Honingraatstructuur van nidagravel voor aanleg van wandel- en fietspaden, parkings, daktuinen

Honingraatstructuur van nidagravel voor aanleg van wandel- en fietspaden, parkings, daktuinen(1123737636)Nidagravel is bestemd voor het versterken en het stabiliseren van korrelvormige bodembedekkingsmaterialen, zijnde granulaten en zand. Korrelvormige gronden bezitten in het algemeen een goede samendrukbaarheidsweerstand, maar door een gebrek aan cohesie, verdragen ze geen rijdende lasten. Deze brengen spoorvorming met zich mee.

De honingraatstructuur van nidagravel biedt volgende voordelen:

 • De platen met grote afmetingen 2,4 x 1,2 m laten een vlugge plaatsing toe.
   
 • De compartimentering door de honingraatstructuur geeft cohesie aan de grond en vermijdt zo spoorvorming onder invloed van rijdende lasten.
   
 • Uitstekende drainage langs elk compartimentje van de plaat. De platen zijn soepel en ultra licht en glijden zelfs niet bij hellende toepassingen. Ze volgen de oneffenheden in het terrein, vormen een perfecte grondlaag en hebben geen onderlinge bevestigingen nodig.
   
 • De aanwezigheid van een poreuze geotextiel op het onderoppervlak van de honingraatstructuur blokkeert de vulling van de mazen.
   
 • De platen zijn onzichtbaar wanneer de aanleg voltooid in.

Het verschil tussen een tradioneel aangelegd pad en een pad met nidagravel

Honingraatstructuur van nidagravel voor aanleg van wandel- en fietspaden, parkings, daktuinen(1123737636) Honingraatstructuur van nidagravel voor aanleg van wandel- en fietspaden, parkings, daktuinen(1123737636)

Het betreft een chemisch inert product, immuun tegen veroudering, accidentele chemische verontreiniging, micro-organismen en knaagdieren. Nidagravel is een recycleerbaar product dat licht is, grote weerstand biedt tegen samendrukking en gebruikt wordt voor de aanleg van terreinen waar sporadisch gereden wordt en voor de aanleg van oppervlaktestabilisatie van talluds.

Nidagravel wordt respectievelijk gebruikt voor grind- of´ grondstabilisatie. Dit product wordt vervaardigd uit geëxtrudeerd polypropyleen en vertoont een typische honingraatstructuur. De mazen met een diameter van 20 min worden aan de onderzijde bekleed met poreus geotextiel.

Nidagravel wordt in plaatvorm geleverd.

Ze zijn licht en drukbestendig; ze worden gebruikt om cohesie te geven aan korrelvormige ondergronden opdat ze passerend verkeer zouden kunnen toelaten. Ze hebben tot doel om terreinen bestaande uit grind of zand te versterken en te stabiliseren.

Ze beschikken over zeer goede resistentie tegen agressieve producten, micro-organismes en knaagdieren.

Honingraatstructuur van nidagravel voor aanleg van wandel- en fietspaden, parkings, daktuinen(1123737636)

Plaatsingsvoorschriften volgens de fabrikant

Snijden: de platen kunnen gemakkelijk gesneden worden met een zaag of een cuttermesje.

Toepassingen met zand en granulaten: uitgraven van de nodige dikte voor de nidagravel en de funderingslaag.

De dikte van de fundering hangt af van de draagkracht van de ondergrond en het te verwachten verkeer (licht voertuig of zwaargewicht):

- voor een resistent terrein of een parking met licht verkeer kan 5 cm verdicht zand volstaan.
- indien de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is, kan de funderingslaag volstaan uit een mengeling van verdicht grind van ongeveer 20 cm of zelfs meer indiende ondergrond dit vereist.

De nidagravel platen worden vervolgens kant aan kant geplaatst, over het algemeen met kruisende naden. Het geotextiel dat doorloopt over de twee kanten van de nidagravelplaat, wordt direct onder de aangrenzende plaat geplaatst.

Droog zand of granulaten met een maximale afmeting van 1 cm worden gestort en uitgespreid over de honingraten van de nidagravel plaat. Het zand of de granulaten dringen door natuurlijke zakking in de honingraten en hebben geen verdichting nodig. Vochtig zand moet hydraulisch verdicht worden.

Langs de kant waar de voertuigen toegang krijgen tot het terrein met nidagravel toepassing, dient nidagravel beschermd te worden met een resistente borduur, teneinde de nidagravel plaat te beschermen tegen laterale mechanische lasten.
Eenmaal alle honingraten gevuld, is het mogelijk lasten toe te laten op het terrein.

In de loop van de tijd kan de bovenste laag van het zand of het grind, onder invloed van de circulatie, zich verplaatsen en op die manier enkele honingraten laten verschijnen. In dit geval dient men, met het oog op een duurzaam behoud, het grind of zand regelmatig oppervlakkig te effenen.

Honingraatstructuur van nidagravel voor aanleg van wandel- en fietspaden, parkings, daktuinen(1123737636)

Foto de Witte bvba

Speciale toepassingen met Nidagravel

* Bescherming tegen erosie:

De platen met honingraatstructuur bieden, eens ze gevuld zijn met grond, granulaten of zand, een zeer goede weerstand tegen erosie. Langsheen de zijdelingse oppervlakten van de honingraten zakt het hemelwater loodrecht weg„ in de ondergrond. Op deze manier wordt het substraat dat opgesloten zit in deze honingraten niet door het water meegesleurd. De laag waar nidagravel zich bevindt, verzekert echter nooit de stabiliteit van het geheel. Dit dient te gebeuren door de onderliggende laag. Door het laag soortelijk gewicht is het mogelijk om deze platen met een helling tot 45 graden te plaatsen. De platen worden vastgehouden door verankeringshaken die in de weerstandbiedende ondergrond bevestigd worden (rond type = voor beton).

* resistente ondersteuning:

Gevuld met zand kunnen de nidagravel platen gebruikt worden ter ondersteuning van dillen, klinkers of gelijk welke andere bedekking die een stabiliserende en een vlakke onderlaag vereisen.

Bron: brochure Fabrikant Nidagravel

Tuininformatie