tijdig te wieden. Wanneer je winterajuin wil planten eind september bestel deze dan tijdig.

Tuininformatie