Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten

Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376)Halfweg de zomer zien we dat onze kiwi´s reeds flink in omvang zijn toegenomen en stilaan kunnen we al van een rijke oogst dromen. Vergeet echter niet af en toe onze planten wat bij te bemesten. Hopelijk blijven we ook gespaard van ziekten en plagen die echter maar zelden bij onze kiwiplanten voorkomen. Een overzicht van mogelijke problemen:

Bemesting

Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376)De kiwiplant is een sterk groeiende plant die veel voedingsstoffen uit de bodem onttrekt. Wil men goede productie bekomen dan dient er jaarlijks voldoende  bemest te worden.

Er wordt aangeraden bij de grondbewerkingen voor het aanplanten een grote hoeveelheid compost of goed verteerde stalmest in te werken. Deze organische bemesting heeft een gunstig effect op het humusgehalte en de structuur van de bodem.

Kiwiplanten houden van een neutrale pH of zuurtegraad nl. Tussen de 6 en 7, daar waar het nodig is moeten we de zuurtegraad van de grond op peil te brengen door het inwerken van een kalkmeststof zoals magnesium- en calciumcarbonaat.
De volgende jaren zal de bemesting afhangen van de ouderdom en de omvang van de plant en wat er van opbrengst verwacht zal worden.

In de winter is het aan te bevelen goed verteerde compost of stalmest gelijkmatig rond de stam uit te spreiden. In het voorjaar en de zomer kan men dan nog twee tot drie maal volgens de grootte van de kiwiplant een kleine tot matige hoeveelheid (25 tot 50 g/m2) samengestelde meststof, die veel kalium bevat, toedienen. Bruikbare formules zijn bvb. NPK meststof 12-12-17, 12-10-18 of 14-7-17. Men gebruikt steeds chloorarme samengestelde, al dan niet organische, meststoffen die bij voorkeur ook magnesium, zwavel en sporenelementen, zoals boor, ijzer, mangaan en zink, bevatten. Deze bemesting wordt steeds goed verdeeld rond de stam. Opgelet met het toedienen van te grote hoeveelheden meststoffen aan jonge kiwiplanten en zeker aan kiwiplanten in pot. Bij deze jonge planten kan er gemakkelijk wortelverbranding optreden zodat de plant kan afsterven.

Bij een tekort aan voedingsstoffen zal de groeikracht uit de plant verdwijnen en kunnen de bladeren verkleuren naar geel tot lichtbruin. Ook de vruchten zullen klein en smakeloos blijven omdat er zich onvoldoende suikers hebben kunnen opstapelen.

Voedingstekorten bij kiwiplanten
Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376) Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376) Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376)
Kenmerk van
stikstofgebrek
 
Kenmerk van
kaliumgebrek
 
Kenmerk van
fosforgebrek
 


Ziekten

Alhoewel er tot nog toe slechts weinig ziekten voorkomen die onze kiwiplanten kunnen aantasten zijn er toch enkele die sporadisch voorkomen:

Phytophtora wortelrot

Wortelrot kan vooral voorkomen indien een kiwiplant aangeplant werd op vochtige, slecht gedraineerde gronden of gronden met een te hoge watertafel.
Het kiezen van geschikte terreinen of het aanbrengen van ondergrondse drainage zal wortelrot voorkomen.
Ook moet men er op letten tijdens eventuele grondbewerkingen na het planten de kiwiwortels niet te beschadigen omdat dit het binnendringen van een Phytophtora infectie in de hand werkt.

Botrytis cinerea

Botrytis kan zowel tijdens het groeijaar problemen geven, als de oorzaak zijn van vruchtrot tijdens de bewaring.
Na de bloei kan een Botrytis infectie optreden wanneer de bloemblaadjes na de bevruchting niet afvallen maar op de schouder van de vrucht blijven hangen en er beginnen rotten. De infectie zal doorheen de dunne schil de vrucht binnendringen en zich manifesteren in de vorm van lokale besmette plekken op de vrucht. Ook kunnen in vochtige weersomstandigheden de stampers van de bloem aangetast worden en langs die weg de vrucht besmetten.

