Hagen voor een behaaglijke tuin: hagen zijn meer dan natuurlijke afscheiding

Hagen voor een behaaglijke tuin: hagen zijn meer dan natuurlijke afscheiding(1245566232)Hagen breken de wind, dempen de geluiden van het verkeer, zetten de lijnen van de tuinarchitectuur uit, zijn een broedplaats voor vogels en herbergen talloze nuttige insecten. Kortom, hagen creëren een microklimaat en maken de tuin behaaglijk. Bovendien is de keuze in hagen uiterst ruim.

Tuineigenaars kunnen opteren voor strakke of losse hagen, uniforme hagen bestaande uit één plantensoort, gemengde hagen, dubbele hagen, weerhagen en bloeiende hagen. Ze hebben de kans te kiezen voor immergroene hagen en bladverliezende hagen. Het aantal haagplanten is inderdaad erg uitgebreid. Daarom geldt ook voor het aanplanten van een haag: bezin eer ge begint. Een haag gaat immers vele jaren mee, vaak veel langer dan een mensenleven. Ook de bodemgesteldheid speelt een rol bij de keuze van een haag. Op uitgesproken kalkrijke gronden zullen buxus en taxus voldoen en bijvoorbeeld Spaanse aak. Op zware gronden opteer je best voor haagbeuk, terwijl gewone beuk vaak op lichtere gronden optimaal wil groeien.

 

De beste bladverliezende haagplanten

Voor strakke hagen komen beuk, haagbeuk, meidoorn en veldesdoorn of Spaanse aak in aanmerking. Deze bomen verdragen snoei opperbest en kunnen perfect in vorm gehouden worden. Meidoorn heeft stevige doornen en werd daarom eeuwenlang als weerhaag gebruikt. Pas door de opkomst van de prikkeldraad zou ze terrein inboeten. Tegenwoordig worden hagen van meidoorn weer in ere hersteld. Ook in de diefstalpreventie kan een meidoornhaag goede diensten bewijzen. Spaanse aak of veldesdoorn is dan weer aangewezen op schaduwrijke plekken. Voor lossere hagen komen heel wat meer planten in aanmerking. Op grote terreinen mogen hagen weer erg natuurlijk ogen. Hier speelt vooral de bodemgesteldheid een rol. Per bodemsoort, hebben tuineigenaars de keuze uit de volgende soorten. Gemengde hagen worden boeiende biotopen die een rijke fauna herbergen. Wanneer er voldoende stekelige struiken tussen staan zoals bramen en rozen is zulk een haag snel ondoordringbaar.

Streekeigen planten geschikt voor een losse heg op lemige grond

Meidoorn, sleedoorn, hondsroos, hulst, bottelroos, egelantier, hondsroos, rode kornoelje, gele kornoelje, Gelderse roos, wollige sneeuwbal, hazelaar, wilde kardinaalsmuts, vlier en wegedoorn, Clematis viticella.

Soorten geschikt voor een losse heg of geschoren heg op zand­grond

Liguster (immergroen), lijsterbes, sporkehout, braam, framboos, wilde appel, geoorde wilg, boswilg, hondsroos, Japanse bottelroos, mei­doorn.

Op natte alluviale grond komen in aanmerking

bittere wilg, katwilg, amandelwilg, grauwe wilg, vlier, zwarte els, hop en Gelderse roos.

Boomsoorten die geschikt zijn als hakhout zijn

grauwe en witte abeel, ratelpopulier, kraakwilg, gewone en rode esdoorn, zoete kers, tamme kastanje en Spaanse aak of veldesdoorn.

Aan zee zijn de volgende soorten aangewezen

Duindoorn, duinroos, Japanse bottelroos, kruipwilg, liguster, boksdoorn, gele kornoelje, seringen en bijvoorbeeld wollige sneeuwbal.

Een jaar lang boeiend

Door een oordeelkundige mengeling van haagplanten kan een gemengde haag bloeien van het eind van de winter tot diep in de zomer. Daarna worden er bottels en vruchten gevormd. Daardoor zijn gemengde hagen niet alleen boeiend voor de mens. Dieren, vogels en insecten vinden er nectar, bessen, voedsel, nestgelegenheid en beschutting.

Snoeitijdstip

Sierconiferen en andere immergroene hagen worden gesnoeid tussen 1 mei en 15 augustus. Dat geldt eveneens voor bladverliezende hagen met als randbemerking dat deze hagen het best kunnen gesnoeid worden rond 21 juni. Rozenhagen kunnen aan het einde van de winter gesnoeid worden. Met rozen zijn uiteraard geen strakke hagen te vormen.

Ook hagen hebben voedsel nodig

Hagen moeten mooi gesloten kunnen groeien, zoveel mogelijk gevrijwaard van ziekten en vraat. Dat kan op voorwaarde dat ze voldoende voeding krijgen. Wissel regelmatig van meststof en geef voldoende, maar ook weer niet te veel. Veel tuinbezitters mesten elk jaar de borders en vergeten hierbij de hagen. De wortels van de haagplanten gaan dan in de border op zoek naar het broodnodige voedsel.

Hagen voor een behaaglijke tuin: hagen zijn meer dan natuurlijke afscheiding(1245566232)

Plantafstand

Voor strakke bladverliezende hagen moet je vier tot vijf jonge planten per strekkende meter voorzien. Grotere coniferen, hulst en olijfwilg zet je mannetje aan mannetje, wil je vlug resultaat. Ook voor taxus en buxus rekent men een vijftal planten per strekkende meter. Bij gemengde hagen kun je deze indeling niet te strak aanhouden. Vaak worden gemengde en losse hagen in twee rijen geplant.

Ideeën voor een winterbloeiende haag

Cornus mas, de inheemse gele kornoelje, is een vroege bloeier. Vaak zitten de kleine gele bloemklusters reeds in maart en april op de twijgen. Een fraai idee is deze haag op te fleuren met enkele planten van Chaenomeles of dwergkwee, een ander vroegbloeiend heestertje. Bij Chaenomeles hebt u de keuze uit de gewone roodbloeiende cultivars, witbloeiende, of roze- en perzikkleurige bloeiers.

Bron: Geert Devriese

Tuininformatie