Kiwi in de tuin: het aanplanten van kiwi´s in de tuin

Kiwi in de tuin: het aanplanten van kiwi´s in de tuin(131543954)Nu de winter voorbij is en de geschikte plaats uitgekozen is kunnen we er stilaan aan denken onze kiwiplanten op hun definitieve standplaats uit te planten. Kiwiplanten stellen hoge eisen aan de grond. Vruchtbare, lichte en warme gronden verdienen de voorkeur. Voor een gezonde groei van de planten is een goede voorafgaandelijk grondbewerking voor of na de winter noodzakelijk. Het onderwerken van organische bemesting heeft een gunstig effect op het humusgehalte en de structuur van de bodem. Voor het planten wordt de bovenste grondlaag voldoende fijn verbrokkeld.

Het aanplanten van kiwi´s

Gronden die regelmatig te kampen hebben met wateroverlast kunnen bruikbaar gemaakt worden mits het aanbrengen van een ondergrondse drainage. Indien nodig brengt men bij de grondbewerkingen de pH (tussen 6 en 7), het fosfor-, kalium- en magnesiumgehalte op peil.
De plantafstand varieert volgens de bedradings- en snoeimethode, de bodemrijkdom en de cultivar. In plantages treft men een afstand aan van 4 tot 6 meter tussen de rijen en 6 tot 10 meter in de rijen.


Kiwi in de tuin: het aanplanten van kiwi´s in de tuin(131543954)

Foto boven: kiwi´s houden van een zonnige en beschutte standplaats

Het plantmateriaal kan ofwel afkomstig zijn van eigen kweek ofwel aangekocht worden bij een boomkweker. De prijs kan verschillen, naargelang de grootte en kwaliteit, van 5 € tot 20 € per plant.

Bij aankoop van kiwiplanten moet men nagaan of de planten een goed ontwikkeld wortelstelsel bezitten.
Het tijdstip van aanplanten is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. In streken waar geen strenge vorst voorkomt kan men gerust voor de winter aanplanten. In koudere streken, zoals bij ons, laat men de planten op een beschutte plaats rusten. Men kan de planten dan in februari-maart uitplanten of, als men in april nog late nachtvorst vreest, begin mei.

Planten in potten kan men eigenlijk het ganse jaar door uitplanten. Voor het planten zelf graaft men een ruim plantgat van ongeveer 40 cm diep. Na het inbrengen van de plant vult men het plantgat op met goede fijne aarde die gemengd wordt met potgrond. Een flinke gietbeurt is eveneens noodzakelijk. Men moet er op letten de kroon van de stam niet mee onder te delven omdat het risico op ongewenste scheutvorming en ziekten toeneemt.
In de winter aangeplante planten worden teruggesnoeid tot 30 cm boven de grond. In het voorjaar aangeplante planten snoeit men niet anders gaan deze te sterk bloeden en kunnen ze afsterven.
Om de jonge uitlopende scheut te steunen plaatst men bij elke plant een bamboestok die tot aan de bovenste draad reikt.
Het eerste groeijaar moeten de jonge kiwiplanten zeer zorgvuldig verzorgd worden om een snelle ontwikkeling te bevorderen. Regelmatig het onkruid verwijderen en als het nodig is af en toe begieten zijn enkele van de minimum eisen.

Het aanleggen van een mulchlaag van organisch materiaal rond de planten is eveneens aan te raden.

Bron: Warrington I.J., Weston G.C. Kiwifruit science and management 1990

Youssef J., Bergamini A. L´Actinidia sa culture 1981
Hennion B., Le kiwi, Ctifl 2003


Tuininformatie