Het project duurzame Landbouw: Onkruidwerende technieken in de boomkwekerij

Dit project informeert over de natuurlijke vijanden, zowel de biologie als het biotoop en het nuttig zijn binnen bepaalde teelten wordt besproken. De invloed van chemische middelen op deze natuurlijke vijanden worden ook beschreven. Het project "Duurzame Landbouw: Onkruidwerende technieken in de boomkwekerij" is vorig jaar (2001) afgesloten. De bespreking van de verschillende technieken en de opgedane ervaringen zijn samengevat in een brochure. Deze brochure is rijkelijk voorzien van adviezen, prijzen, grafieken en vele kleurenfoto's die de beschreven methoden aanvullen. Hij is verkrijgbaar door storting van 8 Euro (anno 2002)(incl. verzendingskosten) op rekeningnummer 733-3094682-24 met de mededeling "onkruidwerende technieken".

In samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en tuinbouwvorming, Demonstratie projecten 2001 - 2002, loopt op het Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Geel een nieuw project:

Het project duurzame Landbouw: Onkruidwerende technieken in de boomkwekerij(227127748)

Biologische bestrijders rondom onze percelen

Biologische bestrijding is een boeiend onderwerp waarvan we nog vele mogelijkheden ongebruikt laten. De natuurlijke vijanden van de plaag insecten zijn veelvuldig aanwezig rondom onze percelen, en kunnen voor een gratis bestrijdingsmethode zorgen in diverse openluchtteelten.

Met dit project willen we de verschillende sectoren informeren over deze natuurlijke vijanden via nieuwsbrieven, en artikels in de vakbladen. Zowel de biologie als het biotoop en het nuttig zijn binnen bepaalde teelten wordt besproken. De invloed van chemische middelen op deze natuurlijke vijanden kan ook worden beschreven. Via literatuurstudie, contacten met milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen zal informatie worden verzameld en bruikbaar worden verwerkt. We willen dus preventieve maatregelen aanreiken aan de telers zodat chemische gewasbescherming kan worden verminderd.

Ter ondersteuning van het project willen we een aantal biotopen opzetten rondom de percelen van de verschillende sectoren. Niet dat we op 1 jaar tijd een geschikt biotoop kunnen maken voor bepaalde nuttigen maar als demonstratie hoe men het kan realiseren.

De sectoren die we willen bereiken zijn de volgende: Fruittelers, Boomtelers, Akkerbouwers, Vollegrondsgroententelers. Per sector maken we een adressen bestand zodat er in de berichtgeving specifieke informatie voor hun teelten kan worden meegegeven. De meeste telers kennen de schadelijke organismen vrij goed, maar weten vaak te weinig over hun levenswijze en hun natuurlijke vijanden.

Het project is gestart in januari 2002. Het opzet van het project is toen uitgeschreven en er werden afspraken gemaakt met de betrokken partners. De verschillende land- en tuinbouwsectoren worden geïnformeerd naar het bestaan van het project, en kunnen zich gratis abonneren op een maandelijkse nieuwsbrief. Vanaf februari 2002 zullen er regelmatig artikels gepubliceerd worden in de vakbladen en wordt er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd naar de geïnteresseerden.

Er zullen wellicht biotopen aangelegd worden rondom de praktijkterreinen van het labo Land- en Tuinbouw (KHK) (Boomkwekerij; fruitteelt; vollegrondsgroenten en akkerbouw). Die opgevold zullen worden naar de ontwikkeling ervan. Geïnteresseerde land- en tuinbouwers (beroeps) kunnen zichgratis abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief omtrent het project "Biologische bestrijders rondom onze percelen": neem contact met contact form

Adres:
KVLT vzw
Kleinhoefstraat 4
2440 GEEL
TEL.: 0141562327
FAX.: 014 156 23 31

Contactpersonen

Yves Marcipont- contact form- TEL: 014 56 23 45
Herman Marien - contact formTEL: 014 56 23 27

Tuininformatie