PreGerm, het beste zaaigrasmengsel voor sportvelden

PreGerm, het beste zaaigrasmengsel voor sportvelden(2023248879)PreGerm is een geraffineerde, natuurlijke zaadbehandeling. PreGerm staat voor voorkiemen, een techniek die in de hoogwaardige groenteteelt als standaard geldt. Met behulp van vocht en een verhoogde temperatuur is de kiemrust van het veldbeemd reeds gebroken. Net voor het kiempje door de zaadhuid komt, zijn de omgevingsomstandigheden hersteld.

Versnelde kieming

In het kader van efficiency neemt het aantal bespelingsuren toe. De aanwezigheid
van een hoog aandeel veldbeemdgras in de grasmat is daarom van essentieel belang. Dit leidt immers tot een hogere betredingstolerantie van de grasmat. De trage kieming en vestiging van veldbeemdgras zorgt ervoor dat het aandeel
veldbeemd op een gerenoveerd of doorgezaaid veld vaak tegenvalt. Met de komst van PreGerm is dit probleem verleden tijd.

PreGerm, het beste zaaigrasmengsel voor sportvelden(2023248879)

Hiermee is de voorsprong (reductie van de kiemduur) geconditioneerd. Een
versnelde opkomst van 5-7 dagen zorgt ervoor dat het veldbeemdgras steviger staat in de concurrentie met het snel kiemende Engels raaigras. Tevens zorgt een hogere vitaliteit ervoor dat ongunstige omstandigheden, zoals een tekort of overmaat aan water, minder invloed kunnen uitoefenen op de vestiging van het veldbeemd. Uiteindelijk leidt dit tot een hoger aandeel veldbeemdgras in uw grasmat. Omdat veldbeemdgras, vanwege zijn ondergrondse horizontale beworteling bekend staat als het betonijzer van de grasmat, krijgt de betredingstolerantie van uw grasmat een positieve impuls.

PreGerm monitor = uitzonderlijke resultaten

Maar liefst 10% meer veldbeemd na inzaai met PreGerm Renovation trof IPC Groene Ruimte aan in een viertal gerenoveerde sportvelden. Deze sportvelden waren deels ingezaaid met SVB.
Zelfs wanneer we PreGerm Overseeding (75% Engels raaigras, 25% geprimed veldbeemd) doorzaaien in plaats van een traditioneel SV7 mengsel zien we een duidelijke toename van het aandeel veldbeemd in de grasmat. Een praktijkonderzoek in de Benelux leert dat een verhoging van ruim 11% in het
verschiet ligt. Onder minder gunstige omstandigheden zal het voordeel van PreGerm nog groter zijn.

PreGerm, het beste zaaigrasmengsel voor sportvelden(2023248879)

Twee stappen voorwaarts

De nieuwe generatie Engelse raaigrasrassen Conrad en Bizet naast het topras Limousine veldbeemd maken het mogelijk een ware stap voorwaarts te zetten in het
onderhoud en aanleg van sportvelden. Door de concepten Nutriseed en PreGerm hier aan toe te voegen is het mogelijk twee stappen in een keer te zetten. Een ware vooruitgang. Iets wat onbereikbaar leek, ligt nu binnen handbereik.

PreGerm, het beste zaaigrasmengsel voor sportvelden(2023248879)

Uw voordelen

Hogere vitaliteit geeft meer veldbeemdgras.

Dit geeft een stevigere grasmat.
Dit leidt tot kostenbesparing.

Folder

PreGerm, het beste zaaigrasmengsel voor sportvelden(2023248879)
PreGerm, het beste zaaigrasmengsel voor sportvelden(2023248879)PreGerm is verkrijgbaar bij
De Witte bvba - Lochristi

PreGerm is een product van Innoseeds.
De gehele Innoseedsfolder kun jegratis
downloaden
.

Tuininformatie