Teeltzorgen en de invloed van bemesting bij de teelt van blauwe bosbessen of Vaccinium corymbosum

Teeltzorgen en de invloed van bemesting bij de teelt van blauwe bosbessen of Vaccinium corymbosum(2078091365)Bemesting bij blauwe bosbessen. Zoutgevoelige planten. Tijdstip van bemesting. Zuurtegraad of pH. Bladchlorose door ijzergebrek of magnesiumgebrek.

Bemesting bij het planten

 

- Tijdens het planten zal men geen meststoffen toevoegen. Het risico op wortelverbranding is te groot!
- In het algemeen zijn blauwe bosbessen zeer gevoelig voor een te hoge zoutconcentratie (EC). Dus steeds matig bijmesten en enkel zoutarme meststoffen gebruiken.

Bruikbare meststoffen

 • Gebruik bij voorkeur zuurwerkende meststoffen, welke rijk zijn aan magnesium (Mg)
 • Vooral bij jonge struiken kan zwaar bemesten met scheikundige meststoffen nadelig zijn voor wortelverbranding.
 • Bemesting met zuurwerkende organische meststoffen is ook mogelijk. Compost kan doorheen de mulchlaag gemengd worden.
 • Gebruik géén champignonmest bij blauwe bosbessen. (Te kalkrijk!). Geef nooit verse mest!
 • Ammoniaksulfaat is bruikbaar om de pH te verlagen en met de aanwezige hoeveelheid stikstof kan men de groei wat stimuleren in het begin van het groeiseizoen.

Tijdstip van bemesten

Pas één tot drie jaar nadat de planten goed in groei zijn, kan men voorzichtig bijmesten. Door een gepaste bemesting zal de groei, productie en besgrootte verbeteren. Ook zal de plant gezonder kunnen uitgroeien.

De bemesting zal men in het voorjaar toedienen (april - mei). In het najaar - vanaf september- moet niet worden gestreefd naar een zo sterk mogelijke groei. Een afgehard gewas is minder vatbaar voor wintervorst dan een welig groeiend gewas. Bladanalyse is voor fruittelers een hulpmiddel bij de bepaling van de juiste meststoffendosis.

Zuurgraad of pH

Optimaal is de pH tussen 4, 0 en 5,2. Rond pH 4,5 is er een goede opname van de sporenelementen Mn (mangaan), Zn (zink), Cu (koper) en Fe (ijzer).

De pH is te beïnvloeden door:

- Gebruik van verzurende stikstofmeststoffen. (bijv. ammoniaksulfaat)
- Gebruik van organisch materiaal met lage pH (turf)
- Toediening van water met lage pH (Leidingwater is meestal kalkrijk!)
- Gebruik van zwavelbevattende stoffen.

Geelverkleuring of bladchlorose

 • Wordt meestal veroorzaakt door een te hoge pH. Bij een pH van 5 of meer kunnen deze gebreksverschijnselen optreden. De bladeren kleuren opvallend geel en de groei valt bijna volledig stil. Deze geelverkleuring ontstaat meestal door ijzergebrek. Voldoende turf inwerken rond de planten. Zuurwerkende meststoffen toedienen. Geen kalk toedienen!
   
 • Magnesiumgebrek kan soms ook optreden. Om dit te verhelpen kan men magnesiumhoudende meststoffen gebruiken.
   
 • Teveel scheikundige meststoffen kan wortelverbranding en eveneens bladverkleuring veroorzaken.
Tuininformatie