Meststoffen in de tuin: mengtabel voor enkelvoudige kunstmeststoffen: stikstof, nitraat, fosfor, kalium. Soms is mengen niet toegestaan

Over het mengen van verschillende kunstmeststoffen. Soms is mengen niet toegestaan.

Algemeen geldende regels

1. Kunstmeststoffen zelf mengen moet in het algemeen worden ontraden. Het is moeilijk deze gelijkmatig door elkaar te krijgen, waardoor de kans ontstaat, dat men een teveel of een tekort aan een bepaalde voedingsstof strooit.

2. Meng korrelvormige kunstmeststoffen nimmer met poedervormige. Zowel bij het overstorten als bij uitstrooien heeft dan ontmenging plaats.

3. Poedervormige kunstmeststoffen zijn het moeilijkst te mengen, maar ontmengen zich niet gemakkelijk. Korrelvormige worden vrij gemakkelijk gemengd, maar de kans op ontmenging is zeer groot.

4. Kunstmeststoffen worden in de regel uitsluitend gemengd om ze terstond te gebruiken. Bewaar de mengsels niet, in geen geval indien dit volgens onderstaande tabel niet is toegestaan.

5. Op bovenstaande regel 1 bestaan drie uitzonderingen:

a. sterk stuivende meststoffen kan men mengen met niet stuivende om het stuiven tegen te gaan
b. meststoffen waarvan maar zeer weinig nodig is kan men mengen om het uitstrooien te vergemakkelijken
c. moeilijk strooibare meststoffen worden soms goed gemengd met andere.

6. Organische meststoffen worden nimmer gemengd met kunstmeststoffen.Mengtabel

Legende
Mengen is toegestaan, het mengsel kan desnoods bewaard worden
Mengen is toegestaan, het mengsel kan NIET bewaard worden
Mengen is uit den boze


Afkortingen

CHChili- en kalisalpeter
KASKalkammonsalpeter
KSKalksalpeter
ZAZwavelzure ammoniak
DKFDubbelkalkfosfaat (Fertiphos)
SFSuperfosfaat
TSThomasslakkenmeel
KZKalizout
PKPatenkali en zwavelzure kalk
KMGKalk- en magnesiumkalkmeststoffen
KIEKiezeriet en bitterzout (mg-sulfaat)
KOKoper- en mangaansulfaat
KOSKoperslakkenbloem
BOBorax


Stikstof
meststoffen
Fosfor
meststoffen
Kali
meststoffen
Diverse
CHKASKSZADKFSFTSKZPKKMGKIEKOKOSBO
CH
KAS
KS
ZA
DKF
SF
TS
KZ
PK
KMG
KIE
KO
KOS
BO


Tuininformatie