Kiwi in de tuin: wat kunnen we in april in de kiwituin doen?

Kiwi in de tuin: wat kunnen we in april in de kiwituin doen?(2017455497)In april houdt iedere kiwikweker zijn hart vast. Enkele warme dagen in maart en april zijn voldoende om de kiwiplanten terug in groei te brengen. Spoedig zullen de eerste groene plantendelen verschijnen. Deze weke scheutjes zijn zeer
gevoelig voor lentenachtvorst die nog tot het einde van de maand bij ons kan voorkomen. Enkele uren vorst kunnen onze oogst van één jaar gedeeltelijk of zelfs volledig vernietigen. Wat doen we in onze kiwituin in de maand april?


In West-Europa kunnen twee typen vorst aanleiding geven tot schade. De meeste nachtvorst is het gevolg van een te grote warmte-uitstraling van de plant en de bodem gedurende de nacht. Deze vorst wordt witte vorst genoemd. Een klare hemel, droge lucht, windstilte en lange nachten bevorderen de strengheid van de vorst. Bescherming is goed mogelijk in dit geval. De zwarte vorst is een gevolg van de daling van de koude luchtmassa’s die met een noord- of noordoostenwind vanuit Scandinavië of Siberië naar onze streken gevoerd worden.
Tegen dit type van vorst is bescherming veel moeilijker of soms onmogelijk.

In werkelijkheid is de meeste nachtvorst een min of meer complexe vermenging van de twee vermelde types. Men kan stellen dat 30 tot 40 % van de vorst die bepaalde teelten beschadigt van de orde -1 tot -2° C is en met enkele eenvoudige middelen bijna kosteloos kan voorkomen worden.

Dit noemt men passieve vorstbescherming en houdt o.a. in:

* Kies een warme standplaats voor je kiwiplanten. Een zuidermuur zal overdag voldoende warmte opnemen om de plant s’nachts te beschermen tegen de vorst.

* Het zeer kort afmaaien van het gazon. Een naakte, vochtige en compacte grond zal voor een warmere nachttemperatuur ( tot 4° C hoger) zorgen dan een bedekte, droge en losse grond.

* De takken zo hoog mogelijk boven de grond opbinden. De nachtvorst is hoger naarmate men dichter bij de grond komt. De pergola- en T-balk constructie is in dit opzicht beter dan de constructie met bedrading in één vlak.

Kiwi in de tuin: wat kunnen we in april in de kiwituin doen?(2017455497)
In april verschijnen jonge scheutjes aan de kiwiplanten.


Indien deze maatregelen onvoldoende zijn zal men overgaan tot de actieve vorstbescherming. Men kan s’-nachts de planten afdekken met plastiekfolie of doeken.
Vorstbescherming door middel van verwarming met petroleumkacheltjes of dergelijke is eveneens mogelijk, docht is redelijk duur.

De meest doeltreffende methode is beregening omdat er kan beschermd worden tot -6 à -7 °C. Dezelfde installatie is eveneens bruikbaar voor irrigatie tijdens de zomermaanden. Het grootste nadeel is dat de grond belast wordt met grote hoeveelheden water (tot 4mm per m2 per uur) op een moment dat de plant zeker geen behoefte aan water heeft. Een goed doorlaatbare grond is nodig om deze wateroverlast te kunnen afvoeren. Een begroeiing zal structuurbederf voorkomen.
De beregeningsinstallatie moet ook aangepast zijn om het vereiste debiet te kunnen leveren. Bij een temperatuur van -5° C moet men ongeveer 3,5 mm/uur kunnen toedienen. De beregening start bij 0° C of -1° C afhankelijk van de
luchtvochtigheidsgraad en wordt aangehouden tot de temperatuur de 0° C overschrijdt en blijft stijgen. Bij strenge en langdurige nachtvorst worden grote ijskegels aan takken en scheuten gevormd die de jonge scheuten kunnen doen
afbreken.

Kiwi in de tuin: wat kunnen we in april in de kiwituin doen?(2017455497)
Door middel van beregening kan men kiwiplanten beschermen tegen lentenachtvorst.

Wie nu zijn plantmateriaal aangeschaft heeft laat best zijn planten nog op een
beschutte plaats staan tot eind april. Vanaf het einde van de maand is het gevaar voor nachtvorst voorbij en kunnen de planten in volle grond uitgeplant worden. Daarbij kunnen planten in potten eigenlijk het ganse jaar uitgeplant
worden. Voor het planten zelf graaft men een ruim plantgat van ongeveer 40 cm diep. Na het inbrengen van de plant vult men het plantgat op met goede fijne aarde die gemengd wordt met potgrond. Een flinke gietbeurt is eveneens
noodzakelijk. Men moet er op letten de kroon van de stam niet mee onder te delven omdat het risico op ongewenste scheutvorming en ziekten toeneemt.

Wil je meer weten over het succesvol kweken van kiwi’s? Binnen enkele maanden verschijnt het eerste Nederlandstalig werk over kiwi’s op CD-ROM. Zie https://kiwifruit.tuinkrant.org/

Tuininformatie