Microclover, een nieuw revolutionair gazon met miniklavers gemengd met veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels raaigras

Microclover, een nieuw revolutionair gazon met miniklavers gemengd met veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels raaigras(650899850)Microclover is een nieuw gazonmengsel voorzien van kleinblijvende miniklavers (DLF TRIFOLIUM) gemengd met veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels raaigras. Het mengsel is uiterst geschikt voor de ecologische en milieuvriendelijke tuinier: de witte klaver zorgt ervoor dat het gazon nimmer hoeft BEMEST te worden ! Het gazon ziet er jaarrond mooi donkergroen uit en blijft onkruidvrij. Omdat, in tegenstelling tot andere witte klavers, Microclover kort gemaaid mag worden, is het ook bijzonder geschikt voor privé-tuinen, parken, wegbermen, voetbalvelden en zelfs golfterreinen.

Microclover werd uitgebreid getest en is aanbevolen door toonaangevende experts in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De klassieke tuinier doet er meestal alles aan om onkruiden en klavers uit zijn gazon te weren. Deze trend is pas in de 2de helft van de 20e Eeuw ontstaan. Onze voorouders kenden al langer de voordelen van klavers en gebruiken ze altijd al in hun gazons en weiden. Mede nu door de nieuwe tendens naar een meer milieubewust gebruik van meststoffen en onkruidbestrijdingsmiddelen, zijn de klavertjes weer in!

 

Microclover is een zeer kleinbladerig klavertje (Trifolium repens ´Pirouette´) dat samen met de grasplanten groeit in het gazon. Het klavertje is 3-maal kleiner dan de gewone klaver die we wel eens in het gazon zien opduiken. Met Microclover in het gazon, ben je verzekerd van een mooi grastapijt het hele jaar door. Microclover voedt het gras met natuurlijke stikstof, wat de behoefte aan andere (scheikundige of organische) meststoffen wezenlijk vermindert. Samen met het gras, maakt de klaver het gazon zeer gezond, dicht en onkruidvrij.

Microclover, een nieuw revolutionair gazon met miniklavers gemengd met veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels raaigras(650899850)
links een normaal gazonmengsel - rechts het MINICLOVER mengsel

Onkruidvrij zult u zich afvragen?

Inderdaad, het is logisch: omdat het mengsel van klavertjes en grassoorten zo'n dichte en compacte grasmat vormen hebben andere onkruid(zaden) geen kans om zich te gaan ontwikkelen.

Geen bemesting?

Microclover, een nieuw revolutionair gazon met miniklavers gemengd met veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels raaigras(650899850)Wel of toch bijna ...de klavertjes behoren tot de groep van de stikstofbloemigen ...zij zijn in staat stikstof uit de lucht te halen.
Deze stikstof is er altijd juist genoeg (dus nooit teveel) en spoelt daarom niet uit.
Klavertjes vullen echter wel niet de kalium(K), fosfor (P) en magnesium (Mg) behoefte aan. Daarom wordt aangeraden deze elementen om de 2 jaar eens via een bemesting toe te voegen.

Het hele jaar groen?

Ja, zolang er groei is zullen de klavertjes stikstof afgeven en blijft de grasmat groen.

Zaaien?

Microclover kan je zaaien zoals een normaal gazon: van begin april tot begin juni en van begin september tot eind oktober.

Inzaaien?

Het mengsel is in te zaaien in een bestaande gazon mits vooraf sterk wordt geverticuteerd. Zo'n werkje laat je best over aan een vakman.

Microclover, een nieuw revolutionair gazon met miniklavers gemengd met veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels raaigras(650899850) Microclover, een nieuw revolutionair gazon met miniklavers gemengd met veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels raaigras(650899850)

Microclover werd vorig seizoen reeds succesvol gelanceerd op de Britse markt en dit jaar zal het in verschillende landen in Europa alsook in de Verenigde Staten gelanceerd worden. Microclover wordt verkocht in mengelingen met hoog kwaliteitsgras van DLF-TRIFOLIUM. Het beste Microclover-grasmengsel wordt u aangeboden in België door de firma Nys Graszaden.

Nadelen?

Mogelijks moet er een keertje meer (sneller) gemaaid worden.

Tuininformatie