Tompotten: Tomaten in potten houden

Tompotten: Tomaten in potten houden(2131998348)Tomaten kunnen makkelijk in potten gekweekt worden zowel bij de groenteliefhebber als bij de professionele glastuinbouwer waar ze kortweg TOMPOTTEN genoemd worden. Kleinere (lage) tomatenrassen kunnen in kleine bakken op het balkon of in potten op het terras gehouden worden. In principe is elke pot geschikt die minimaal 3 liter en maximaal 6 liter substraat bevat: bijvoorbeeld ronde potten van 14x14 en 19x19 cm. Ook grote productietomaten kunnen in zgn. tompotten gekweekt worden. Zulke tompotten worden in de kas gedeeltelijk in de bodem ingegraven. Onderaan de pot zijn aan de zijkanten enkele gaten aangebracht.

Tompotten: Tomaten in potten houden(2131998348)Tompotten plaatst men op de grond, ter plaatse waar de plant anders zou worden uitgepoot. Zij worden gevuld met gezonde kasgrond. Is de grond nogal zandig of bestaat deze uit zware klei, dan gebruikt men vaak een mengsel van deze grond met kweekaarde.

 

Voordelen

Op sterk opdrachtige en vochthoudende gronden verloopt de groei van de vollegrond tomaten veel te sterk, met als gevolg veel gewas en weinig eerste trossen met goede bloempjes. De oogst valt vooral in de beginperiode later en de kwaliteit van de vruchten is minder. Tompotten geven hier een verbetering: de eerste tijd verloopt de groei in tompotten duidelijk rustiger doordat de grond in de pot niet profiteert van de opdrachtigheid of minder vochthoudend is. Tevens heeft men door meer of minder in de pot te gieten de sterkte van de groei goed in de hand. Vrij snel is de pot doorworteld en zien we wortelgroei naar de ondergrond.

Opvolging
 

 

Wordt nu regelmatig de pot een kwartslag gedraaid, dan voorkomt men doorworteling en de groei blijft rustig. Zodra bij voorbeeld de eerste trossen zijn gezet en een te sterke groei niet zo gemakkelijk meer kan optreden, laat men de planten in de ondergrond doorwortelen. Het vereist echter veel vakmanschap om het juiste tijdstip van de doorworteling te bepalen. Te late doorworteling geeft groeistoornis of te zwakke groei.

 

Gronden, met een matige of slechte structuur of waarin bodemziekten voorkomen, zijn oorzaak van een te geringe groei van tomaten. Bij een vroege teelt wordt de groei ook wel geremd omdat sommige lage, natte gronden te koud zijn en niet gemakkelijk op de gewenste temperatuur te brengen. Men gebruikt dan de grootste maat tompotten, die flink wat gezonde grond van goede structuur bevat. De plant is nu minder afhankelijk van de minder geschikte grond, en de grond in de pot wordt sneller verwarmd. De groei wordt dus in de eerste periode niet geremd. Is na enkele weken doorworteling in de ondergrond gewenst, dan is de ondergrond vaak inmiddels voldoende warm geworden.

Tompotten: Tomaten in potten houden(2131998348)Vervroeging

Tompotten kunnen ook zorgen voor een belangrijke oogstvervroeging. Men moet hierbij de mogelijkheid om de planten, nadat zij de pootbare grootte bereikt hebben, nog 3 tot 5 weken door te kweken in een serre. Dit doorkweken gebeurt in de tompotten, die voldoende grond bevatten om de planten gedurende enige weken goed te laten groeien. De extra doorgekweekte plant, die vaak één à twee trossen met vruchten bevat en vrij groot is, wordt na de periode van doorkweken op de blijvende plaats uitgeplant.

Vrij gekomen plaats kan ingevuld worden
 

 

Planten die kort na het uitplanten afsterven of verwijderd moeten worden omdat zij door virus zijn aangetast, kunnen moeilijk door een plant van dezelfde grootte worden vervangen. De ontwikkeling in de perspot of stenen pot heeft vrijwel stilgestaan als eenmaal het stadium is bereikt dat de plant pootbaar is. Door een aantal planten in tompotten te zetten, kan men gedurende de eerste vier à vijf weken na het uitplanten, inboeten met planten, die niet onderdoen voor de planten die normaal waren uitgeplant.

 

Ziekten en plagen

Op de sterk vochthoudende zandgronden treedt zeer vaak waterziek op in de onderste trossen van de tomaten. De oorzaak ligt in een te welige groei in de eerste periode na het uitplanten. Door de planten in tompotten te zetten, op dezelfde wijze als bij groeibeheersing genoemd, kan een aantasting door waterziek worden voorkomen.

 

Met het oog op het vermijden van overdracht van ziekten als schimmels en bacteriën MOETEN hergebruikte potten steeds goed ontsmet worden!

Enkele rassen geschikt voor potcultuur op het balkon

  • Cerise Jaune
  • Cheresita
  • Cherry Sweet
  • Clémentine
  • Gardener´s Delight
  • Santa Fe
  • Snowberry
  • Supersweet 100
  • Tiny Tim

Bronnen:

  • Fotomateriaal Guy De Kinder - Lexicon DR
Tuininformatie