Voornamelijk onder een dicht bladerdek kan Botrytis de ganse vrucht aantasten en van de ene vrucht op de andere overgaan. De besmetting kan eveneens langs de vruchtsteel de vruchttakken aantasten. Besmette vruchten zullen spoedig afvallen, sommige blijven hangen als rotte vruchten en vormen een bron voor nieuwe besmettingen als de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn.

Een regelmatige snoei om de plantage open te houden en een goede hygiëne kan een Botrytis infectie grotendeels voorkomen. Soms kan het echter toch nog nodig zijn tijdens zeer vochtige weersomstandigheden na de bloei enkele fungicide bespuitingen uit te voeren met een schimmelwerend middel op basis van captan, thiram, tolyfluanide e.a. Gebruik echter nooit koperhoudende fungiciden op kiwiplanten! Zij kunnen de plant doen afsterven.

Het is ook noodzakelijk het snoeihout, dat steeds voor nieuwe infecties kan zorgen, zo snel mogelijk te verwijderen en te verbranden.
 

Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376)

Botrytis infectie
op de
vruchttakken
 

Botrytis infectie op vruchttakken

Botrytis kan eveneens tijdens de bewaring optreden. De vruchten werden lichtjes besmet gedurende de bloeiperiode of tijdens het verdere groeiseizoen, doch de infectie manifesteert zich slechts nadat er inwendige veranderingen gebeuren in de rijpende vrucht na een langdurige bewaring.

Botrytis infectie op vruchten tijdens de bewaring

De vrucht zal spoedig rotten en naburige vruchten besmetten.

Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376)

Botrytis infectie
op vruchten tijdens
de bewaring
 

Sclerotinia sclerotiorum

Kan zowel de vrucht als de lateralen aantasten. Sclerotinia infectie op de vruchten wordt gemakkelijk verward met een Botrytis infectie.
Takken die aangetast zijn door Sclerotinia worden zo snel mogelijk weggesnoeid en verbrand.

Leafspot

Leaf spot treedt soms op tegen het einde van de zomer, begin herfst. Verschillende schimmels zijn hiervoor verantwoordelijk: bvb Alternaria alternata, Glomerella sp., Phoma sp., Phomopsis sp. En Colletotrichum species.

De aantastingen treden meestal op na zware regen- en windvlagen. De bladeren zijn dan licht beschadigd zodat de schimmelsporen kunnen binnendringen. In zeer erge gevallen kan er bladval optreden met als gevolg een verlies van de oogst en een reductie van de oogst in het volgende seizoen.

Plagen

Verschillende insecten zoals bladrolrupsen, schildluizen, thrips, mijten en bladluizen kunnen soms op kiwiplanten voorkomen doch zelden moeten er tegen insecten bestrijdingen uitgevoerd worden.
Ook slakken kunnen soms jonge kiwiplanten aantasten.

Katten

Kiwivruchten in volle groei: bemesting, ziekten en plagen bij kiwiplanten(1767895376)

Jonge kiwiplanten
bescherm je best tegen
katten

 

De grootste vijand van onze kiwiplanten is echter de huiskat. De bladeren, takken en vooral de wortels bevatten een stof die de katten aantrekt en ze dol maakt zodat ze soms de plant willen vernietigen. Vaak schuren ze zich tegen de stam en takken van jonge kiwiplanten waardoor deze afkraken. Daarom is het aan te bevelen rond de jonge kiwiplanten een bescherming aan te brengen van kippengaas of iets dergelijks zodat de katten de planten niet kunnen beschadigen.

Jonge kiwiplanten bescherm je best tegen katten.

Wie nog op zoek is naar kiwiplanten kan steeds terecht bij de auteur van dit artikel. Je kan hem contacteren op dit E-mail adres: contact form

Bronnen:

  • Warrington I.J., Weston G.C. Kiwifruit science and management 1990

  • Youssef J., Bergamini A. L´Actinidia sa culture 1981

  • Sale P.R , Kiwifruit pests and deseases 1981

  • Hennion B., Le kiwi, Ctifl 2003

Tuininformatie